Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wzięła udział w spotkaniu dotyczącym wynagrodzeń w ochronie zdrowia... Zobacz szczegóły...

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych


W dniu 15 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W posiedzeniu poza członkami Zespołu uczestniczyli także przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych.

Tematem spotkania była kontynuacja dyskusji na temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia zespołu w dniu 24 listopada br. strona związkowa zgłosiła propozycje zmian do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które dotyczyłym.in.: poszerzenia zakresu podmiotowego ustawy o pracowników niemedycznych, zmiany kwoty bazowej jako podstawy do wyliczania podwyższenia wynagrodzenia, doprecyzowanie terminu na wydanie zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia przez kierownika pomiotu leczniczego, uchylenia art. 3 ust. 3 omawianej ustawy, zmiany kryterium kwalifikacji pracowników do poszczególnych grup zawodowych.

Następnie przedstawiciel strony pracodawców, w imieniu Pracodawców RP, Konfederacji Lewiatan i BCC przedstawił stanowisko w którym pracodawcy postulują m.in. uzależnienie wynagrodzenia od kwalifikacji wykorzystywanych u danego pracodawcy z dodatkowym zastrzeżeniem, że nabyte kwalifikacje powinny w znaczący sposób podnosić jakość i/lub efektywność opieki nad pacjentem oraz uzgadnianie z pracodawcą kierunków rozwoju kwalifikacji. 

Wiceminister J. Szczurek-Żelazko poinformowała, że resort zdrowia pisemnie odniósł się do przedstawionych propozycji. Jednakże, aby móc oszacować skutki poszczególnych zapisów w ocenie resortu istotne jest aby zespół wypracował konkretne propozycje w danym obszarze. Zostanie wtedy przygotowana szczegółowa analiza oceny skutków regulacji. Poinformowała, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o odniesienie się do propozycji w sprawie dopuszczalności objęcia przepisami ustawy wszystkich pracowników podmiotów leczniczych – medycznych i niemedycznych – na jednakowych zasadach.

Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu w MRPiPS poinformował, że pismem z dnia 14 listopada br. resort poinformował Ministerstwo Zdrowia, że ocena propozycji ewentualnego rozszerzenia zakresu podmiotowego o pracowników niewykonujących zawodów medycznych należy do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo RPiPS zwróciło jednak uwagę, że przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie objęcia „zawodów niemedycznych” gwarancją wyższego wynagrodzenia minimalnego od ustalonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, może budzić wątpliwości w kontekście zasady równości obywateli wobec prawa.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy przedstawicielami partnerów społecznych i stroną rządową. Uzgodniono, że na kolejnym posiedzeniu zespołu zaplanowanym na dzień 29 listopada br. Ministerstwo Zdrowia przedstawi uzgodnione propozycje w odniesieniu do propozycji zgłoszonych przez partnerów społecznych.

źródło: dialog.gov.pl

Komentarze użytkowników

#1  2017.11.20 17:08:59 ~piel.

"A potem siadamy tuż przy kominku i długo gadamy, że to, że sio tak samo jak ten tłum na rynku, jak ten tłum, pleciemy - co, kto, kto kiedy, gdzie kto. Gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą, Baju, baju, baju, baju, baju, baju w dzień"

#2  2017.11.21 13:05:39 ~R.

A może niech się zajmie Pani Szczurek tym, że wszystkie piel. i tak zostaną przypisane do najniższej grupy zaszeregowania? przecież w uzasadnieniu jest napisane, że wyższa grupa tylko w przypadku gdy na danym stanowisku "jest niezbędna" specjalizacja lub mgr. Z mojej wiedzy wynika, że tylko u piel.epidemiologicznych jest wymagana specka. A reszta i tak zostanie wrzucona do worka ze stawką dla opiekuna medycznego!

#3  2017.11.21 14:38:02 ~a_

Do # 2, powtarzajmy to z uporem maniaka! Może w końcu dotrze ten fakt, że bez magicznego słowa WYMAGANE NA DANYM STANOWISKU nic nie musi być wypłacane. Po drugie : nie ma żadnej podwyżki, to tylko przełożenie z tzw. zembalowego do podstawy, czyli z kupki na kupkę. Po trzecie: podstawa czyli owe 3900 od której należy naliczyć przelicznik dla danego zaszeregowania, jest zamrożona do roku 2021. A ceny rosną, zauważył ktoś? w IV kwartale Zakład Utylizacji Staruszków poda pewnie już wyższą średnią, ale dla nas oczywiście nic nie wzrośnie. Po czwarte: dodatek mamy mieć wypłacany do września nast. roku. Co dalej ? Na to pytanie żadna fauna / szczurek i ptok/ nie znają odp. A szkoda.

#4  2017.11.22 04:21:07 ~Do #3

Komentarz prawidłowy, choć z drobnym błędem - ZUS nie podaje średniej płacy. Robi to GUS ( Główny Urząd Statystyczny).

#5  2017.11.22 10:07:50 ~a_

do #4,Dziękuję, rzeczywiście się rozkręciłam.

#6  2017.11.22 18:02:45 ~motyl

Te wszystkie spotkania i debaty o sposobie wynagradzania Pań - TO IM DŁUŻEJ TO TRWA TO TA HAŃBA SIĘ POGŁĘBIA . TAM ZASIADAJĄ ,chorzy ludzie " .Bo jeżeli tak łatwo DOPUŚCILI SIĘ SZANTAŻU I ZDEPRECJONOWANIA MGR .PIELĘG. do najniższego wskaźnika pracy TO WEDŁUG MNIE TO NIE SĄ LUDZIE PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH. Myślą że SZANTAŻEM ZMUSZĄ Panie do robienia specek . Bo ,te od kształcenia muszą na WAS zarabiać ".Ale za tym nie idzie NIC ( przykładem tytuł mgr .) A za speckę NIEWIELKI Dodatek - TO SĄ KPINY JAKICH ŚWIAT NIE OGLĄDAŁ . I PIS chce aby Panie zagłosowały na nich w kolejnych wyborach .Guzik z pętelką - bo ZROBILI PO ŚWIŃSKU Z PANIAMI . Może te niżej usytuowane tzn: sprzątaczki zagłosują i opiekunowie bo tak walczą o ich dobro .

#7  2017.11.22 18:06:14 ~motyl

Ja pytam - kiedy ODEJDĄ CI CO ZA TĄ HAŃBĘ SĄ ODPOWIEDZIALNI ? czyli min. zdrowia , wice , i inne ,nacje " które się temu przysłużyły ?

#8  2017.12.02 09:27:32 ~Do #7

A ja pytam - kiedy z tego Portalu odfrunie motyl, zabierając ze sobą swoje "mądre inaczej" komentarze .

Dodaj komentarz