Najnowsze wydanie miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - lipiec 2020

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl


Lipcowe (2020) wydanie miesięcznika branżowego

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Tematy bieżącego wydania:

1. Pielęgniarki w hołdzie zmarłym pielęgniarkom - Cztery pielęgniarki, które, wykonując zawód w czasie epidemii COVID-19, zachorowały i straciły życie, odznaczone zostaną przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych najwyższym wyróżnieniem samorządu – Statuetką „Cierpiącym przywrócić nadzieję”.

2. Ile czasu można bezpiecznie pracować w kombinezonie? - Przedstawiamy informacje dotyczące czasu użytkowania Środków Ochrony Indywidualnej, a dokładnie kombinezonów używanych w ciągłym trybie pracy pielęgniarek, lekarzy lub ratowników medycznych.

3. Ocena samorządu i izby pielęgniarek - Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych udostępnił ankietę, dotyczącą oceny działalności związku i izby pip w dobie pandemii. W ankiecie wzięło udział 3305 respondentów.

4. Informator: Lipcowa regulacja wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych.
- Jaki wzrost wynagrodzeń w poszczególnych grupach siatki płac? -
Zgodnie z regulacjami płacowymi zawartymi w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zostaje podniesiona kwota bazowa. Z dniem 1 lipca 2020 roku zostaje ona zwiększona z 4200 zł do 4918,17 zł. Resort zdrowia szacuje skutki tej regulacji na 3-4 miliardy złotych.
- Komunikat Ministerstwa Zdrowia
- Komentarze na pielegniarki.info.pl

5. Informator: Lipcowa regulacja wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych.
- Pielęgniarki i położne w siatce płac - grupa 7 - 
Przedstawiamy skutki lipcowej regulacji płac pielęgniarek i położnych na przykładzie grupy 7.
- Pielęgniarki i położne w siatce płac - grupa 8 - Przedstawiamy skutki lipcowej regulacji płac pielęgniarek i położnych na przykładzie grupy 8.
- Pielęgniarki i położne w siatce płac - grupa 9 - Przedstawiamy skutki lipcowej regulacji płac pielęgniarek i położnych na przykładzie grupy 9.

6. Spotkanie pielęgniarek w Ministerstwie Zdrowia - W dniu 1 lipca 2020 r. na wniosek NRPiP odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z udziałem wyżej wymienionych osób. Z uwagi na panującą epidemię i zachowanie ostrożności ograniczono do 2 liczbę osób ze strony NRPiP.

7. Nowy dodatek za pandemię dla pielęgniarek - Wiceminister zdrowia: Kwota 250 mln zł – 230 mln zł na wynagrodzenia i 20 mln zł na środki ochrony osobistej i dezynfekujące. To będzie dobra zachęta, by pielęgniarki, które pracują w domach pomocy społecznej, dostawały podobne wynagrodzenia jak w innych placówkach ochrony zdrowia.

8. Dodatek będzie wypłacany przez 3 miesiące - "(...) Z puli 326 mln zł aż 175 mln zł przeznaczonych zostanie na dodatki dla pracowników placówek przez okres 3 miesięcy."

9. 4,25 PLN premii dla pielęgniarki z NFZ to fake news - Stanowisko szpitala klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie związane z nieprawdziwymi informacjami w mediach społecznościowych na temat wynagrodzeń za udział w zwalczeniu epidemii COVID-19.

10. Zmiana kodeksu karnego. Kara bezwględnego więzienia dla pielęgniarki za błąd medyczny. - Wezwanie do natychmiastowej nowelizacji przepisu art. 37a Kodeksu karnego w kierunku powrotu do możliwości alternatywnego orzekania przez sąd za czyny zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, grzywny albo kary ograniczenia wolności.

11. Apel do Ministra Zdrowia - apel dot. wezwania do natychmiastowej nowelizacji przepisu art. 37a kodeksu karnego w kierunku powrotu do możliwości alternatywnego orzekania przez sąd za czyny zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, grzywny albo kary ograniczenia wolności.

12. Gdzie trafiły maseczki ochronne z lewymi atestami Wiceminister zdrowia: To jest informacja niejawna! - (...) Notabene, panie ministrze, do dzisiaj nie otrzymaliśmy informacji – zgodnej z naszą umową – gdzie te maseczki znalazły się w przestrzeni publicznej, do jakich miejsc trafiły - chociaż na to się umówiliśmy."
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński: To jest informacja niejawna. O tym też państwu mówiłem. (...)"

13. Wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia - Przedstawiamy informacje w sprawie średniej płacy pracowników ochrony zdrowia.

14. Nowe specjalistki - W terminie pomiędzy 15 czerwca a 8 lipca odbyły się egzaminy specjalizacyjne z różnych dziedzin pielęgniarstwa w nowym trybie.

15. Chory wstał z łóżka - chciał 100 tys. odszkodowania. - W trakcie pobytu na oddziale pacjent do dyspozycji otrzymał łóżko posiadające niesprawny hamulec na jednym kółku, znajdującym się naprzeciwko wezgłowia. Pacjent oraz jego syn - świadek po stwierdzeniu uszkodzenia hamulca zgłosili usterkę personelowi medycznemu. Hamulec nie został naprawiony... To początek tej historii.
 

Zamów lipcowe wydanie!

 

Wydania z 2020 roku

   

Wydania z 2019 roku

     

     

     

 

Wydania z 2018 roku

     

     

   

Wydania z 2017 roku

      

      

   

Wydania z 2016 roku