Pielęgniarka podwyższyła swoje kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, powinno się to wiązać z przypisaniem jej przez pracodawcę nowego, wyższego "współczynnika pracy". Kiedy powinien pracodawca dokonać? Natychmiast czy od 1 lipca 2018 roku.

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...


Zobacz także:

Aktualności według działów:

dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po nowemu 

nowa ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych

24 lutego 2018 roku - Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje szpitale. Przedmiot kontroli: czy dyrektorzy postępują właściwie realizując ustawowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych, poprzez włączanie dodatków brutto brutto do pensji zasadniczych pielęgniarek i położnych.


25 lutego 2018 roku - Związki zawodowe pielęgniarek twierdzą, w piśmie do Głównego Inspektora Pracy, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych "opisuje grupę zawodową pielęgniarek i położnych nie w trzech, ale w pięciu grupach". Zobacz argumentację za tym punktem widzenia...

26 lutego 2018 roku - Pielęgniarce z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 1 800 zł, podstawa powinna, zgodnie z ustawą, wzrosnąć o co najmniej o 69,60 zł. Pracodawca w swojej ocenie spełnił wymogi ustawy podnosząc jej wynagrodzenia zasadnicze o... złoty 2,70. Jakim cudem?

27 lutego 2018 roku - Dyrektor - Pan i Władca? "Część pracodawców próbuje bezpodstawnie nie uwzględniać posiadanego przez pielęgniarki i położne wykształcenia lub specjalizacji twierdząc, że pracodawca nie wymaga tak wysokich kwalifikacji na danym stanowisku pracy".

Zobacz całe przedmiotowe pismo

23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...

                                                            *Kliknij aby powiększyć...

Czytaj więcej i zobacz całe wydanie lutowe (2018) miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Zobacz inne wydania miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Komentarze użytkowników

#1  2018.02.28 22:27:21 ~Ewa

Jaka mowa podwyżka od nastepnego miesiąca,pracodawca może wogóle nie dac żadnej podwyzki przeciez mamy taka wspaniała ustawe. Czyj Nie? Moze sie myle ? Ma ktos jakiej lepsze argumenty w tej sprawie?

#2  2018.03.01 03:53:36 ~Do#1

Oczywiście, że może nie dać żadnej podwyżki. Większość z nas pomija ustawowy zapis - "kwalifikacji wymaganych na stanowisku pracy". jeżeli osoba zatrudniona jest na stanowisku "pielęgniarka" jej wymagane kwalifikacje to prawo wykonywania zawodu. Zatem posiadanie czy uzyskanie magisterium lub specjalizacji to nadal może być gr. 9. Związki pomijają ten zapis - czy nie korzystają z porad prawnych ? Wyjątkiem będzie uzyskanie doktoratu - wówczas należy się dodatek ustawowy i pracodawca będzie musiał go wypłacać.

#3  2018.03.01 05:46:17 ~do2

Uzyskamy doktoraty i co?

#4  2018.03.01 06:09:50 ~Do#3

Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz innemu pracownikowi, którego praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, posiadającym stopień naukowy doktora pracodawca ustala i wypłaca miesięczny dodatek do 20% wynagrodzenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 65 zł .

#5  2018.03.01 07:59:56 ~do#4

Z jakich dziedzin doktoraty są premiowane finansowo, o których piszesz?

#6  2018.03.01 08:28:47 ~Dorota

A w naszym szpitalu po obronie magisterki dostaje sie w angażu asystent to chyba grupa 7 sie nalezy na 100% czy ktos jest tez w takiej sytuacji?

#7  2018.03.01 08:29:46 ~Do#5

Patrz - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r.w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej - § 5

#8  2018.03.01 08:31:38 ~Dorota

A nie dodałam ze koleżanki mają też ukonczone specjalizacje I sa asystentkami

#9  2018.03.01 09:36:03 ~Do#6,8

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami na stanowisku asystentki w dziedzinie pielęgniarstwa wymagane jest - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz staż pracy 3 lata. Nie ma zatem żadnych wątpliwości –posiadanie magisterium i specjalizacji i zatrudnienie na stanowisku wymagających tych kwalifikacji to bezwzględnie gr. 7. A swoją drogą Twój szpital docenia pielęgniarki, nie wszędzie zmieniają stanowisko po uzyskaniu magisterium. Szpital nie powinien na stanowisku asystentki zatrudniać osób bez magisterium, jeśli to robi dla osób ze specjalizacją bez mgr to gr. 8.

#10  2018.03.01 14:04:34 ~Do 6

U mnie w USK dostalam asystenta nie po mgr tylko jak zrobiłam potem specjalizacje zgodnie z powyższą ustawą

#11  2018.03.01 14:13:19 ~Piel

W lidlu i biedronce juz maja lepiej niz my,przede wszystkim wyzsza podstawe nie jakies tam brutto brutto.Strach bedzie na emeryture odchodzic bo sie nie da rady utrzymac i co wtedy.

#12  2018.03.01 16:05:38 ~Piel.

A gdy ma się specjalizacje i zrobi się magistra to też zostanie się asystentem? Jak to jest bo ponoć musi się być najpierw magistrem bo w przeciwnym razie to nie działa.

#13  2018.03.01 16:15:02 ~do#9

Twój komentarz porusza interesującą sytuację w służbie zdrowia. Piszesz o akcie prawnym, w którym specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa (kształcenie na poziomie średnim medycznym) daje taką samą pozycję jak kształcenie podyplomowe wymagające wyższego wykształcenia np. studia podyplomowe z organizacji i zarządzania. Tego typu kształcenie podyplomowe z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia prowadzili (lub prowadzą nadal) np. Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie, Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagielońskim. Kształcenie tego typu ukończyli dyrektorzy szpitali, czy innych placówek działających w służbie zdrowia. Może warto zająć się tym opisem (normą prawną)? Może ona nam odpowie, dlaczego są problemy organizacyjne i zarządcze w służbie zdrowia? Z drugiej strony, jak ta informacja ma się do parametryzacji wydziałów prowadzących omawiane kształcenie podyplomowe?

#14  2018.03.01 16:28:21 ~Do#12

Kolejność uzyskiwania wykształcenia nie ma znaczenia. Niestety pracodawca nie ma też obowiązku magistrowi ze specjalizacją zmienić stanowiska pracy ( w umowie o pracę ). Może nadal taką osobę zatrudniać na stanowisku pielęgniarki z wynagrodzeniem wg gr. 9.

#15  2018.03.01 16:38:35 ~do13

Straśnie mondre to syćko

#16  2018.03.01 18:14:58 ~Do#15

Nie przejmuj się, że nic z tego nie zrozumiałaś. Zwykle komentarze tej autorki, zawierające często analizę starych, nieaktualnych aktów prawnych są trudne, a nawet wręcz niemożliwe do zrozumienia dla zwykłego magistra. A od kilku dni nic nie pisała, zaczęło mi jej komentarzy brakować. Wcześniej podpisywała je - piel. dypl.

#17  2018.03.01 20:25:10 ~do #16

Co rozumiesz pod pojęciami: 1)zwykły magister;2) niezwykły magister?

#18  2018.03.02 05:11:55 ~Do17,13

W pewnych zawodach po ukończeniu studiów II stopnia uzyskuje się tytuł magistra, w innych zaś mgr inż. Według danych GUS ten drugi zarabia średnio ponad 25% więcej od tego pierwszego , choć nie jest "niezwykły"( to wymyślone tylko przez Ciebie pojęcie, w moim komentarzu nie wystąpiło ). U nas obecnie dla pracodawców nie ma większego znaczenia jakość ukończonej uczelni - pracodawca nie zwraca większej uwagi na to kto wystawił dyplom mgr pielęgniarstwa, czy renomowana akademia medyczna ( w kraju, w rankingu światowym z polskich uczelni najwyżej umieszczono Uniwersytet Warszawski, któremu udało się znaleźć w szóstej setce najlepszych ). czy też ciesząca się kiepską opinią państwowa wyższa szkoła zawodowa. A niestety najchętniej w ogóle nie brałby posiadania tego dyplomu w ogóle pod uwagę jeżeli tylko ustawy mu tego bezwzględnie nie nakazują. A absolwentów różnych typów studiów w zakresie organizacji i zarządzania można spotkać nie tylko wśród dyrektorów, niestety coraz więcej ich widać przy sklepowych kasach.

#19  2018.03.02 06:07:10 ~do 18

Niezależnie od nazewnictwa tytuły z pewnych dziedzin to gówniana kariera

#20  2018.03.02 06:14:02 ~Do#19

Powinnaś zakończyć - Wszystkim licencjatkom, magistrom i specjalistkom pielęgniarstwa mówię to ja, pielęgniarka dyplomowana.

#21  2018.03.02 08:11:54 ~do20

W pewnych aspektach więcej znaczy mniej.

#22  2018.03.02 15:04:07 ~Do#21

Masz rację. Im więcej piszesz, tym mniej mądrze.

#23  2018.03.02 20:43:02 ~do#18

Raczej się nie zrozumieliśmy.Mój komentarz dotyczył określonego tekstu.

#24  2018.03.07 19:03:58 ~aaa

Kiedy ustawa o zawodach pielęgniarek i położnej oraz ustawa i sposobie ustalania najnizszego wynagradzania weszła w zycie? potrzebna mi data. czy to 16 styczen?

#25  2018.03.08 04:59:55 ~Do#24

Ustawa o zawodach pielęgniarek i położnej weszła w życie z dniem 1stycznia 2012 r, z wyjątkiem art.95 i art.99, które weszły w życie w życie od 23 sierpnia 2011r. , ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagradzania weszła w życie 16 sierpnia 2017 r. Akty normatywne wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia w dziennikach urzędowych, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Chwila wejścia aktów w życie nie wyłącza możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie ( dot. wynagrodzeń od 1 sierpnia 2017 r. ).

Dodaj komentarz