Dwoje ciężko chorych dzieci przygotowanych do planowego RM pozostało bez diagnozy, bo pielęgniarka anestezjologiczna skończyła dyżur… Zorganizowano kolejna pielęgniarkę anestezjologiczną... wtedy się okazało, że już nie ma lekarza anestezjologa.

Szpital 2017.


Dwoje ciężko chorych dzieci przygotowanych do planowego rezonansu magnetycznego pozostało bez diagnozy, bo pielęgniarka anestezjologiczna skończyła dyżur… 

Czytaj więcej...