Ordynator zeznał o pielęgniarce oddziałowej...

#stopmobbingowiwochroniezdrowia

               

                 

23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...


Ordynator zeznał w sądzie: Pielęgniarka oddziałowa działa według zasady twardej ręki. To prawda, że części pielęgniarek ten styl odpowiada. Postrzegają one pozytywne aspekty takiego sposobu sprawowania władzy m.in. w tym, że przy despotycznym zwierzchniku nie trzeba samodzielnie myśleć. Wystarczy jedynie skrupulatnie przestrzegać poleceń, a także obowiązujących regulaminów i procedur.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego z dnia 1 grudnia 2016 roku:

Zachowania powódki oceniła trafnie ordynator oddziału (...). Stwierdziła ona, że „ Pani mgr D.W. wypełnia funkcję oddziałowej wg zasady twardej ręki, preferuje autokratyczny styl zarządzania. To prawda, że części pielęgniarek ten styl odpowiada. Postrzegają one pozytywne aspekty takiego sposobu sprawowania władzy m.in. w tym, że przy despotycznym zwierzchniku nie trzeba samodzielnie myśleć.

Wystarczy jedynie skrupulatnie przestrzegać poleceń, a także obowiązujących regulaminów i procedur. Kto się specjalnie nie wychyla, może się czuć w miarę bezpiecznie. Jeśli jest inaczej, to mgr D.W. wprowadza w różnej formie dyscyplinowanie. Wtedy nie ma życzliwości przy planowaniu grafiku pracy, ustalaniu wolnych dni czy urlopów. Kiedy trzeba było podeprzeć swoje decyzje dokumentem, to niejednokrotnie stawiała pielęgniarki wobec warunku: "podpiszesz albo będziesz zwolniona". Ordynator przywołała przykład T.W. z 2010 roku. Zastępował on powódkę podczas jej dłuższej nieobecności w pracy (urlop macierzyński). Zdaniem Ordynatora T.W. poradził sobie świetnie w pracy. Jego działania znalazły uznanie u przełożonych. Powódka będąc nieobecną w pracy, wtrącała się w decyzje i kontrolowała poczynania zastępcy. Po powrocie do pracy powódka skupiła się na wyszukiwaniu potknięć T.W., aby uniknąć potencjalnego zagrożenia w przyszłości z jego strony. Sporządziła wielce negatywną opinię o pracy tej osoby, karząc ją dodatkowo karą porządkową upomnienia i pozbawiając premii z pominięciem Dyrektora, któremu jako jedynemu przysługują te uprawnienia.

Bardzo trafnie oceniono również powódkę w raporcie Komisji Antymobbingowej. W raporcie napisano „…postawa pani mgr D.W. nacechowana była dużą pewnością siebie, zarozumiałością, poczuciem nieomylności, co przekładało się na lekceważenie pracowników: pielęgniarek, lekarzy (w tym ordynatora i jego zaleceń), sekretarki medycznej, kierowcy, psychoterapeutki oraz wytworzyło złą atmosferę pracy w Oddziale i przyczyniło się do skłócenia środowiska pielęgniarskiego i lekarskiego”. Powódka działała według zasady wyrażonej przez N.M. - „dziel i rządź”.

Działania powódki należy ocenić jako mobbing ze strony przełożonego, przejaw władzy osoby, która boi się utracić swój autorytet i władzę. Powódka żyjąca w świetnych relacjach z przełożoną pielęgniarek i innymi oddziałowymi była niezagrożona. Żadna z tych osób nie pod
jęła działań skierowanych przeciwko powódce, nie stanęły w obronie jej ofiar. A.B., U.D., K.M., E.R. nie dostrzegły problemu, nie wiedziały (raczej nie chciały wiedzieć), że „coś takiego” miało miejsce na oddziale. U.D. miała zdaniem Sądu pełną świadomość, co się dzieje na oddziale, rozmawiała przecież z kilkoma ofiarami, a od M.T. usłyszała wprost, że powódka nie nadaje się na oddziałową. Z zeznań wynika też, że pielęgniarki z innych oddziałów były też kierowane na „karny oddział (...)" dla „utemperowania niepokornych”. Coś takiego nie mogło dziać się poza wiedzą innych oddziałowych. Sąd uważa, że Przełożona i Oddziałowe przyjęły zasadę milczenia, uważając że będzie to dla nich korzystne.

Wśród zeznających można wyodrębnić również kolejną grupę współpracowników: I.G., B.S., A.S. i R.Z., które nie były poddane mobbingowi, ale dostrzegały ten problem. Osoby te raczej oszczędnie mówiły o tym zjawisku.


Wybrał: Mariusz Mielcarek