Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę, trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!

Pielęgniarstwo 2018

 

Dlaczego pielęgniarki i położne zawsze są gorzej traktowane? Sejm uchwalił ustawę o e-receptach. Żeby wystawić e-receptę, trzeba będzie mieć dostęp do certyfikatu ZUS. Jest nie do uwierzenia, że pielęgniarki do tego certyfikatu nie będą miały dostępu!

Posiedzenie plenarne Sejmu w dniu 28 lutego 2018 roku - Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.

Poseł Elżbieta Gelert:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Miałabym pytanie. Ono, co prawda, już raz wybrzmiało na posiedzeniu Komisji Zdrowia, ale chciałabym jeszcze upewnić się u Pana Ministra, ponieważ grupą, która w tej chwili ma prawo do wypisywania leków, oczywiście w pewnym zakresie, poza felczerami i lekarzami są również pielęgniarki. W tej ustawie akurat nie znalazło się dla nich miejsce. Czy ewentualnie przewidujecie to do znowelizowania w najbliższym czasie? Jest to bowiem, jak mówię, jakaś nowość. A może też ma Pan orientację, czy ministerstwo ma orientację, ile pielęgniarek do tej pory tak naprawdę z tego uprawnienia skorzystało i jaka liczba pielęgniarek te recepty wypisuje?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:
Jeśli chodzi o pytanie pani poseł Gelert o recepty wystawiane przez pielęgniarki, to obecnie mamy w Polsce kilkaset pielęgniarek, które te recepty wystawiają. Jesteśmy zdania, że bardzo dobre jest podnoszenie prestiżu zawodu pielęgniarki i dawanie pielęgniarkom jak najwięcej możliwości w zakresie realizowania takich czynności, jak wystawianie recept, i tu jesteśmy jak najbardziej otwarci. Wobec tego po dzisiejszym posiedzeniu komisji zlecę prace nad przeanalizowaniem tego, czy jest możliwe wprowadzenie tego typu uprawnień także dla pielęgniarek wystawiających recepty.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że są dwie alternatywne metody podpisywania e-recepty, które mogą być wykorzystywane np. przez uprawnione pielęgniarki. To jest po pierwsze - podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, a po drugie - bezpłatnie udostępniany przez administrację profil zaufany.

Mariusz Mielcarek