Priorytety ministerstwa zdrowia: nowy minister zdrowia porozumieniem zawartym z lekarzami podniósł wynagrodzenie zasadnicze lekarzy specjalistów średnio o 43%. Tak, wynagrodzenie zasadnicze! Najlepiej wynagradzanej grupy zawodowej...

Nowy minister zdrowia a pielęgniarki.

                 

                 

 

W prozumieniu zawartym pomiedzy ministrem zdrowia a lekarzami w dniu 8 lutego zapisano:

Zobacz treść całego porozumienia...

Wniosek: