Przewodnicząca izby pielęgniarek: "Od wielu lat pracujemy w bardzo trudnych warunkach, bez zapewnienia nam bezpieczeństwa, nie mamy właściwych środków pomocowych, dobrego sprzętu i pracujemy na bardzo niskich wynagrodzeniach...".

Pielęgniarstwo 2018.

 


Wypowiedź wiceminister zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko na posiedzeniu Parlamentarnego Zespół ds. Szpitali Powiatowych w dniu 21 marca 2018 roku, w sprawie podejmowanych działaniach  mających na celu przejęcie części czynności wykonywanych obecnie przez lekarzy i pielęgniarki przez inne zawody medyczne.