Najnowsze wydanie miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - wrzesień 2020

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl


Wrześniowe (2020) wydanie miesięcznika branżowego

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Tematy bieżącego wydania:

1. 100 zł dla oielęgniarki za prywatną nockę - Na facebookowym profilu Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych został zamieszczony komentarz jednej z użytkowniczek portalu: "Dziś usłyszałam od pacjentki, że zapłaciłaby mi 100 zł za opiekę nocną w zerowej dobie po zabiegu. Powiedziałam tylko, że nie przyszłabym nawet za 400 zł..."

2. Związek pielęgniarek o współczynnikach pracy - W ostatnim dniu sierpnia w serwisie YouTube.com pojawił się materiał zatytułowany: „Pielęgniarki szykują się do protestu?”. Kolejny już raz przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych udziela wywiadu dla portalu MedExpress TV na temat ich sytuacji w Polsce.

3. Są pieniądze na wzrost wynagrodzeń za pandemię - Po przekształceniu szpitali w jednoimienne ich przychody wzrosły niemal dwukrotnie. Ta sytuacja daje więc 9 milionów średniego zysku na jeden szpital. Stara śpiewka o braku środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek nieaktualna...

4. Zembalowe w 2021, współczynniki pracy - Krystyna Ptok informuje o posiedzeniu Zarządu Krajowego dotyczącym problemów środowiska zawodowego w całym kraju oraz podsumowania porozumiania zawartego w 2018 roku.

5. Każda położna może zastąpić każdą pielęgniarkę - "Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom podejmuje kierownik podmiotu leczniczego, który zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym..."

► Prezes izby pielęgniarek: za!
► Dyskusja w Sejmie

6. Sprzęt medycyny przyszłości w walce z COVID-19 - Czy sprzęt medyczny jest w stanie pomóc w walce z pandemią? Takie pytanie zadaje sobie personel wielu szpitali, przygotowując się do zwiększającej się liczby zachorowań. Oczywiście może, ale tylko pomóc. Ważniejszym pytaniem jest - jaki sprzęt?

7. Pielęgniarek geriatrycznych jest niewiele - niskie wynagrodzenia i trudne warunki pracy - Przedstawiamy interpelację do ministra zdrowia w sprawie stanu polskiej służby zdrowia w zakresie geriatrii.

8. "Lekarz nazywa nas pielęgniarkami geriatrycznymi nie ze względu na specjalizację, ale na nasz wiek" - Co na temat zagadnień poruszonych powyższej interpelacji poselskiej sądzą użytkownicy portalu pielęgniarek i położnych? - Przytaczamy komentarze pielęgniarek.

9. Pielęgniarki o pracy w kombinezonach - Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa, a pacjentów zakażonych przybywa w szpitalach każdego dnia. Codzienna walka w szpitalach jest dodatkowo utrudniona przez konieczność noszenia niezbędnych kombinezonów. Ostatnie upały spowodowały, że stało się to jeszcze bardziej uciążliwe.

10. Pielęgniarki i położne w sprawie dostępności środków ochrony indywidualnej - Personel szpitala powinien zawsze czuć się bezpiecznie, udzielając pomocy pacjentom. Szczególnie teraz, w dobie pandemii, ochrona zdrowia powinna być odpowiednio zabezpieczona, tak by, ratując życie innych, nie narażać własnego. Te wnioski zachęciły nas ostatnio do zadania na naszej facebookowej stronie pytania o dostęp do środków ochrony osobistej - przytaczamy odpowiedzi pielęgniarek i położnych.

11. Rejestr zakażonych pielęgniarek - Pod koniec czerwca na stronie sejmowej pojawiła się interpelacja w sprawie monitorowania zakażeń wśród pracowników i pracownic wykonujących zawody medyczne.

12. Postępowanie w przypadku kontaktu z zakażonym - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wystosował do Głównego Inspektora Sanitarnego pismo dotyczące potwierdzenia w formie pisemnej standardów postępowania pracowników medycznych podmiotów leczniczych po kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 bądź chorą na COVID-19.

13. Szpital odmawia testowania - Kilka dni temu w lokalnym dzienniku ukazał się artykuł dotyczący sytuacji pielęgniarek pracujących w jednym ze szpitali. Personel pielęgniarski opiekujący się, jak się później okazało, zakażonym pacjentem nie miał możliwości wykonania testów na koronawirusa. Jak taką decyzję tłumaczyła dyrekcja szpitala?

14. Dyskusja na portalu - testy dla pielęgniarek obowiązkowe? - Pielęgniarki chętnie dzielą się własnymi doświadczeniami odnośnie do testów na koronawirusa. „My w naszym szpitalu co dwa tygodnie mamy obowiązkowo pobierać sobie wymazy z GDO na SARS-CoV-2” – pisze jedna z użytkowniczek.

15. Izba pielęgniarek o szczepieniach przeciwko grypie - głos personelu pielęgniarskiego - za i przeciw - Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób spotykających się w złożonym procesie udzielania świadczeń, wnosi o podjęcie działań mających na celu zwiększenie wyszczepialności wśród pielęgniarek i położnych przeciw grypie. Czy pielęgniarki i położne popierają postulat izby?

16. Szczepienie personelu - stanowisko ministerstwa - "(...) W świetle  przepisów pracodawca lub zlecający wykonanie prac informuje pracownika lub osobę mającą wykonywać pracę, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, przed podjęciem czynności zawodowych o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wymaganego przy wykonywaniu czynności zawodowych (...)"

17. Pielęgniarki z izby dziękują byłemu ministrowi... - W dniu 21 sierpnia 2020 roku na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych opublikowane zostały podziękowania dla odchodzącego ze stanowiska ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

18. Pielęgniarki - zaostrzenie kar za nieumyślny błąd - Zmiana, którą proponujemy, polega przede wszystkim na przywróceniu możliwości podejmowania przez sądy, przez wymiar sprawiedliwości, decyzji co do stosowania różnorodnych form kar – począwszy od grzywny, poprzez okresowe, czasowe ograniczenie wolności, aż do całkowitego pozbawienia wolności.

Zamów wrześniowe wydanie!

 

Wydania z 2020 roku

   

   

Wydania z 2019 roku

     

     

     

 

Wydania z 2018 roku

     

     

   

Wydania z 2017 roku

      

      

   

Wydania z 2016 roku