Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) pisze w stanowisku ministerstwa zdrowia: pracodawca wykonując obowiązki wynikające z ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych "musi brać pod uwagę faktyczną strukturę zatrudnienia pielęgniarek i położnych na istniejących stanowiskach pracy oraz WYMOGI STAWIANE ZATRUDNIONYM NA TYCH STANOWISKACH"!

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.