Najnowsze wydanie miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - grudzień 2019

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl


Grudniowe (2019) wydanie miesięcznika branżowego

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Tematy w grudniowym wydaniu:

 1. Dyskusja w Sejmie o pielęgniarkach i położnych - Głos przedstawiciela Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

 2. Dyrektor podał wynagrodzenia pielęgniarek pracujących na jedną zmianę, zmianowych oraz oddziałowych - Dyrektor jednego ze szpitali klinicznych podał wysokość wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Cytujemy przedmiotową informację.

 3. Ocena sytuacji w ochronie zdrowia - "Ludzie nie będą szli do zawodu pielęgniarskiego"

 4. Sukces I edycji konferencji Współczesne Wyzwania Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej - 15 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się I edycja konferencji Współczesne Wyzwania Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Wydarzenie zgromadziło 250 pielęgniarek specjalizujących się w opiece paliatywnej oraz długoterminowej.

 5. W Sejmie: "osamotniona siostra oddziałowa" - "(...) Pielęgniarka, która dba o chorych, nie może być przemęczona, nie może spędzać dyżurów jako osamotniona siostra oddziałowa."
   
 6. Wzrost pensji zasadniczej oraz jednorazowy dodatek - Porozumienie zawarte w dniu 27 listopada 2019 r. w Krakowie.
   
 7. Oferta WOT dla personelu medycznego - W Wojskach Obrony Terytorialnej najcenniejszym zasobem są ludzie. Dlatego Dowództwo WOT w ramach programu Rozwój talentów i zarządzania kompetencji żołnierzy WOT inwestuje w ich umiejętności. Szczególną grupą są pielęgniarki, pielęgnarze, położne i studencji tych specjalności.
 8. Stanowisko MZ - bieżące sprawy pielęgniarek - "Ministerstwo Zdrowia jest zdeterminowane prowadzić działania zmierzające do wyegzekwowania prawidłowej realizacji przez podmioty lecznicze przepisów gwarantujących wypłatę podwyżek dla pielęgniarek i położnych."

 9. Jakie szkolenia dla pielęgniarek i położnych? - "15 kluczowych kompetencji pielęgniarki" - odpowiedź

 10. Dodatek podwyżkowy pielęgniarek - pismo PFSz - PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania mechanizmu podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

 11. Pismo do dyrektora do spraw pielęgniarstwa - Publikujemy pismo pielęgniarek jednego ze szpitali do dyrektora ds. pielęgniarstwa.

Zamów grudniowe wydanie!

Wydania z 2019 roku

     

     

   

 

Wydania z 2018 roku

     

     

   

Wydania z 2017 roku

      

      

   

Wydania z 2016 roku