Część pielęgniarek w Białymstoku nie godzi się na sposób wzrostu wynagrodzeń. W porozumieniu ustalono wzrost wynagrodzenia od 160 zł do niemal 500 zł w przypadku pielęgniarek oddziałowych. Wzrost wynagrodzeń miałby być uzależniony od stażu pracy. Natomiast część pielęgniarek domaga się uzależnienia podwyżek od stopnia wykształcenia i specjalizacji i nie zamierza kończyć zwolnień L4.

Pielęgniarki na zwolnieniach.

 


7 czerwca 2018 roku godz. 17.00

Część pielęgniarek w Białymstoku nie godzi się na sposób wzrostu wynagrodzeń. W porozumieniu ustalono wzrost wynagrodzenia od 160 zł do niemal 500 zł w przypadku pielęgniarek oddziałowych. Wzrost wynagrodzeń miałby być uzależniony od stażu pracy. Część pielęgniarek domaga się uzależnienia podwyżek od stopnia wykształcenia i specjalizacji.

Zobacz szczegółowe informacje...