Dyrektor - Pan i Władca? "Część pracodawców próbuje bezpodstawnie nie uwzględniać posiadanego przez pielęgniarki i położne wykształcenia lub specjalizacji twierdząc, że pracodawca nie wymaga tak wysokich kwalifikacji na danym stanowisku pracy".

Dodatki pielęgniarek brutto brutto po nowemu

Zobacz także:

Aktualności według działów:

dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po nowemu 

nowa ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych

24 lutego 2018 roku - Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje szpitale. Przedmiot kontroli: czy dyrektorzy postępują właściwie realizując ustawowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych, poprzez włączanie dodatków brutto brutto do pensji zasadniczych pielęgniarek i położnych.


25 lutego 2018 roku - Związki zawodowe pielęgniarek twierdzą, w piśmie do Głównego Inspektora Pracy, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych "opisuje grupę zawodową pielęgniarek i położnych nie w trzech, ale w pięciu grupach". Zobacz argumentację za tym punktem widzenia...

26 lutego 2018 roku - Pielęgniarce z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 1 800 zł, podstawa powinna, zgodnie z ustawą, wzrosnąć o co najmniej o 69,60 zł. Pracodawca w swojej ocenie spełnił wymogi ustawy podnosząc jej wynagrodzenia zasadnicze o... złoty 2,70. Jakim cudem?


REKLAMA

23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...


Zobacz całe przedmiotowe pismo

23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...

                                                            *Kliknij aby powiększyć...

Czytaj więcej i zobacz całe wydanie lutowe (2018) miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Zobacz inne wydania miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Komentarze użytkowników

#1  2018.02.26 22:27:12 ~a_

Przecież taka sytuacja była do przewidzenia. Szkoda że pańcie z izb i związków tak późno reagują, no ale ze stołków w stolicy mało widać, a jeszcze mniej słychać.

#2  2018.02.26 23:11:19 ~MD

Tak mamy jak sobie pozwalamy. Jezeli pielegniarki bez specjalizacji i kursow zrobia wszystko to po co zatrudniac specjalistki? A ze w razie czego taka pielegniarka poniesie odpowiedzialnosc karna za procedure do ktorej nie ma uprawnien ? To jej problem! Robmy tak dalej.

#3  2018.02.26 23:15:40 ~Maja

Lepiej późno niż wcale. A przy okazji rotowania z oddziału na oddział w każdej chwili. Pamiętajcie,że na każdym oddziale są inne ryzyka i wymagane jest zaświadczenie lekarskie czy dany pracownik może wykonywać pracę na danym oddziale. Np. u mnie stosowany jest Formaldehyd przy biopsjach skóry i pracownik musi mieć wykonane badanie spirometryczne.

#4  2018.02.27 04:44:13 ~omcmgr

Problem wymaga zmian w ustawie. Na dziś niestety jest tak, że na stanowisku "pielęgniarka", na jakim jest zatrudniona większość z nas wymagane jest wyłącznie prawo wykonywania zawodu ( może być zatem wykształcenie średnie, bez specjalizacji ) i pracodawca zgodnie z zapisem ustawowym o kwalifikacjach wymaganych na danym stanowisku pracy ma prawną możliwość zakwalifikowania mgr pielęgniarstwa ze specjalizacją do gr. 9. Kwalifikacji wyższych niż ustawowe może nie uwzględniać. Poprawnie podano jako przykład pielęgniarki zatrudnionej na stanowisku specjalistki ( to oczywiście nie to samo co pielęgniarka ze specjalizacją , ale jak wiele z nas ma w umowie o pracę takie stanowisko ?

#5  2018.02.27 07:02:37 ~Piel.

I dookoła pancie z izb idookoła z izb a my? A my co zrobiliśmy jako środowisko? Tak jak lekarze byli aktywni i zawalczylI.Wiedzieli, że to jest teraz ten moment a my za 2 lata mamy obiecane, niesprawiedliwe te podwyżki.Za 2 lata będzie nowy unijny budżet który ma zagrać PISOWI na nosie. Tak więc jeszcze mamy 2 lata do walki !

#6  2018.02.27 08:19:20 ~Zasmucona

Przecież zakres obowiązków jest taki sam dla każdej pielęgniarki na danym oddziale i można wyszukiwać za i przeciw ale kolejny rok pokaże troskę ministerstwa i jak znam życie nie wróży to nic dobrego .Żal mi tylko że w tym całym chaosie zapomniano jak ważne w zawodzie pielęgniarki jest doświadczenie.

#7  2018.02.27 10:12:24 ~Piel

Dyrektor ma prawo tak rozumieć i wykonywać to prawo, tym bardziej, gdy w pensjach pielęgniarek będą różnice ok. 2 tys. zł, to wtedy będzie prawdziwa wojna, ale myślę, że po prostu walczy o budżet. A nas zdobiono w konia z premedytacją. Lekarze już mają prawników za darmo, którzy deklarują się walczyć, gdyby dyrekcja nie respektowała wywalczonych obecnie ustaleń.

#8  2018.02.27 11:24:52 ~g

Znacie "Pana i Władce" na Inflanckiej?

#9  2018.02.27 17:07:06 ~do 3

Aldehydy powinny być wycofane z użytku bardzo szkodliwe i my mamy zero szkodliwości czy dodatkowego urlopu skandal ! nauczyciel zapieje i wszystko ma ! nic nigdy dla siebie nie wywalczylysmy po prostu posmiechowisko i tyle !

#10  2018.02.27 17:11:37 ~do9

Faktycznie wstyd

#11  2018.02.27 17:11:38 ~do9

Faktycznie wstyd

#12  2018.02.27 17:16:58 ~Piel.

Do 5 prawda

#13  2018.02.28 13:55:28 ~Piel.

U mnie (Opole) jest również taka praktyka. Jest kilka stanowisk, ktore wymagają mgr i spec. (niestety naczelna nie zdradziła jakich), stanowisko piel. specjalistki a reszta najnizsza grupa mimo posiadanych kwalifikacji.

#14  2018.02.28 15:09:43 ~Do #13

Nie musisz pytać naczelnej, wszystko niestety jest tu wyjaśnione - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Poczytaj i zrozumiesz postępowanie naczelnej, zgodne niestety z literą prawa.

#15  2018.02.28 15:22:23 ~ja

skoorwysyństwo

#16  2018.02.28 16:23:15 ~do 13

Http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111510896/O/D20110896.pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Dziennik Ustaw 2011nr 151poz. 896

#17  2018.02.28 16:35:16 ~wieśka

Jedynie chyba na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej MUSI być specjalizacja. W pozostałych przypadkach może - zależy ile specjalistek wymaga NFZ do zakontraktowania świadczeń. Nie jestem na 100 % pewna. Rozwińmy ten wątek, bo w obecnej sytuacji prawnej to bardzo ważna informacja.

#18  2018.02.28 16:43:57 ~wieśka

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 7 stycznia 2013 r, poz.15) § 16 ust. 4. Pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpitalu, niespełniająca wymagań określonych w § 4 ust. 11 może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. § 4 ust. 11 Pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpitalu, powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

#19  2018.02.28 16:50:03 ~wieśka

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.) - zgodnie z art. 15. ust. 1, pkt 2 w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą m.in. pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. Nr 108, poz. 706) § 3. - specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii: 1) posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii; 2) posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa; 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu. Trzeba spełnić te trzy punkty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)- Specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 3 lata w szpitalu, tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) i 3 lata w szpitalu ALE okres przejściowy, oznaczony do 31 grudnia 2020 roku, jest niespójny z art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.), który jest przepisem szczególnym i stanowi, że do 31 grudnia 2015 roku w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych mogą wchodzić pielęgniarki i położne, które do tego dnia zostały zatrudnione na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej oraz ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego.

#20  2018.02.28 17:03:44 ~wieśka

Mgr wymagany jest na stanowiskach: Zastępca kierownika do spraw pielęgniarstwa (położnictwa): podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, naczelna pielęgniarka, naczelna położna; Kierownik komórki organizacyj- nej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego; Starszy asystent/asystent/młodszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa; I tyle, na innych stanowiskach jest słowo "lub", które jest w tej sytuacji kluczowe.

#21  2018.02.28 17:12:47 ~wieśka

Teraz wystarczy to poskładać i wyjdzie gdzie wymagany jest mgr i specjalizacja- wychodzi mi, ze nigdzie. Mam nadzieję, że się mylę, bo to dopiero byłby numer !

#22  2018.02.28 17:14:31 ~Glupie Pig

Piguly w znacznej wiekszosci byly i sa glupie. Zero solidarnosci i to wzajemne nagabywanie sie. Tak sie wszyscy cieszyli na siatke plac minimalnych. Zabawne, ze o tym wiedzailem od poczatku jak bedzie, a wszystkie pialy z zacwytu ze beda zarabiac 4+ tysiaca :D To bylo oczywiste, ze dyrektorzy zatrudnia najtansze pielegniarki bo nie jest im potrzebny drozszy i bardziej wykwalifikowany personel. Urocze glupiutkie dziewuszki :)

#23  2018.02.28 17:25:28 ~Do#20

Piszesz "zależy ile specjalistek wymaga NFZ do zakontraktowania świadczeń". NFZ wymaga, ale nie określa - realizuje tylko rozporządzenia MZ dla poszczególnych rodzajów świadczeń. I tu ciekawostka - wymagane są zwykle specjalizacje lub kursy kwalifikacyjne ( ukończone lub w trakcie ). Specjalizacje w tych aktach prawnych są zrównane z kursami kwalifikacyjnymi. A w ustawie podwyżkowej ninie występują. Masz rację , to LUB jest kluczowe podobnie jak WYMAGANE NA DANYM STANOWISKU PRACY w ustawie podwyżkowej.

#24  2018.02.28 17:34:55 ~piel.

A tak tu się koleżanki obrażały i wytykały sobie wykształcenie :( Też mi jest przykro, bo mi i spec. i mgr, ale wiedziałam od początku jak będzie. A BĘDZIE JAK ZAWSZE.

#25  2018.02.28 19:17:45 ~wieśka

Do 22- bez przesady, ok ?

#26  2018.02.28 20:22:57 ~Majka

W ustawie wymagane stanowisko jest tożsame z tytułem zawodowym i podwyźka jest gwarantowana. Dyrektorzy źle interpretują ustawę

#27  2018.03.01 04:32:29 ~Do#26

Niestety nie masz racji. Tytuł zawodowy nie jest tożsamy ze stanowiskiem. Z Twojego błędnego rozumowania wynika, że jeżeli pielęgniarka posiada : tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo, studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia lub tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - jest zgodnie z Twoją interpretacją z-cą kierownika podmiotu leczniczego ds. pielęgniarstwa lub naczelną pielęgniarką. Pełno byłoby zatem takich naczelnych w szpitalu. A jest tylko jedna – pozostałe pielęgniarki o takich samych kwalifikacjach są zwykle zatrudnione na stanowisku „pielęgniarka” ( gr. 9 ). A mimo to, życzę powodzenia w przekonaniu dyrektora do swoich racji.

#28  2018.03.01 08:14:17 ~Ewa

U nas w szpital po obronie magisterki dostaje sie w angażu asystent to chyba podwyzka sie nalezy na 100% czy ktos jest tez w takiej sytuacji?

#29  2018.03.01 08:39:05 ~Do#28

Tak, należy się stawka zgodna z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach , nie zawsze oznacza to podwyżkę ( stawka dotychczasowa przed zmianą umowy o pracę mogła być czasami już wyższa od minimum ustawowego ) - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami . A swoją drogą - dobry, doceniający pielęgniarki szpital.

#30  2018.03.01 10:24:43 ~Do#28

Podwyżka należy się po spełnieniu dwóch warunków : "świeżo upieczony" mgr ma specjalizację, zostanie tylko wtedy zakwalifikowany do gr. 7. A drugi warunek to dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze miał niższe od 4095 zł.

#31  2018.03.01 18:16:28 ~wieśka

Szanowne Koleżanki, bardzo się cieszę, że rozwinęła się merytoryczna dyskusja. Ten portal powinien być platformą solidarności i wymiana informacji a nie miejscem, gdzie wylewamy swoje frustracje. Dziękuję Koleżankom, które włączyły się do dyskusji. Mówmy nie obraźliwym wpisom.

#32  2018.03.01 18:22:21 ~Do#31

Dziękuję . Mam nadzieję, że dotyczy to komentarzy 23, 27,29,30. Moich.

Dodaj komentarz