Najnowsze wydanie miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - październik 2019

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl


Październikowe (2019) wydanie miesięcznika branżowego

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Tematy w październikowym wydaniu:

 1. Wynagrodzenie pielęgniarki a płaca minimalna - Pismo związku do premiera, ministra i... prezesa.

 2. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - W dniach 19 do 21 września 2019 r. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbył się XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Konferencja zgromadziła 1100 uczestników.

 3. Związek o dodatku podwyżkowym 1 200 PLN - Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zawiadamia, że uzyskał z Ministerstwa Zdrowia - w trybie dostępu do informacji publicznej - trzy pisma skierowane do dyrektora KSzW nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, dotyczące zakończenia czynności kontrolnych, jakie były prowadzone u tego świadczeniodawcy w zakresie oceny prawidłowości wypłaty środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wynikających z 1100 PLN do podstawy.

 4. NIPiP o 1 200 PLN - Na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (11.09.2019) Pan Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w podmiotach leczniczych w zakresie wdrożenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych.

 5. MZ o 1 200 PLN - Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 6. Komentarz redakcyjny: 1 200 PLN do podstawy - Na każdy wymiar jednego etatu pielęgniarki lub położnej pracodawcy otrzymują z NFZ 1600 zł brutto brutto. NFZ przekazuje także środki finansowane na tzw. pochodne od 1200 zł do podstawy. Właśnie sposób wypłaty tych środków na "pochodne" wzbudza kontrowersje.

 7. Instrukcja NFZ: Jak wypłacać 1 200 PLN - Zasady rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej udzielanym przez pielęgniarki i położne.

 8. Pielęgniarka pozwała szpital. Sprawę wygrała! - Postrzeganie ustawy o najniższym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych.

 9. Akcja społeczna wydawnictwa pielegniarki.info.pl - Czas na bezpieczeństwo pielęgniarki!

 10. Pytanie na "okoliczność strajku pielegniarek" - Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie groźby przystąpienia do strajku pielęgniarek i położnych.

 11. Pielęgniarka kierownikiem bloku operacyjnego - Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w sprawie trudnej sytuacji w Szpitalu

 12. Projekt zakładowego porozumienia w sprawie podziału środków z 1 200 PLN do podstawy - projekt przygotowany przed dyrekcję szpitala oraz opinia Związku Zawodowego Pielęgniarek

 13. Jaki powinien być strój pielęgniarki i położnej? - Nie od dziś wiadomo, że ubiór może odzwierciedlać charakter, styl czy też podejście do życia danej osoby, dlatego coraz częściej przywiązujemy większą wagę do tego, w co się ubieramy. Zmiany w ubiorze można również zaobserwować wśród pielęgniarek i położnych na szpitalnych oddziałach. Jaki zatem powinien być strój pielęgniarki i położnej do pracy?

Wydania z 2019 roku

     

     

 

 

 

 

 

 

Wydania z 2018 roku

     

     

   

Wydania z 2017 roku

      

      

   

Wydania z 2016 roku