Zobacz pismo... Panie w czepkach ze związków zawodowych napisały pismo o "podtrzymanie pilnej debaty poświęconej pielęgniarkom i położnym". Naprawdę? Może już czas na skuteczniejsze działania...

Działalność związku pielęgniarek.