Najnowsze wydanie miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - październik 2019

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielegniarki.info.pl


Listopadowe (2019) wydanie miesięcznika branżowego

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Tematy w listopadowym wydaniu:

  1. Pielęgniarki personelem pomocniczym? - Ze zdumieniem i oburzeniem przyjęliśmy wypowiedź zamieszczoną na jednej ze stron internetowych Okręgowej Izby Lekarskiej. Cytujemy: "...zwracałem uwagę na złą sytuację finansową personelu pomocniczego: pielęgniarek..." - to wypowiedź działacza izby lekarskiej!

  2. Zaproponowano trzy poziomy wykonywania praktyki: pielęgniarki ogólnej, pielęgniarki specjalistki, pielęgniarki zaawansowanej praktyki. - Uwagi do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

  3. Kombinacja przy minimum 1 200 PLN do podstawy. - Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

  4. Pielęgniarki pikietują - dyrekcja szpitala wyjaśnia. - Z redacyjnej poczty: Chcemy podzielić się informacjami, jak wyglądą wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w naszym szpitalu - jednym z największych szpitali klinicznych w kraju - oraz tym, jak dyrekcja wiodącej placówki klinicznej w Polsce traktuje przepisy prawa oraz stanowiska Ministra Zdrowia.

  5. Spotkanie profesjonalistów - III Konferencja Leczenia Ran. - Kolejną odsłonę Forum Leczenia Ran po raz kolejny nazwać można największą konferencją dotyczącą leczenia ran w Polsce - ponad 1000 uczestników.

  6. Sonda: Stetoskop w pracy pielęgniarki i położnej. - Konkurs dla fanów na Facebook'u.

  7. Nie chcemy likwidować tej specjalizacji! - Środowisko pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych jest oburzone propozycją wykreślenia pielęgniarstwa operacyjnego z dziedzin, w których może być prowadzona specjalizacja w pielęgniarstwa, i projektem połączenia ze specjalizacją chirurgiczną.

  8. Raport: pielęgniarstwo operacyjne i chirurgiczne. - Konsultant wojewódzki: nadal zbyt mało osób wybiera pielęgniarstwo jakie kierunek kształcenia zawodowego, a jeszcze mniej po ukończeniu szkoły ubiega się o prawo wykonywania zawodu. W roku 2018 Izba Pielęgniarek wydała prawa wykonywania zawodu 158 absolwentom. Z tej liczby 77 osób podjęło pracę w zawodzie.

  9. Ruszyła kampania promująca zawód pielęgniarki. - Działania mają "przywrócić rangę" zawodu... i "zachęcić młodzież do zasilenia w przyszłości szeregów pielęgniarek i położnych".

  10. Dokąd zmierza polskie pielęgniarstwo? - OZZPiP - to, że ocecne przepisy nie pozwalają na prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej, było celowym zamierzeniem ustawodawcy, aby nie doprowadzić do obniżenia poziomu kształcenia.

Wydania z 2019 roku

     

     

 

 

Wydania z 2018 roku

     

     

   

Wydania z 2017 roku

      

      

   

Wydania z 2016 roku