Do egzaminu przystąpiło 131 osób. Zobacz wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego z dnia 24 i 25 kwietnia. Zdawano egzamin na starych i nowych zasadach.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.


 

      Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego z dnia 24 i 25 kwietnia 2018 roku:

Wyniki egzaminu w nowym trybie 

Wyniki egzaminu starym trybie 

Zobacz wyniki innych egzaminów...