Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych opublikowało pytania egzaminacyjne państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.


Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zadania egzaminacyjne będące przedmiotem państwowego egzaminu specjalizacyjnego będą udostępniane na stronie www.ckppip.edu.pl po trzech latach od zakończenia danej sesji egzaminacyjnej.

Opublikowano poniższe pytania egzaminacyjne:

Zadania egzaminacyjne sesji jesiennej 2017 - specjalizacje realizowane na podstawie programów obowiązujących do 2013r)
 
Zadania egzaminacyjne sesji jesiennej 2017pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 2015r)

Zadania egzaminacyjne sesji jesiennej 2017pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 2015r)

Zadania egzaminacyjne sesji jesiennej 2017pielęgniarstwo neonatologiczne (specjalizacja realizowana na podstawie programu obowiązującego od 2015r)

źródło: CKPPiP