Premier Morawiecki w sejmie do pielęgniarek: zwracam się do pielęgniarek abyście "stały się częścią tej zmiany, tej dobrej zmiany, zmiany, której fundamentalnym celem jest zbudowanie nowoczesnej służby zdrowia".

Dobra zmiana w ochronie (służbie) zdrowia.


Prezes Rady Ministrów Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki

Pierwszym, arcyważnym zadaniem jest służba zdrowia. (Oklaski) Nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej. Dlatego doprowadzimy do skokowego wzrostu wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB w ciągu najbliższych kilku lat.
(Oklaski)
(Głos z sali: Ilu lat?)
To jest odpowiedź na słuszne postulaty pacjentów, personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek. Ten wzrost jest możliwy przede wszystkim dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, dzięki wykorzystaniu instytucji państwowych do tego, żeby rzeczywiście służyły państwu. Już w tym roku przeznaczyliśmy dodatkowo 4 mld zł na skrócenie kolejek do lekarzy, na zakup najnowocześniejszego sprzętu dla szpitali, a także na wykup zobowiązań z ostatnich 10 lat, również wykup tych zobowiązań, które narastały w czasach rządów naszych poprzedników.
A to jest dopiero początek. Dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to choroby nowotworowe i choroby układu krążenia. 3/4 Polaków odchodzi z tego świata ze względu na te dwa rodzaje chorób.
Dlatego trzeba położyć większy nacisk na profilaktykę i leczenie tych chorób. I dlatego też uruchomimy dwa programy, które unowocześnią polską służbę zdrowia. Pierwszy z nich to budowa Narodowego Instytutu Onkologii, który będzie miejscem, gdzie nie tylko skutecznie leczy się nowotwory, ale również prowadzi się nowoczesne badania i terapię. (Oklaski) 
Druga inicjatywa to „Narodowy program zdrowia kardiologicznego”. Polacy mieli wielki wkład w rozwój kardiologii i chcemy, żeby leczenie chorób serca pozostało naszą specjalnością, chociaż przede wszystkim chcemy oczywiście, żeby Polacy na serce w ogóle nie chorowali. No, chyba że z miłości ewentualnie.
(Oklaski)
(Głos z sali: A prof. Dudek z Krakowa?)
Ten narodowy program – zresztą nie wszystko chyba musi mieć przydawkę „narodowy”, może być „polski”…
(Głos z sali: Tak.)
…albo „państwowy”… (Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
…i też pięknie…
(Głos z sali: O, brawo!) 
…będzie bardzo ważny, będzie dla nas bardzo kluczowy. Jednak w myśl ewangelicznej maksymy nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków. Nie możemy pozwolić, żeby nowe pieniądze zostały źle wydane, żeby system był nieefektywny. Dlatego tak jak uszczelniliśmy system podatkowy, podobną operację zamierzamy przeprowadzić w odniesieniu do służby zdrowia. (Oklaski) Każda złotówka zainwestowana w zdrowie musi oznaczać poprawę jakości życia Polaków.
Zyskają na tym pacjenci, ale również mają zyskać ci, którzy na co dzień stoją przy ich łóżkach.
Nie może być jednak prywatyzacji zysków i upaństwowienia strat. (Oklaski) Publiczny sprzęt medyczny ma służyć celom wspólnym, dobru pacjentów.
Dlatego położymy ogromny nacisk na elektronizację służby zdrowia.

I dlatego zwracam się również do lekarzy, do pielęgniarek, do położnych, do ratowników medycznych, do całego personelu medycznego, do wszystkich, którzy pracują w szpitalach i przychodniach, zwracam się do was, abyście stali się częścią tej zmiany, tej dobrej zmiany, zmiany, której fundamentalnym celem jest zbudowanie nowoczesnej służby zdrowia.
(Oklaski)

źródło: stenogram z posiedzenia sejmu w dniu 12 grudnia 2017 roku