Pielęgniarki i położne na zwolnieniach zostały odwiedzone w ramach czynności kontrolnych przez pracowników Działu Spraw Pracowniczych (nie ZUS). "Takie działania, choć zgodne z przepisami – odbieramy jako zastraszanie pielęgniarek i położnych, by mimo złego stanu zdrowia wróciły do pracy".

Pielęgniarki na zwolnieniach.


NIE CZAS NA PROTESTY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH?

25 czerwca 2018 roku

Zobacz wywiad z panią Zofią Małas - pielęgniarką, której wynagrodzenie to około 20 tys. złotych.