Najnowsze wydanie miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - kwiecień/maj 2020

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl


Czerwcowe (2020) wydanie miesięcznika branżowego

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Tematy w najnowszym wydaniu:

1.  Apel pielęgniarek z raciborskiego szpitala - "My, pielęgniarki szpitala zakaźnego w Raciborzu, jesteśmy już zmęczone i wręcz zdesperowane wobec postawy dyrektora naszego szpitala. (...)"

2. Legendy o autobusie pełnym pielęgniarek - Po tym, jak opublikowaliśmy informacje o sytuacji w szpitalu zakaźnym, gdzie dyrektor Rudnik powiedział, że placówka funkcjonuje normalnie, otrzymaliśmy sporo uwag od środowiska pielęgniarskiego. To uwagi polemiczne - część personelu twierdzi, że po trzech miesiącach pracy w warunkach reżimu sanitarnego, głównie z pacjentami leżącymi, jest u kresu sił.

3. W Sejmie o dodatkach za COVID dla pielęgniarek - Ministerstwo Zdrowia - Na podstawie tych szczątkowych danych, które na razie mamy, ale które pozwalają na jakiś wstępny szacunek, dowiadujemy się, jak wysokość tych dodatków się kształtowała - wynosiła ok. 6500 zł w przypadku lekarzy i ok. 3000 zł w przypadku pielęgniarek.

4. Wolność wypowiedzi personelu medycznego - Rzecznik Praw Obywatelskich - obecnie kluczowe jest, by rzetelne informacje o stanie przygotowania szpitali w sytuacji epidemii były udostępniane społeczeństwu oraz odpowiednim organom państwa. Ograniczanie wypowiedzi może prowadzić do naruszenia obowiązujących standardów w zakresie wolności słowa.

5. "Zostałam z podopiecznymi na kwarantannie" - Na co dzień opiekunka medyczna w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie Borowej Wsi oraz studentka II roku pielęgniarstwa w GWSH. Barbara Prusaczyk została z pacjentami chorymi na COVID-19.

6. Sejmik województwa wielkopolskiego: "Kształćmy pielęgniarki w szkołach ponadpodstawowych!"  - Sejmik Województwa Wielkopolskiego - Zgodnie z rządowymi prognozami w 2020 r. niedobór kadry pielęgniarskiej może przekroczyć 60 tysięcy. Wobec powyższego wskazane jest podjęcie działań mających na celu zmianę systemu kształcenia tej grupy zawodowej.

7. COMAMED - Innowacyjny sprzęt medyczny dla medycyny przyszłości w walce z Covid-19 - Sprzęt medyczny, zwłaszcza teraz, zaczął odgrywać ważną rolę w życiu całych społeczeństw. Jeszcze niedawno jego przydatność dla zwykłego człowieka była marginalna, a teraz praktycznie każdy słyszał, co to jest respirator czy kardiomonitor. (...)

8. Minister żongluje liczbą zarażonych pielęgniarek - Ministerstwo Zdrowia - Od początku epidemii koronawirusa w Polsce wśród osób, które zostały zakażone, jest: 660 lekarzy, 1659 pielęgniarek i 85 położnych. Nie są to pełne dane, ponieważ nie uwzględniają innych zawodów medycznych, a wiemy, że zakażenia mieli m.in. ratownicy.

9. Warunki pracy pielęgniarek w czasie pandemii - "Wie pan, Panie Przewodniczący, co przez 3 dni ci ludzie dostawali do jedzenia? Suchy chleb i chińskie zupki, żeby je sobie na oddziale przygotowali. Tak wygląda dzisiaj odpowiedzialność samorządowa. (...)"

10. Pielęgniarka wyszła na zakupy, trafiła do więzienia - Policjanci z Komendy Warszawa Śródmieście w dniu 29 maja prowadzili czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad kwarantanny. Jedną z kontrolowanych osób była kobieta poddana domowej izolacji. Pod wskazanym adresem nikt nie przebywał. Po postępowaniu wyjaśniającym okazało się, że kontrolowana osoba wraca z zakupów, a jest nią... pielęgniarka!

11. Dodatkowy wymiar urlopu dla poratowania zdrowia - "Projekt przewiduje także przyznanie tym osobom urlopu wytchnieniowego, czyli zwolnienie od wykonywanej pracy w wymiarze 7 dni, do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. (...)"

12. Nie można od pielęgniarki wymagać heroizmu - Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Głównego Inspektora Pracy - "Nie można bowiem w ramach wykonywania pracy wymagać od pracowników heroizmu, tj. świadomego, w przypadku braku indywidualnych środków ochrony, narażania swojego życia i zdrowia w imię ratowania zdrowia i życia innych osób."

13. Bezpłatne polisy COVID-19 dla większej liczby pielęgniarek oraz z wyższymi świadczeniami - Ministerstwo zdrowia informowało, że wykupiło od PZU bezpłatne polisy ubezpieczeniowe dla pielęgniarek i położnych, walczących z pandemią koronawirusa, zatrudnionych w szpitalach jednoimiennych. Teraz resort zdrowia informuje o podniesieniu świadczeń w ramach przedmiotowego ubezpieczenia.

14. W Sejmie o pielęgniarkach w dobie pandemii - Publikujemy - za stenogramem z posiedzenia Sejmu z dnia 4 czerwca 2020 roku - fragmenty dotyczące warunków pracy i płacy pielęgniarek w czasie pandemii.

15. Pielęgniarki DPS - zakażone i na kwarantannie - Obecnie w kwarantannie przebywa 7 pracowników. Dane te dotyczą wyłącznie pracowników etatowych, bowiem pracownicy pracujący w zakażonym oddziale na zlecenie nie stawili się w pracy od początku wykrycia zakażenia i nie podjęli kontaktu z władzami placówki. (...)

Zamów czerwcowe wydanie!

Wydania z 2020 roku

   

Wydania z 2019 roku

     

     

     

 

Wydania z 2018 roku

     

     

   

Wydania z 2017 roku

      

      

   

Wydania z 2016 roku