Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!

Pielęgniarki a e-recepty.

Bezpłatny miesięcznik dla pielęgniarek i położnych

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy...

Poniżej okładka wydania marcowego...


Dołącz do grupy na facebooku: My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!


Wypowiedź wiceminister zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko na posiedzeniu Parlamentarnego Zespół ds. Szpitali Powiatowych w dniu 21 marca 2018 roku: 

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 28 lutego 2018 roku - Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty:

Poseł Elżbieta Gelert:

"Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Miałabym pytanie. Ono co prawda już raz wybrzmiało na posiedzeniu Komisji Zdrowia, ale chciałabym jeszcze upewnić się u pana ministra, ponieważ grupami, które w tej chwili mają prawo do wypisywania leków, oczywiście w pewnym zakresie, poza felczerami i lekarzami są również pielęgniarki. W tej ustawie akurat nie znalazło się dla nich miejsce. Czy ewentualnie przewidujecie to w najbliższym czasie do znowelizowania? Jest to bowiem, jak mówię, jakaś nowość. A może też ma pan orientację czy ministerstwo ma orientację, ile pielęgniarek do tej pory tak naprawdę z tego uprawnienia skorzystało i jaka liczba pielęgniarek te recepty wypisuje?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Jeśli chodzi o pytanie pani poseł Gelert o recepty wystawiane przez pielęgniarki, to obecnie mamy w Polsce kilkaset pielęgniarek, które te recepty wystawiają. Jesteśmy zdania, że bardzo dobre jest podnoszenie prestiżu zawodu pielęgniarki i dawanie pielęgniarkom jak najwięcej możliwości w zakresie realizowania takich czynności jak wystawianie recept, i tu jesteśmy jak najbardziej otwarci. Wobec tego po dzisiejszym posiedzeniu komisji zleciłem prace nad przeanalizowaniem tego, czy jest możliwe wprowadzenie tego typu uprawnień także dla pielęgniarek wystawiających recepty."

Ministerstwo zdrowia wyjaśnia, że są dwie alternatywne metody podpisywania e-recepty, które mogą być wykorzystywane np. przez uprawnione pielęgniarki. To jest po pierwsze - podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, a po drugie - bezpłatnie udostępniany przez administrację - profil zaufany.

Ręce opadają! Znów robi się pielęgniarkom i położnym pod górkę!

Pani wiceminister zdrowia Józefo Szczurek-Żelazko, jak dba pani o interesy zawodowe pielęgniarek i położnych? 

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2018.03.24 05:06:52 ~-indywidua

Wiele hałasu o nic. Pielęgniarki nie będą miały dostępu do certyfikatu ZUS, ponieważ został on tak opracowany, żeby objąć tylko wszystkich ok. 150 tys. lekarzy. Nie będą miały, ale do niczego nie będzie pielęgniarkom on potrzebny. Są jednak jeszcze inne dwie alternatywne metody podpisywania e-recepty, które mogą być wykorzystywane przez uprawnione pielęgniarki. To jest po pierwsze - podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, a po drugie - bezpłatnie udostępniany przez administrację profil zaufany . Najprościej będzie podpisywać recepty za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Uzyskanie jego jest bardzo proste i bezpłatne. Od dawna korzystają z niego pielęgniarki działające w ramach indywidualnych i grupowych praktyk. Dla ich rejestracji czy też modyfikacji danych konieczne jest przesłanie do izby pielęgniarskiej wyłącznie drogą elektroniczną dokumentów podpisanych profilem ePUAP. Oby tylko takie „górki” do pokonania stwarzało dla nas Ministerstwo Zdrowia a wszelkie inne nasze problemy starało się rozwiązywać.

#2  2018.03.24 07:06:49 ~Obserwator

Pielegniarki się zdegradowany i inni też to zrobili i robią skutecznie.Taka pielęgniarka jest tania siła robocza! Harujcie dalej bez norm zatrudnienia - pazernie i bezmyślnie. Jakie jesteście nie odważne przez ta pazerność - w telewizji polskiej temat ten w ogóle nie poruszany. A w Zlotoryji proszę jak szybko ucichlo - szybko się Szczurek ogarnęła do następnej nagrody! Cel - wyciszyć a pielęgniarki nie ukarzemy. Jedna odważna i to starsza a młode lubią sobie tu po używać na starszych!

#3  2018.03.24 07:08:36 ~do 2

Prawda

Dodaj komentarz