Jak to w Czeskiej Republice z ukraińskimi pielęgniarkami było. Tam rząd stworzył "autorski program", mający na celu zaproszenie do pracy setek ukraińskich pielęgniarek.

Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi

 

                 Zobacz całość tutaj...

Odpowiedź na interpelację w sprawie braków

kadrowych pielęgniarek i personelu średniego

(...)
W odniesieniu do pytania nr 3, uprzejmie informuję, że na bieżąco analizujemy rozwiązania w kwestii niedoborów kadr medycznych, stosowane w innych krajach, jednak z uwagi na odmienne regulacje prawne i organizacyjne w poszczególnych krajach, nie zawsze jest możliwość bezpośredniego przeniesienia ich na grunt polski. Republika Czeska zmaga się z problemem niedoboru kadr medycznych podobnie jak Polska, jednak w tym przypadku skala problemu jest wprost proporcjonalna do wielkości i zaludnienia kraju, co automatycznie przekłada się na mniejszą liczbę zatrudnionych pracowników medycznych pochodzących z krajów trzecich. Dla przykładu można podać, iż na koniec 2017 roku, w czeskich szpitalach regionalnych było zatrudnionych 63 lekarzy z zagranicy, z czego 16 z Ukrainy.

W przypadku pielęgniarek, sytuacja jest podobna. W 2016 r. Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej, stworzyło autorski projekt, polegający na zaproszeniu m. in. pielęgniarek ukraińskich. Początkowo przyjechało jedynie 17 pielęgniarek, następnie kolejne 20. Jednak należy mieć świadomość, że tam również nie zrezygnowano z dosyć wymagającego i restrykcyjnego procesu nostryfikacji dyplomów, analizowania i przetwarzania wniosków oraz uznawania kwalifikacji. Osoby biorące udział w projekcie są kierowane są do poszczególnych szpitali, wykonując jednak wyłącznie prace pomocnicze i ucząc się języka. Dopiero po roku takiej praktyki i spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków a także zdaniu w języku czeskim egzaminu kwalifikacyjnego w Ministerstwie Zdrowia, osoby te mogą podjąć obowiązki pielęgniarki opieki ogólnej. Czeskie Ministerstwo Zdrowia, w ramach projektu, planowało ściągnięcie do kraju do 300 pielęgniarek z Ukrainy. Jest to jednak liczba dosyć mała, biorąc pod uwagę fakt iż każdego roku czeskie wyższe uczelnie opuszcza średnio ponad 1500 pielęgniarek (w 2014 r. było to 1600 osób). 

Należy zaznaczyć, że powyższy projekt, pomimo że zainicjowany przez rząd, opiera się przede wszystkim na współpracy między szkołami kształcącymi pielęgniarki, na Ukrainie i w Republice Czeskiej (Uniwersytet Karola). Osoby zainteresowane projektem, już w trakcie nauki na Ukrainie, przygotowują się do podjęcia pracy w Czechach, ucząc się m.in. języka i kultury kraju przyjmującego.

(...)
Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 24 kwietnia 2018 roku