Zobacz jaką wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza zapisano w porozumieniu ministra zdrowia z lekarzami. Regulacje te wejdą w życie...

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

                 

                 

 

W prozumieniu zawartym pomiedzy ministrem zdrowia a lekarzami w dniu 8 lutego zapisano:

Zobacz treść całego porozumienia...