Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zobacz wyniki egzaminu według nowego i starego trybu. Do egzaminu podeszły 283 osoby.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 23 kwietnia 2018 roku:

Wyniki egzaminu w nowym trybie 

Wyniki egzaminu starym trybie 

Zobacz wyniki innych egzaminów...