Czy pracodawca, może włączyć pielęgniarce, dodatek brutto brutto w podstawę wynagrodzenia zasadniczego?

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Zobacz całe przedmiotowe pismo