Zobacz jaki jest zakres porozumienia pomiędzy paniami w czepkach a ministrem zdrowia.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

 


10 lipca 2018 godz. 16.00

Podpisano porozumienie z pielęgniarkami i położnymi
Po trwających pół roku negocjacjach, 9 lipca o godzinie 22:47,

strony zawarły porozumienie.

Strony zawarły porozumienie  w zakresie:

1. Włączenia dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego;
2. Wprowadzenia rozporządzenia dotyczącego norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych od 1 stycznia 2019 roku;
3. Wprowadzenia porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
4. Zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 roku;
5. Nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych oraz innych działań mających na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Strony zobowiązały się do wspólnej pracy nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., celem przedłożenia Radzie Ministrów. 

źródło informacji: strona ministerstwa zdrowia - 10 lipca 2018