"Kwiatki" z zadań egzaminacyjnych. Jakie uzasadnienie merytoryczne ma pytanie egzaminacyjne o przynależność do izby pielęgniarskiej, na egzaminie państwowym specjalizacji pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego?

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

 


SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PYTANIA EGZAMINACYJNE

"Kwiatki" z zadań egzaminacyjnych - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:

Zadanie 136.

Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

A. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
B . każda uczelnia posiadająca prawdo do nadawania stopni
naukowych doktora i doktora habilitowanego,
C . każda rada wydziału posiadająca prawo do nadawania
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
D. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadanie 131.

Indeks Hirscha:

A. jest związany z oceną autora publikacji naukowej,
B. jest związany z oceną czasopisma naukowego,
C . dotyczy sposobu indeksacji publikacji naukowych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
D . dotyczy sposobu indeksacji publikacji naukowych w Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Zadanie 138.

Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

A. nie, jest dobrowolna,
B . tak, jednak za zgodą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych można wykonywać zawód pielęgniarki bez przynależności do samorządu zawodowego,
C . tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa,
D .tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł spejalisty.