Gdzie są granice absurdu? Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) wyraża pogląd, że ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych "nie tworzy siatki płac", bowiem ustawa ta nie wyłącza przepisów ogólnych Kodeksu pracy...

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


Fragment odpowiedź na interpelację w sprawie

stawek dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek

Szanowny Panie Marszałku,

wynagrodzenia pracowników służby zdrowia od lat pozostają jednym z wiodących tematów w dyskusji publicznej. Od chwili powołania obecnego rządu, zmiany w tym obszarze są jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Kwestia wynagrodzeń dla pracowników całego sektora jest kluczową determinantą dobrej jakości i dostępności świadczeń medycznych, dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań w tym obszarze. W podejmowanych działaniach musimy kierować się szeroko pojętym interesem społecznym, a także uwzględniać uwarunkowania prawno-instytucjonalne.

(...)

Co równie istotne, ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. nie tworzy siatki płac, lecz wskazuje najniższy poziom wynagrodzeń, poniżej którego pracodawcy nie mogą ustalać wynagrodzeń tej grupie pracowników. Ostatecznie zatem za ustalenie poziomu wynagrodzeń poszczególnych pracowników i relacji między wynagrodzeniami zatrudnionych pracowników, odpowiada pracodawca/kierownik podmiotu leczniczego, który powinien postępować zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W związku z tym może, a nawet powinien różnicować wynagrodzenia poszczególnych pracowników, w zależności od m.in. ich doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, wykształcenia oraz od obowiązków wykonywanych na zajmowanym stanowisku.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. nie wyłącza bowiem w żadnym miejscu przepisów ogólnych Kodeksu pracy, zgodnie z którymi wynagrodzenie przysługujące konkretnemu pracownikowi powinno odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 Kodeksu pracy). Według art. 183c Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 183c § 3 Kodeksu pracy).

(...)

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa 19 września 2017 roku 


Zobacz także:

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) podaje kwoty wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich grup zawodowych, które są związane z ustawą zawierającą nową siatkę płac w ochronie zdrowia.

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) podaje jaki współczynnik pracy przypisano pielęgniarkom: z tytułem magistra i licencjata ale bez specjalizacji. W sumie wymienia 6 grup pielęgniarek...

Komentarze użytkowników

#1  2017.09.29 18:37:58 ~Go

Psychiatra pilnie potrzebny w MZ.

#2  2017.09.29 18:48:12 ~a_

Józefo! Natychniast gr.9 w PDPS!

#3  2017.09.29 19:22:27 ~bala

To co wyprawiają teraz w szpitalach to szok. Współczynniki pracy, które są tylko dla pracowników medycznych u nas dali administracji. To złamanie prawa. I tak pielęgniarka z mgr ma 0,64 i magazynierka po zawodówce też. Jakieś jaja.

#4  2017.09.29 19:23:31 ~3

I wszystko wyjaśniła ; wysokość zarobków jest w gesti dyrekcji. Tłumacząc na "chłopski rozum" nic się nie zmieni w tym zawodzie. Ustawa bezużyteczna bo dla pracodawcy wygodniejszy Kodeks pracy.

#5  2017.09.29 19:28:56 ~kate

W moim instytucie administracja ma po wykształceniu. Z wyższym 100 zł do grupy, ze średnim 60, z zawodowym i podstawowym 30 zł. A tych współczynników i mechanizmu dochodzenia nie można dać administracji. To niekonstytucyjne. Tak jest napisane w jakimś stanowisku MZ.

#6  2017.09.29 19:32:30 ~do 4

Masz rację. Oczywiście, dyrekcja, która dzieliła pieniądze sobie dała najwięcej.

#7  2017.09.29 19:41:16 ~viola

Czy ktoś to kontroluje? Czy naczelny może robić co chce? U nas wszyscy zamilkli, tak się boją.

#8  2017.09.29 19:41:36 ~Go

A czy nadal nie jest tak,jak mnie dawno temu uczono,ze przepisy szczegolowe (czyli ust.o wynagrodzeniach pracownikow medycznych) maja pierwszenstwo w zastosowaniu przed przepisami ogolnymi (Kodeks Pracy) ? Przepraszam za pisownie-sprzet komp.spoza UE.

#9  2017.09.29 19:52:16 ~Pytam

Czy w związku z tak rażącym zróżnicowaniem wynagrodzenia,będzie również zróżnicowanie zakresu obowiązków ?

#10  2017.09.29 20:00:09 ~piel

Jak nie ma przejrzystej ustawy, to mamy to co mamy. Jak mamy w rządzie takich ludzi, to też mamy to co mamy.

#11  2017.09.29 20:04:05 ~piel

Pani Józefa Żelazko-Szczurek ma nas za głupków. Już przestałaby się ośmieszać.

#12  2017.09.29 22:53:53 ~T

Jozka na wies i do 9 grupy

#13  2017.09.30 01:55:24 ~renu

Tu nie potrzebny jest psychiatra , kodeks pracy wyjaśnia to szczegółowo , taka sama raca , taka sama płaca

#14  2017.09.30 01:56:14 ~renu

Praca

#15  2017.09.30 12:51:30 ~hanka71

W moim szpitalu wszystkie pielęgniarki są w grupie 9 bo według dyrekcji na żadnym stanowisku nie są wymagane kompetencje zapisane w ustawie. Oczywiście i to przyszło po wielkich mękach, pani dyrektor oczywiście uważała że płaca 1785 brutto dla pielęgniarki z magistrem i dwoma specjalizacjami i 25 letnim stażem pracy w zupełności wystarczy a tą ustawę nazwała "karą Bożą" i spiskiem PIS-U

#16  2017.09.30 15:10:26 ~piel

Ilu dyrektorów tyle zdań odnośnie wynagrodzeń. Jak nie będzie odgórnie ustalonych stawek płac, to zawsze będą tak ogromne rozbieżności w różnych częściach kraju. Tak nie może być. Jak nauczycielom to potrafili zrobić jednakowe stawki w zależności od stopnia kwalifikacji.

#17  2017.09.30 15:13:18 ~cd do 25

Tak nie może być, że w jednym szpitalu pielęgniarka odcinkowa ma podstawy 3100 zł a w innym 1800 z taką samą wysługą i kwalifikacjami. To jeden kraj a taka rozbieżność.

#18  2017.09.30 15:14:18 ~17

Miało być bez tego do 25 :)

#19  2017.09.30 16:45:36 ~Właśnie

Może powinien się tym zainteresować Rzecznik Praw Obywatelskich,w kontekście łamania przepisów Kodeksu Pracy.

#20  2017.09.30 21:18:30 ~piel

W WCPIT w Poznaniu dyrekcja postanowiła wynagrodzić pracowników w ten sposób że już od lipca tego roku nalicza wg stawek z zarządzenia ministerstwa z tym, że magister bez specjalizacji otrzymał wbrew ustawie współczynnik 1,05 zamiast 0,64. W tym momencie już zarabiają ponad 1300 zł więcej od pozostałych grup! Same specjalizacje oraz licencjat nie otrzymały żadnych podwyżek. Można i tak niestety.

#21  2017.10.01 14:06:43 ~piel

Konstytucja gwarantuje wszystkim sprawiedliwość. Taka sama płaca za taką samą pracę!

#22  2017.10.01 15:07:32 ~do20

Ile razy można pisać o Poznaniu i po co głąbie jeden

Dodaj komentarz