Zobacz nową siatkę płac pielęgniarek i położnych z konkretnymi kwotami najniższego wynagrodzenia (po przeszeregowaniu magistrów bez specjalizacji do grupy 8) w grupach: pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa ze specjalizacją.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


9 czerwca 2018 roku 

 

Obowiązująca siatka płac:

Siatka płac, która będzie obowiązywać po nowelizacji ustawy: