CKPPiP informuje: zdawalność egzaminów państwowych w starym trybie na poziomie 99,23%. W nowym trybie - 25%. Dla przykładu: zdawalność na egzaminie z pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego wyniosła 8,7%.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

 


DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

PRZEPROWADZONYCH W SESJI JESIENNEJ 2017 ROKU

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sesji jesiennej 2017 roku zapewniło obsługę organizacyjną 24 egzaminów przeprowadzonych przez państwową komisję egzaminacyjną w 22 dziedzinach kształcenia. Do egzaminów zakwalifikowano 6.470 pielęgniarek i położnych, natomiast przystąpiło 6.407 osób, czyli 63 osoby nie zgłosiło się na egzamin. Z grupy osób przystępujących, wynik pozytywny uzyskało 6.295 pielęgniarek i położnych, natomiast negatywny 112 osób, co stanowi 1,8%.

W sesji jesiennej 2017r. przeprowadzono:
- 21 egzaminów państwowych dla osób, które ukończyły specjalizację w tzw. trybie starym, rozpoczętą do dnia 23 sierpnia 2015r.

Dla tej grupy pielęgniarek i położnych, test egzaminacyjny składał się ze 180 zadań, natomiast warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu było uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, co stanowiło 126 punktów. Zdawalność dla wszystkich egzaminów wyniosła 99,23%. Najwyższą, 100% zdawalność odnotowano w dziedziniepielęgniarstwa nefrologicznego, neurologicznego, ginekologicznego, chirurgicznego, położniczego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania. Najniższa zdawalność wystąpiła na egzaminie z pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych i wyniosła 88,46%.

- 3 egzaminy państwowe dla osób, które ukończyły specjalizację w tzw. trybie nowym, rozpoczętą począwszy od dnia 24 sierpnia 2015r. Na nowych zasadach zostały przeprowadzone egzaminy państwowe w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego. Zdawalność na tych egzaminach wyniosła 25%. Najwyższą zdawalność, czyli 38,89% odnotowano w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, natomiast w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, zdawalność wyniosła 20%. Bardzo niska zdawalność wystąpiła na egzaminie z pielęgniarstwa ginekologicznopołożniczego i wyniosła tylko 8,7%. Dla tej grupy osób, test egzaminacyjny składał się ze 140 zadań, natomiast warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu było uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi 98 punktów.

Z uwagi na fakt, że w odniesieniu do każdego egzaminu, więcej niż 2/3 zdających nie otrzymało pozytywnego wyniku z egzaminu, przewodniczący każdej komisji podjął decyzję o obniżeniu progu zaliczeniowego do 94 pkt.

źródło: CKPPiP

Zobacz wyniki egzaminów... przeprowadzonych w 2018 roku