Miesięcznik branżowy dla pielęgniarek i położnych - nakład papierowy 30 tys. egz. - 26 stycznia minister zdrowia spotkał się z władzami związku i izby pip. Co ustalono?

Miesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

               

                 

Komunikat ze strony ministerstwa zdrowia podkreśla, że: "Minister zdrowia zadeklarował określenie norm zatrudnienia i kwalifikacji".

Minister zdrowia Łukasz Szumowski kontynuuje dialog i po raz trzeci od początku swojej pracy na Miodowej spotkał się ze środowiskiem pielęgniarek i położonych.

26 stycznia 2018 r. minister Łukasz Szumowski spotkał się w siedzibie OZZPiP z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. To już trzecie spotkanie z przedstawicielami organizacji pielęgniarskich po objęciu urzędu przez ministra.

Według Łukasza Szumowskiego: Starzenie się kadr pielęgniarek i położnych to ważny problem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Liczę, że poprawa warunków pracy oraz kształcenia zachęci do pracy w zawodzie.
Wiem, jak ważną rolę w procesie leczenia odgrywa opieka pielęgniarska. Liczę, że ograniczenie biurokracji, co jest jednym z moich priorytetów, usprawni pracę i pozwoli na jeszcze troskliwszą opiekę nad pacjentem.


Minister zdrowia zadeklarował określenie norm zatrudnienia i kwalifikacji. Jednym z priorytetów ministra jest doprowadzenie do wzrostu liczby pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej.

Dzisiejsze spotkanie było pierwszym, które dotyczyło analizy założeń przygotowanej strategii dla pielęgniarstwa. Wspólnie z przedstawicielami NIPiP, OZZPiP oraz przy udziale NFZ zostaną wypracowane kolejne rozwiązania.


źródło: tekst oraz zdjęcie ze strony internetowej ministerstwa zdrowia

Czytaj więcej i zobacz całe wydanie lutowe (2018) miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Zobacz inne wydania miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Komentarze użytkowników

#1  2018.02.16 19:51:48 ~A

Przestańcie zapychac usta troską o pacjentów. Lekarze dostali konkretne podwyżki A wy po 15 złotych

Dodaj komentarz