Kilka przykładów "podłych praktyk"! Z licznych maili do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych, wyłania się problem w kwestii układania grafików dla pielęgniarek i położnych przez pielęgniarki oddziałowe...

Pielęgniarki.

 

PODŁOŚĆ!!!

.

Z licznych maili do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych, wyłania się problem w kwestii układania grafików dla pielęgniarek i położnych przez pielęgniarki oddziałowe. Nie ma konkretnych przepisów prawnych regulujących tą problematykę. Niestety z Waszych maili można wywnioskować, że część pielęgniarek oddziałowych swój "autorytet" buduje na zwykłej ludzkiej podłości wobec podległego personelu.

Poniżej kilka przykładów "podłych praktyk":

  1. Oddziałowa układając grafik na następny miesiąc nie uwzględnia próśb, co do dni wolnych (uwzględnia jedynie prośby wybranym pielęgniarkom - koleżankom),
  2. Obowiązuje zakaz jakichkolwiek zamian,
  3. Jeżeli wypadnie potrzeba, aby któraś z pielęgniarek przyszła na dyżur, bo koleżanka zachorowała to:
  • przez telefon wpisuje się "dodatkowy dyżur", bez możliwości decydowania przez pielęgniarkę, na to który dyżur w zamian zostanie wykreślony z grafiku),
  • po odmowie przyjścia na "dodatkowy dyżur" oddziałowa mści się układając dyżury tak, gdzie po przeliczeniu wychodzi mało godzin świątecznych i nocnych ( skutek - mniejsza wypłata),
  • oddziałowa nie dzwoni tylko zmienia samodzielnie dyżury w grafiku bez uzgodnienia z zainteresowaną pielęgniarką.

Jeżeli pielęgniarka musi mieć wolne w celu załatwienia spraw osobistych oddziałowa zmusza do urlopu na żądanie (gdzie w systemie 12-godzinnym 1 dzień na żądanie to 12 godzin - wychodzi wówczas około 2 i pół dnia na żądanie na cały rok).

Zmuszanie pielęgniarek do planowania urlopu na następny rok już pod koniec poprzedniego roku kalendarzowego! Gdy ktoś nie rozplanuje urlopu to oddziałowa planuje urlop tam, gdzie sama uważa.
Z korespondencji do redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

wybrał Mariusz Mielcarek