STRAJK!!! Koleżanki i Koledzy!!!! Dziś jest Nasz dzień walki o godność zawodu Pielęgniarki i Położnej. START godz. 07.00

Strajk pielęgniarek i położnych.

 


STRAJK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

9 lipca 2018 roku