Zobacz propozycję nowej siatki płac w ochronie zdrowia. Jak podzielono teraz pielęgniarki i położne? W marcowym numerze gazety branżowej dla pielęgniarek i położnych (nakład 30 tysięcy egzemplarzy) wydrukowaliśmy propozycję nowej siatki płac autorstwa wiceminister zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Zobacz projekt nowej siatki płac na stronie 4 bieżącego wydania gazety.

Nowy podział pielęgniarek i położnych

Bezpłatny miesięcznik dla pielęgniarek i położnych

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy...

Poniżej okładka wydania marcowego...


23 lutego 2018 roku - Darmowe kursy języka niemieckiego dla dyplomowanych pielęgniarek i położnych - zobacz więcej informacji...


Zobacz także:

Aktualności według działów:

dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych po nowemu 

nowa ustawa o wynagrodzeniach zasadniczych pielęgniarek i położnych

24 lutego 2018 roku - Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje szpitale. Przedmiot kontroli: czy dyrektorzy postępują właściwie realizując ustawowy wzrost wynagrodzeń zasadniczych, poprzez włączanie dodatków brutto brutto do pensji zasadniczych pielęgniarek i położnych.


25 lutego 2018 roku - Związki zawodowe pielęgniarek twierdzą, w piśmie do Głównego Inspektora Pracy, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych "opisuje grupę zawodową pielęgniarek i położnych nie w trzech, ale w pięciu grupach". Zobacz argumentację za tym punktem widzenia...

26 lutego 2018 roku - Pielęgniarce z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 1 800 zł, podstawa powinna, zgodnie z ustawą, wzrosnąć o co najmniej o 69,60 zł. Pracodawca w swojej ocenie spełnił wymogi ustawy podnosząc jej wynagrodzenia zasadnicze o... złoty 2,70. Jakim cudem?

27 lutego 2017 roku - Dyrektor - Pan i Władca? "Część pracodawców próbuje bezpodstawnie nie uwzględniać posiadanego przez pielęgniarki i położne wykształcenia lub specjalizacji twierdząc, że pracodawca nie wymaga tak wysokich kwalifikacji na danym stanowisku pracy". 

28 lutego 2018 roku - Pielęgniarka podwyższyła swoje kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, powinno się to wiązać z przypisaniem jej przez pracodawcę nowego, wyższego "współczynnika pracy". Kiedy powinien pracodawca dokonać? Natychmiast czy  od 1 lipca 2018 roku.                            


Więcej informacji w przedmiotowej sprawie czytaj na stronie 4 gazety.

Czytaj więcej i zobacz aktualne wydanie marcowe (2018) miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - pielegniarki.info.pl

Zobacz inne wydania miesięcznika branżowego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Komentarze użytkowników

#1  2018.03.09 11:33:17 ~mala

Pani Szczurek nie ma kalkulatora? Złóżmy się na kalkulator dla biednej Pani wieceminister. Pielęgniarki są pokrzywdzone również w tej nowej propozycji. A wystarczyłoby w rubrykach 5,6 i 10 dopisać pielęgniarka i będzie sprawiedliwie. Koniecznie zlikwidować te pozycje 7-8-9 przeznaczone wyłącznie dla pielęgniarek i będzie tak jak dla innych medycznych. Bo innym zawodom liczy się wyższe (nie ważne jakie mgr, lic, inż. - wszystko wyższe! ) a pielęgniarki dzielą na mgr i lic. I tylko pielęgniarki tak dzielą. To jest właśnie wkurzające. Wyższe to wyższe pani Szczurek. Jedna zasada dla wszystkich. Byłoby prosto i tak samo: wyższe ze specjalizacją, wyższe, średnie. I nie tylko wyższe pani Szczurek z pielęgniarstwa bo również w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Nie można tworzyć wymagań stanowiskowych, gdzie jest zapis "wyższe pielęgniarskie lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia" a potem tych studiów nie uznawać! Wykonywanie zawodu Pielęgniarki jest katalogiem określonym w ustawie o wykonywaniu zawodu i nie wszyscy rozumieją, że pielęgniarka to nie tylko ta pracująca w oddziale przy łóżku chorego. Dużo dziewczyn mgr zdrowia publicznego, mgr promocji zdrowia nie pracuje w oddziale. Są zatrudnione na stanowiskach administracyjnych, gdzie np. rozliczają świadczenia z NFZ i na ich stanowiskach wymagane jest np. inne medyczne. To również etaty pielęgniarskie! Szokująca jest niekompetencja w MZ.

#2  2018.03.09 14:54:04 ~Do#1

Piszesz "rozliczają świadczenia z NFZ i na ich stanowiskach wymagane jest np. inne medyczne. To również etaty pielęgniarskie". Podaj źródło tej informacji. Zaczynam się bać - w mojej jednoosobowej firmie od 10 lat świadczenia z NFZ poprawnie rozlicza mój mąż , który jest tylko mgr inż. i nie posiada wymaganego wg Ciebie "innego medycznego" wykształcenia. Cóż to będzie, gdy NFZ się o tym dowie ? Pewnie zostanę finansowo ukarana a męża wysłać będę musiała na "inne medyczne" studia. Niech się "nieuk" douczy.

#3  2018.03.10 08:09:39 ~Do #1

Ważne jest stanowisko na jakim jest zatrudniona pielęgniarka, czy zgodne z Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) Jeżeli pielęgniarki zajmujące się rozliczeniami z NFZ są zatrudnione na stanowiskach administracyjnych ( określonych w umowie o pracę ) to nie tylko nie dotyczy ich ustawa o minimalnych wynagrodzeniach, ale również nie wykonują pracy w zawodzie. Jeśli trwa to łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a taka pielęgniarka zamierza później podjąć wykonywanie zawodu, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie.

Dodaj komentarz