Krótki przegląd uprawnień i kompetencji magistra pielęgniarstwa i położnictwa. A raczej braku ich określenia... Jak w takim razie wycenić wynagrodzenie tych osób względem pielęgniarek i położnych nie posiadających tytułu magistra?

Pielęgniarstwo 2018.

 

Krótki przegląd uprawnień i kompetencji magistra pielęgniarstwa

i położnictwa. A raczej braku ich określenia...

Pierwszy aspekt: Kompetencje zawodowe

W lutym 2017 roku zdecydowano co może bez zlecenia lekarskiego magister pielęgniarstwa. Tak postanowił minister Radziwiłł i wiceminister zdrowia pielęgniarka...

Nawet laik jest w stanie wyczuć, że coś jest nie tak. Dwa lata studiów i aż takie "szerokie kompetencje" w stosunku do pielęgniarek i położnych z tytułem licencjata oraz z wykształceniem średnim. To jakieś kompletne nieporozumienie. Dwa lata studiów!!!

Drugi aspekt: Regulacje płacowe

Magister pielęgniarstwa i położnictwa a siatka płac w ochronie zdrowia autorstwa pani Józefy Szczurek-Żelazko z lipca 2017. Czy w ustawie o najniższych wynagrodzeniach jest grupa zawodowa pielęgniarek i położnych z tytułem magistra? Nie! Jest magister "ze specjalizacją". 

Trzeba podkreślić, że za takim podziałem pielęgniarek i położnych optował związek zawodowy pip. 

Trzeci aspekt: Kwalifikacje zawodowe wymagane na oddziałach szpitalnych

W projekcie rozporządzenia z 2018 roku, w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych podniesiono także kwestię kwalifikacji personelu pielęgniarskiego.

Co zapisano?

Na przykład w wymogach kwalifikacyjnych w kontekście pielęgniarek dla oddziału wewnętrznego zapisano, że:

18 etatów w tym: równoważnik co najmniej 2 etatów

– specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub geriatrycznego,

- lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, lub geriatrycznego,

- lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub diabetologicznego, lub kardiologicznego,

- lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub diabetologicznego, lub kardiologicznego".

Zdziwienie może budzić katalog wymaganych kwalifikacji:

  • tytuł specjalisty,
  • w trakcie szkolenia specjalizacyjnego,
  • kurs kwalifikacyjny,
  • w trakcie kursu kwalifikacyjnego.

​Czy w powyższym katalogu zawarto "magistra pielęgniarstwa"? Nie!

Poruszyłem 3 aspekty w kontekście magistra pielęgniarstwa i położnictwa.

Zapraszam do dyskusji...

Mariusz Mielcarek

20 maja 2018 roku