Zobacz co powiedziała w sejmie w dniu 3 stycznia przedstawicielka pań w czepkach z władz związków zawodowych. Czy wykorzystała okazję do zaprezentowania sytuacji naszego środowiska zawodowego?

Pielęgniarki 2018.


Posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w dniu 3 stycznia 2018 roku w sprawie: Informacja Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out.