Brawo pielęgniarki z Kalisza! Porozumienie z dyrekcją szpitala blisko. Warunki: zembalowe włączone do pensji zasadniczej plus 10% wzrost płacy zasadniczej wynikający z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Protest pielęgniarek i położnych w Kaliszu.


Zobacz artykuł w przedmiotowej sprawie: Wygląda na to, że po wielu emocjonujących perypetiach, pielęgniarkom pracującym w kaliskim szpitalu uda się dojść do porozumienia z dyrektorem w kwestii podwyżek. We wtorek odbyły się kolejne negocjacje w tej sprawie. Podpisanego dokumentu określającego warunki naliczania wzrostu wynagrodzenia co prawda jeszcze nie ma, ale rozmowy toczą się już wokół szczegółów.