Najnowsze wydanie miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - kwiecień/maj 2020

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl


Kwietniowo-majowe (2020) wydanie miesięcznika branżowego

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Tematy w najnowszym wydaniu:

1. Nakaz: jedno miejsce pracy: Stanowisko i rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia - Kwota świadczenia dodatkowego - 80% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego poza miejscem, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń albo 50% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego w miejscu, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie pracować.

2. Pielęgniarki piszą, jak jest! - Redakcja Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zaapelowała do czytelników o przekazywanie informacji w sprawie bieżącej sytuacji w zakładach pracy. Z informacji przekazanych przez pielęgniarki i położne wyłania się prawdziwy obraz rzeczywistości w okresie pandemii.

3. Znaczenie i zasady leczenia żywieniowego - Najbardziej fizjologiczną formą żywienia pacjentów wymagających wsparcia żywieniowego jest żywienie dojelitowe. Pierwszym etapem jest wzbogacanie diety tradycyjnej przez podawanie doustnych preparatów odżywczych.

4. Ubezpieczenie od SARS-CoV-2 - Ministerstwo Zdrowia zawarło umowę z PZU SA, na mocy której PZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów i pozostały personel medyczny pracujący w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych.

5. Pielęgniarki "gorsze i lepsze"? - Komentarze pielęgniarek na pielegniarki.info.pl

6. Interpelacja poselska do ministra - Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie pracowników szpitali, które pozostają w gotowości na przyjęcie pacjentów zarażonych COVID-19.

7. Pielęgniarka 10 dni w pracy - W informacji zamieszczonej na stronie powiatzdunskowolski.pl czytamy: Od teraz obowiązywać będzie też skoszarowany system pracy. W praktyce oznacza to, że pracownicy nie będą opuszczać domu (DPS-u) przez dziesięć dni. Po ich upływie na kolejny, dziesięciodniowy okres zastąpią ich koledzy z zespołu.

8. 555 pielęgniarek zakażonych - Poseł zadał Ministerstwu pytanie. U ilu pracowników ochrony zdrowia zostało potwierdzone zakażenie Sars-Cov-2? Jaki to odsetek wszystkich potwierdzonych przypadków? Zobacz dane na dzień 26 kwietnia 2020 roku, które Ministerstwo opublikowało w dniu 7 maja.

9. Dodatki ze środków COVID-19 - "Lekarzom za godzinę pracy przy chorych zakażonych wirusem obiecano 150 zł dodatkowo, podczas gdy pielęgniarkom zaproponowano zaledwie 15 zł dodatku. To budzi w nich głęboki sprzeciw i poczucie głębokich nierówności". A pielęgniarki ze zmęczenia na nogach się słaniają!

10. Comamed - Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek łóżka szpitalne i do INTENSYWNEJ TERAPII, które w całości obudowane są tworzywem medycznym HDPE. Tworzywo medyczne HDPE jest ultrawytrzymałe, antybakteryjne i w stosunku do zwykłych, niemedycznych tworzyw stosowanych w łóżkach do tej pory, cechuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia, a także redukuje namnażanie się na powierzchni wirusów i bakterii.

Zamów kwietniowo-majowe wydanie!

Wydania z 2020 roku

   

Wydania z 2019 roku

     

     

     

 

Wydania z 2018 roku

     

     

   

Wydania z 2017 roku

      

      

   

Wydania z 2016 roku