Pani Józefa Szczurek-Żelazko po raz kolejny dzieli pielęgniarki i położne. Przedstawiła nową siatkę płac pielęgniarek... Zobacz na czym polegają zmiany...

Nowelizacja ustawy o najniższych wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych.

 

Z ostatniej chwili... Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach z nowym podziałem pielęgniarek i położnych na grupy. 

W załączniku do projektu nowelizacji ustawy

podzielono pielęgniarki i położne następująco: 

Kolejne informacje wkrótce...

Mariusz Mielcarek