W strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa zapisano, że od I kwartału 2018 roku będzie prowadzona ogólnopolska "kampania w mediach ukazująca pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów". Po co wydawać pieniądze na nowe spoty? Mamy 4 propozycje i na deser dobre słowo od autorki "strategii" pani Józefy Szczurek-Żelazko.

Promocja zawodu pielęgniarki

 

                    


W przedmiotowej STRATEGII NA RZECZ ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE zapisano: 

Działanie 5. Prowadzenie kampanii w mediach ukazującej pozytywny wizerunek zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych zawodów W ramach realizacji Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce Ministerstwo Zdrowia planuje przeprowadzenie kampanii społecznej, której celem będzie:

1. poinformowanie społeczeństwa, dlaczego warto zostać pielęgniarką lub położną,
2. pokazanie atrakcyjności i wieloprofilowości zawodu pielęgniarki lub położnej,
3. promocja Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki/Położnej,
4. przedstawienie pielęgniarki/położnej jako profesjonalistki wykształconej na poziomie wyższym, dobrze przygotowanej do szeroko rozumianego pielęgnowania, obejmującego osoby w różnym wieku, stanie zdrowia, miejscu zamieszkania, pracy lub nauki,
5. zaprezentowanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. samodzielne zlecanie i kontynuowanie leków oraz wyrobów medycznych, kierowanie na badania diagnostyczne),
6. wzmocnienie prestiżu zawodów pielęgniarki i położnej,
7. zachęcenie młodych obywateli do wybrania zawodów pielęgniarki i położnej,
8. przedstawienie informacji o działaniach Ministerstwa Zdrowia podejmowanych w ramach Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Kampania powinna mieć zasięg ogólnopolski.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. – cyklicznie w miarę potrzeb do 2021 r. z możliwością kontynuacji w latach kolejnych.
Podmiot odpowiedzialny: MZ we współpracy z NRPIP, OZZPiP, PTP, PTPoł, podmiotami leczniczymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami


Po co wydawać pieniądze na spoty? Mamy 3 propozycje i na deser dobre słowo od autorki "strategii" pani Józefy Szczurek-Żelazko.

Wybrał: Mariusz Mielcarek