Zobacz siatkę płac! Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) podaje kwoty wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich grup zawodowych, które są związane z ustawą zawierającą nową siatkę płac w ochronie zdrowia.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Instrukcja złożenia podpisu pod petycją:

STOP deprecjacji zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce!

1. Petycję może podpisać każda osoba, nie tylko pielęgniarka i położna. 

2. Petycja została opublikowana w dniu 2 sierpnia 2017 roku na stronie www.petycjeonline.com

3. Petycję można podpisać na dwa sposoby:

  1. Na stronie  www.petycjeonline.com pod adresem: https://www.petycjeonline.com/stop_deprecjacji_zawodu_pielgniarki_i_poonej_w_polsce
  2. lub korzystając z poniższego formularza.

​4. Pod petycją jest formularz, w którym należy wpisać, dane:

Imię, nazwisko, miejscowość, adres e-mail. Można w polu - "podpisuję ponieważ..." wpisać swoje uwagii.

5. Jeżeli podpisujący petycję, nie chce aby jego dane takie jak: imię, nazwisko, miejscowość (adres e-mail nie jest nigdy widoczny dla osób trzecich), były widoczne, to należy pod formularzem ODZNACZYĆ pole przy adnotacji "Pokazuj użytkownikom mój podpis". Wtedy w sekcji podpisy będzie widniał wpis: "Sygnatariusz zadecydował nie ujawniać swojego nazwiska w internecie". 

6. UWAGA!!! Po kliknięciu na "Podpisz petycje", na adres email podpisującego zostanie wysłany przez serwis www.petycjeonline.com link, w który należy kliknąć aby zakończyć proces składania podpisu pod petycją. Dopiero wtedy złożony przez nas podpis zostanie oficjalnie zaakceptowany. 

Dotychczas liczba złożonych podpisów przekroczyła 6 tysiący!

Zapraszamy do podpisywania petycji!

Petycja jest formą akcji społecznej pielęgniarek i położnych, użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.info.pl. Nie jest związana z żadną organizacją samorządu zawodowego oraz związków zawodowych pielęgniarek i położnych. 

Redakcja pielegniarki.info.pl 


Fragment odpowiedź na interpelację w sprawie

stawek dotyczących wynagrodzenia pielęgniarek

Szanowny Panie Marszałku,

wynagrodzenia pracowników służby zdrowia od lat pozostają jednym z wiodących tematów w dyskusji publicznej. Od chwili powołania obecnego rządu, zmiany w tym obszarze są jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Kwestia wynagrodzeń dla pracowników całego sektora jest kluczową determinantą dobrej jakości i dostępności świadczeń medycznych, dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań w tym obszarze. W podejmowanych działaniach musimy kierować się szeroko pojętym interesem społecznym, a także uwzględniać uwarunkowania prawno-instytucjonalne.

(...)

Na potrzeby oceny skutków ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. dokonano jednak szacunkowych obliczeń kwot, o które wzrosną wynagrodzenia zasadnicze poszczególnych grup zawodowych, z zastrzeżeniem przyjęcia współczynników pracy określonych w projekcie ustawy oraz następujących założeń:

- w roku 2021 do obliczeń przyjęto prognozę wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2020 zawartą w załączniku do Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 6 października 2016 r. opublikowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów na stronie http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow.

- jako wyjściowe kwoty wynagrodzeń zasadniczych przyjęto średnie zarobków osób, których wynagrodzenie jest niższe niż średnia dla danej grupy zawodowej, obliczone na podstawie informacji przekazanych przez podmioty lecznicze oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), według stanu na marzec 2016 r., a w przypadku lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów zgodnie z informacjami będącymi w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia aktualnymi na 2017 r.

- kwota podwyżki ukazana w danym roku stanowi kwotę, o którą wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze pracownika w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do jego wynagrodzenia zasadniczego przed dniem 1 lipca 2017 r.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

Kwota łącznej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dokonanej do dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego przed dniem 1 lipca 2017 r. przy przyjęciu opisanych wyżej założeń

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

2351

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

2302

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

2351

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

1644

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

2851

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

1559

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją

2868

Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją

1099

Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji

1124

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.1–9, wymagający średniego wykształcenia

1421

(...)

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa 19 września 2017 roku 


Komentarze na pielegniarki.info.pl:

- Oczywiście że kompromis będzie wątpliwy, bo skoro ustawa daje zielone światło aby podwyżki były finalizowane z Zembalowych to który dyrektor da kasę ze środków własnych, choćby ją miał do nie da, to oczywiste, całe lata nas ''rżnęli '' to teraz nie zrobią z siebie świętych mikołajów. Przełożą z kieszeni do drugiej kieszeni i będzie po sprawie.

- Żadne związki nic tu nie pomogą, takie są zapisy ustawy i teraz związki niech lepiej szykują spory zbiorowe i przygotowują pielęgniarki do strajków z odejściem od łóżek.

- W naszym szpitalu dyrektor proponuje podwyżkę w wysokości 20 zł do podstawy a podstawy mamy 2070 zł. Wstyd to się nadaje do telewizji niech ktoś wreszcie ujawni prawdę jak naprawdę wyglądają nasze podwyżki. Piszcie dziewczyny ile wam dyrekcja proponuje.

- Przed tą " giga podwyżką" miałam 2400 podstawy - woj. lubuskie. Za 2070 nie wstaję! Tyle obecnie wynosi najniższe wynagrodzenie, po prostu: bez jaj! Najniższe wynagrodzenie dla pracownika, który do pracy, obowiązków i odpowiedzialności pielęgniarki ma się nijak.

- To, że MZ taką podjęło uchwałę nie znaczy, że mamy się z tym godzić. Uważam, że związki z kaliskiego szpitala postąpiły słusznie nie godząc się z taką podwyżką, czyli przesunięcie z "kupki do drugiej kupki".

- W moim szpitalu związki także nie doszły do porozumienia z dyrekcja Podwyżki będą wprowadzone poprzez zarządzenie Co w takim przypadku można zrobić?

- W moim szpitalu związki zawodowe szybko i bez problemu podpisały porozumienie z dyrektorem.

Zobacz komentowany artykuł: Pielęgniarki zatrudnione w kaliskim szpitalu, które reprezentuje Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych prawdopodobnie nie podpiszą porozumienia o podwyżce płac uzgodnionego w negocjacjach związków zawodowych dyrekcją.

Zobacz inne komentarze na pielegniarki.info.pl 

Zobacz także:

Video - szpital w Kaliszu - pielęgniarki domagają się godnego traktowania wobec nowej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych.

Komentarze użytkowników

#1  2017.10.02 19:07:45 ~Ela

A co z pielęgniarkami pracującymi w Domach Pomocy Społecznej które nie obejmują żadne podwyżki bo traktowane jesteśmy jak pielęgniarki gorszej kategorii?

#2  2017.10.02 19:19:21 ~Anna

Zmienić pracodawcę ,moja koleżanka tak zrobiła

#3  2017.10.02 19:26:45 ~Do 1

Zmienić pracę, w dzisiejszych czasach nie jest to żadna trudność,nie będzie komu tam pracować to przyjdą po rozum do głowy.

#4  2017.10.02 19:37:19 ~Kate

A ja pracuję w ,zapiździałej" niewielkiej miejscowości w ,zapiździałym " prywatnym szpitalu,w którym nie ma związków zawodowych, nie ma osoby ,która chociaż dobrym słowem wsparła by pielęgniarki,których liczbę już w momencie powstawania szpitala okrojono do minimum.Okrojono do minimum też pielęgniarskie płace. Dodano też maksimum obowiązków i odpowiedzialności. Absolutnie nikt sie z nami nie liczy i w nikim nie mamy wsparcia. Każda sie boi swojego cienia i odlicza dni do emerytury. Ja mam 46 lat i jestem jedną z najmłodszych pielęgniarek.

#5  2017.10.02 19:55:02 ~piel.

W zapyziałej miejscowości, prywatny szpital? TO KTO TAM TRAFIA I PŁACI ZA LECZENIE? TYLKO WSPÓŁCZUĆ :-(((

#6  2017.10.02 20:01:59 ~Piel

To pielęgniarki ze specjalizacja dostają mniej niż bez? Pielęgniarki dostana mniej niż fizjoterapeuci i opiekunowie medyczni? Odpiszcie

#7  2017.10.02 20:23:41 ~Piguła.

Znowu wszyscy naokoło dostaja więcej a my mamy się cieszyć jałmużną.Parszywy los pielęgniarki w Polsce.

#8  2017.10.02 22:08:00 ~SAURON

W moim szpitalu specjalistka dostaje więcej niż mgr ze specjalizacją. Nic dodać nic ująć i jeszcze płacz, że tak mało.

#9  2017.10.03 05:36:19 ~Piel

A moim cisza o podwyżkach

#10  2017.10.03 10:39:44 ~Amelka73

Wydaje mi się, że chcą nas skłócić, żeby pielęgniarki ,gryzły, się między sobą. Powinnyśmy zarabiać tyle żeby nie brać dodatkowych dyżurów czy lecieć na drugi etat!

#11  2017.10.03 13:41:15 ~do 4

To ten Twój zapiździały szpital niedługo sam się zamknie, skoro Ty jesteś jedną z najmłodszych pracujących w nim pielęgniarek. Obudzą się z "ręką w nocniku" ci skąpi prezesi, którzy nie szanowali białego personelu medycznego. Stara kadra uszczupla się co rok a nowego narybku brak. Większość decydentów żyje dniem dzisiejszym cierpiąc na ślepotę i głuchotę. A to się zemści. Jeszcze nas trochę pognębią, ale już niedługo. Czekam na to, co prawda z przerażeniem, ale tak widocznie musi się stać.

#12  2017.10.03 13:47:57 ~do 4

Piszesz, że szpital jest prywatny. Jeśli z powodu braku personelu właściciel będzie zmuszony zamknąć ten jak piszesz "zap*ły"szpital, to co zrobi starostwo z pozbawieniem możliwości leczenia ludzi?

#13  2017.10.03 14:38:16 ~Pielegniar

Oczywiście. Jak sie nie odwrócisz dalej dupa. Pielęgniarki potrzebne są raz na 4 lata, po to aby zasilić elektorat. Później są już niepotrzebne. Denerwują rząd bo chcą realizacji obiecanek przewyborczych. Ja po 38 latach idę na ZASŁUŻONĄ EMERYTURĘ? . Sorry. Poniosło mnie. Na emeryturę idą ci od żłobu. Ja pójdę do domu cieszyć się ochlapymi. I za buca nie pójdę głosować na rzadną partię. Straciłam zaufanie. Myślę że nie tylko ja.

#14  2017.10.03 15:50:25 ~a_

Jaki elektorat? Przecież to obecna partia władzy zagłuszała telef. strajkującego białego miasteczka, a na koniec wydała polecenie , aby je rozgonić. Też wtedy podpisano g*wniacze porozumienie. Wtedy m.in. p. Gardias maczała w tym podpisie swoje palce. To krótka lekcja historii, dla tych którzy mają krótką pamięć. Żadna partia nam niczego nigdy nie załatwiła i nie załatwi. Od tego mamy izby i związki- tak dla świadomości koleżanek o tym piszę. To że po raz kolejny te instytucje nas olały /mówiąc kolokwialnie/ i na dodatek prawdopodobnie kłamią, że one / te związki i izby razem wzięte/ nie brały w tym udziału, chciały dobrze , a wyszło jak zwykle itp.to historyjki wyssane ze swoich brudnych paluszków, ponieważ zostałyśmy udupione po raz kolejny. Pielęgniarki, na których grzbietach odbywa się transport chorych, spoczywa duża odpowiedzialność i co istotne, środowisko w jakim pracują / bio-chem/ jest obciążeniem dla ich zdrowia, zostały tak docenione, że otrzymały NAJNIŻSZY przelicznik w ostatnich 'podwyżkach" Uff! Alem się napisała:))

#15  2017.10.03 15:54:44 ~13do 14

Dzięki.

#16  2017.10.03 16:19:56 ~Irys

W tym zawodzie już się chyba nigdy nic się nie zmieni. Nie liczcie na to, że wkrótce nie będzie miał kto pracować. W łodzi już pracują pielęgniarki Ukrainki. Kolejna grupa Ukrainek już się szkoli i zaraz zaczną pracę. Sprzątaczki też Ukainki. My nie dostaniemy godnych pieniędzy przy takiej polityce.

#17  2017.10.03 17:23:38 ~Rozgorycze

Jak to pielegniarki bez specjalizacji będę miały większą stawkę chyba zaszła pomyłka pani minister niech pani jeszcze raz przeliczy ja mam specjalizacje mnóstwo kursów specjal. Nie objęła mnie żadna podwyżka dziewczyny się nie uczą i będą miały więcej ! Ludzie opamiętania się ją rylam 2 lata egzamin w Warszawie a niektóre się śmiały po co ci to i tak nic nie zyskasz racja zyskalam tyle ze zaraz pójdę na emeryturę a miałam zostać bo jestem jeszcze sprawna mam nauczkę koleżanki nie uczcie się a będziesz miała lepiej

#18  2017.10.03 17:31:55 ~Dorotka

Straciłam nadzieję. Studia, mgr, podyplomowka, kursy, konferencje, wszystko za własne pieniądze. Inwestycja w siebie. Aby więcej zarobić - działalność gospodarcza. Niby ciut więcej ale mniej na składkę emerytalną. Jestem co dzień w pracy 10 godz ale wyrabiam netto to co pielęgniarki na lepszym etacie. Nie mam zdrowia pracować więcej. Ale jesteśmy sobie winne bo nie ma wśród nas solidarności. Gdybyśmy wszystkie choć raz lojalnie złożyły wypowiedzenia lub negocjonowaly stawkę min 35 brutto za godzinę, a nie potulnie zgadzały się na 22, to coś można by osiągnąć. Trudna grupa zawodowa. Narzekają ale nie chcą się zbuntowac. Same Florence Nightingale.

#19  2017.10.04 14:54:02 ~Elżbieta

Pielęgniarek jest tak mało , ze wystarczy zrezygnować z dodatkowej pracy i cała służba zdrowia leży. Pielęgniarki tylko potrafią jęczeć. Najgorsza grupa zawodowa , nie potrafią stanąć razem i zawalczyć o swoje. Czekają aż ktoś im na talerzu przyniesie. Przykre.

#20  2017.10.05 12:17:35 ~merlin

Jak się dowiedziałam ile wezmę to popłakałam się! mniej niż salowa!

#21  2017.10.05 15:40:33 ~a_

Do #19, popieram w 100%. Żadne tam płacze i nasze łzy nikogo nie wzruszają.

#22  2017.10.25 19:58:47 ~ magister

Co z nami,mamy tak mała podstawę

#23  2017.10.28 18:48:07 ~pielęgniar

A ile ma pielęgniarka związkowiec na etacie związkowym ? Czy to jest dobra fucha

#24  2017.10.28 18:48:56 ~czy warto

Warto być pielęgniarką związkowcem na etacie szpitalnym ?

#25  2017.10.29 09:10:03 ~związkowie

Pewnie,że warto, masz czas na pracę dla grupy pielęgniarek i położnych, a płaci dyrektor tyle ile każdej pielęgniarce z odcinka, zgodnie z kodeksem i regulaminem wynagradzania.

#26  2017.11.11 08:21:22 ~ja

Do 23 rzecz oczywista a tak naiwne pytanie !

#27  2017.11.11 08:25:18 ~obser

Ale za to pani wiceministrowa pielęgniarka szczurek dostała już od lutego tego roku ponad 20 ts łącznie tytułem nagród ! A pielęgniarki głupie i zacharowane na kilku etatach są wakaty jakość opieki byle jaka coraz więcej zgonów nic nie robią zero szkodliwości nie placą bez trzynastek bez premii skandal !

Dodaj komentarz