Głos Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe w sprawie specjalizacji pielęgniarek i położnych. Artykuł z miesięcznika branżowego, który czytają pielęgniarki i położne w 600 szpitalach.

Stanowisko Pielęgniarek Cyfrowych wobec egzaminów CKPiP


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek. Mamy swoje lata ale bezcenne doświadczenie oraz umiejętności!

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 


 Warszawa, 02.05.2018 r.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe
Lutrowskie 28 A 
42-151 Starokrzepice
biuro@pielegniarkicyfrowe.pl

Pani Dyrektor
mgr Maria Jolanta Królak   
Centrum Kształcenia   
Podyplomowego   
Pielęgniarek i Położnych   
ul. A. Pawińskiego 5A   
02-106 Warszawa
 

W związku z bardzo dużą liczbą niezdanych egzaminów specjalizacyjnych w bieżącym roku oraz z decyzjami władz CKPPiP, by nie publikować przez trzy kolejne lata testów egzaminacyjnych, wzrasta zaniepokojenie  i  oburzenie  środowiska  pielęgniarskiego  i położniczego, które zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej realizuje konieczność ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ponad 800 pielęgniarek i położnych zwróciło się z  prośbą o interwencję w wyżej wymienionej kwestii u osób decyzyjnych w CKPPiP, władz samorządowych oraz Ministerstwa Zdrowia. Nasze pismo sformułowane zostało na podstawie zastrzeżeń wyrażanych w korespondencji do Stowarzyszenia.

Zdaniem pielęgniarek i położnych decyzja o odstąpieniu od publikowania na bieżąco pytań testowych z przeprowadzonych egzaminów narusza zasadę równości traktowania, ponieważ dyplom specjalisty uzyskany obecnie jest równorzędny z dyplomem uzyskanym w latach poprzednich, a dostęp do pytań testowych pomagał w sprawdzeniu wiedzy nabytej w trakcie szkolenia. Zatem nasuwa się pytanie: na jakiej podstawie została podjęta decyzja o niepublikowaniu pytań przez 3 lata od danego egzaminu, podczas gdy lekarze taki dostęp obecnie uzyskują? Poza tym postęp medycyny oraz ciągle zmieniające się procedury po trzech latach czynią część pytań nieaktualnymi, a przez to nieprzydatnymi.

Środowisko pielęgniarskie i położnicze ma również zastrzeżenia co do nadmiernie  rozbudowanych    treści kształcenia o zagadnienia, które w praktycznym kontakcie z pacjentem są nieprzydatne, pytania naszpikowane taką teorią pojawiają się często w testach egzaminacyjnych. Jako przykład można podać nazbyt rozbudowany teoretycznie moduł humanistyczno-społeczny. Pytania egzaminacyjne zawierają mnóstwo treści, definicji, które podczas praktycznego kontaktu z pacjentem są zbędne. Najistotniejsze bowiem dla pielęgniarek jest zrozumienie mechanizmów relacji interpersonalnych i umiejętność wdrożenia ich podczas kontaktu z pacjentem i jego rodziną, a  nie - opanowanie  suchej  teorii  i definicji. Również treści z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie są istotne w pracy pielęgniarek, ale wyłącznie w zakresie przydatnym do stosowania w pracy zawodowej.  

Do każdego modułu obowiązuje ogromna ilość literatury, która zawiera olbrzymi zakres podręczników przede wszystkim dla lekarzy, np. Specjalizacja psychiatryczna w literaturze podstawowej ma 3 tomy psychiatrii, która jest wymagana na specjalizacji lekarskiej. Podręczniki te są bardzo kosztowne i nierzadko trudne do zdobycia w bibliotekach czy czytelniach. Zdaniem wielu uczestników szkolenia specjalizacyjnego jest fizycznie niemożliwe opanowanie tak dużej ilości obowiązującej literatury, bowiem pielęgniarki i położne uczestniczące w szkoleniach specjalizacyjnych są czynnie pracującymi osobami, nierzadko po 300 godzin miesięcznie, by zapewnić rodzinie godny byt i ponieść opłaty za szkolenie.  

Pytania egzaminacyjne często wykraczają poza kompetencje pielęgniarek, wkraczając w szeroką specjalistyczną wiedzę lekarzy.  

Jakie badania należy zlecić, aby kontrolować czynność nerek w przewlekłej niewydolności? Najbardziej czułym markerem biochemicznym IUGR jest (…).

Pielęgniarki mają przyznane ustawowo kompetencje do zlecania wybranych
badań laboratoryjnych, jednakże jest to wciąż martwy przepis, bowiem nie jest określone, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie mogą je zlecić. W praktyce nadal uprawniony do zlecania badań laboratoryjnych jest lekarz. Wyjątek stanowią badania zlecane przez pielęgniarkę podczas przeprowadzania Programu Kardiologicznego.

Według relacji wielu pielęgniarek na niektóre pytania nie potrafią właściwie odpowiedzieć lekarze specjaliści posiadający tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

W testach egzaminacyjnych pojawiają się również szczegółowe pytania, niedotyczące danej specjalizacji - przykład ze specjalizacji rodzinnej:
Klirens dializatora (KD) określa (…).
Walwulotom służy do (…).
Podczas operacyjnego usunięcia nerki do zapięcia szypuły nerkowej stosujemy następujące  narzędzie chirurgiczne: (…).
Część wiertarki elektrycznej, której używamy do płatowego otwarcia kości czaszki, to (…).
Do osteosyntezy stabilnej wewnętrznej wykorzystuje się zespolenie (…).


Rozumiemy, iż pielęgniarka rodzinna musi mieć szeroki zakres wiedzy z różnych dziedzin, jednak  jest  pielęgniarką  pracującą w lecznictwie otwartym i w związku  z  tym  w zakres jej obowiązków nie wchodzi obsługa dializatora ani udział w operacjach kardiologicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych czy przeszczepach narządowych.

Wiele pytań nie spełnia kryteriów stawianych przez władze CKPPiP ich autorom.

Według warunków merytorycznych opracowań zadań egzaminacyjnych pytania powinny „(…) sprawdzać wiedzę, którą pielęgniarka, położna specjalistka potrafi zastosować w praktyce, w myśl zasady dydaktycznej - powiązanie teorii z praktyką, zgodnie z aktualną wiedzą”.  

Nitrobenzen to związek toksyczny o działaniu układowym. Znalazł zastosowanie jako: (…).

Powyższe pytanie w naszej ocenie odbiega od wymaganej wiedzy dla specjalistki pielęgniarstwa. Znajomość składu chemicznego past do obuwia itp. nie jest niezbędnym elementem wiedzy, którą do pracy z pacjentem i jego rodziną powinna posiadać pielęgniarka rodzinna.
 
Natomiast takie pytanie znalazło się w teście specjalizacji internistycznej:

Jakie jest położenie rzepki w stosunku do kości podudzia?  

Przykłady kolejnych pytań z bloku zarządzania:  
Jedna z wyodrębnionych kategorii ról menedżerskich charakteryzuje menedżera jako obserwatora oraz rzecznika lub propagatora. Jaka to kategoria? W negocjacjach pojęcie BATNA oznacza opcję: (…). Wśród funkcji przypisywanych bezpośrednio formalnej strukturze organizacji należy wyróżnić: (…).
Czytaj... ciąg dalszy.


UWAGA!!! Wszystkich zapraszam do członkowstwa w nowej grupie na facebooku o nazwie: 

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Bez jakieś spinki wspominamy dobre stare czasy... Szukamy starych znajomości...

Zamieszczmy zdjęcia, które są dla nas ogromną pamiątką...

W tej grupie czuje się bardzo dobrze... Zdjęcie profilowe grupy, to klasa z Liceum Medycznego w Poznaniu na ulicy Szamarzeskiego. Rocznik 78-83. Na schodach przed szkołą. Stoję tam jako pierwszy od prawej... Mogę na to zdjęcie patrzeć godzinami... Myśleć co los przyniósł naszej klasie... 

Bardzo dziękuje za zamieszczone zdjęcia. Wielu myśli z nas tak samo... 

Zapraszam...

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.06 10:12:19 ~Go

To typowe-jak by tu jeszcze pytankami pielęgniarkom (byłym koleżankom) dowalić na zasadzie leczenia kompleksów i niskiej samooceny? Kto nie musi robić -bojkotować specjalizacje,aż do skutku.Ani złotówki dla tych żmij.

#2  2018.08.06 14:01:25 ~Umcia umci

PIGUŁY DO ROBOTY NIEROBY . :-) a nie tylko brac kawke i ciasteczka i czekoladki od pacjentow a jak wam nie pasuje to na zachod wynocha

#3  2018.08.06 14:15:21 ~Lola do um

Masz rację,a jak będziesz leżeć w szpitalu,to pampersa zmieni ci lekarz.umcia umcia

#4  2018.08.06 15:36:52 ~do 3

Nie odpisujcie na prowokacje.

#5  2018.08.06 19:12:30 ~Rozgorycze

Nie odpisuje na perfidnie prowokacje ten ktos jak będzie potrzebował opieki pielegniarki wówczas sobie przypomni jak mówił jak był podły

#6  2018.08.06 23:10:09 ~Cel

Walczcie dziewczyny z tymi idiotyzmami w polskim realu. Tak na marginesie ciekawe jak zdaloby szefostwo organizujacych te egzaminy na specjalizację skoro lekarze z praktyką i lekarze po studiach nie znają pewnych odpowiedzi. Ktoś z organizatorów upadł na łeb i jest tak oderwany od rzeczywistości, że czas najwyższy aby rzucić go do pracy na oddział. Zobaczymy wtedy jego wiedzę teoretyczną w praktycznym zastosowaniu. To będzie kabaret

#7  2018.08.07 12:59:04 ~piel. dypl

Od 1935 do 1996 r. tytuł pielęgniarki albo pielęgniarza przysługiwał tylko osobie wykonującej praktykę pielęgniarską ( Ustawa o pielęgniarstwie z 1935 r.). Dlaczego Ustawodawca przyjął (a przy ostatniej noweli poszerzył) stanowiska nie związane z wykonywaniem praktyki pielęgniarskiej i uznał to za wykonywanie zawodu pielęgniarki albo pielęgniarza?

#8  2018.08.07 14:19:03 ~Agata

Pampersa zmieni salowa.

#9  2018.08.07 16:25:27 ~do#8

Jeżeli zmiana pampersów jest wprowadzona w praktykę pielęgniarską, to czy potrzebna jest ustawa włączająca zmianę pampersa do zawodu salowej aby nie doszło do złamania prawa w Polsce?

#10  2018.08.08 07:23:56 ~Do#9

Zapytaj wybitną znawczynię prawa znaną na Portalu pod nickiem ~piel. dypl , która zna dokładnie wszystkie ustawy o pielęgniarstwie od 1935 roku do dzisiaj.

#11  2018.08.08 10:37:33 ~do#10

A czy nie łatwiejszym rozwiązaniem i wiarygodnym dla Ciebie ( a nie delegowanie na czyjeś 'barki'! )jest pójść do najbliższej przychodni i szpitala, przyjrzeć się czynnościom, które wykonują pielęgniarki odcinkowe. Czy wiedza nabyta w ten sposób, nie wskaże Ci jakich czynności w Polsce nie może wykonywać osoba nie posiadająca prawa wykonywania pielęgniarki ( Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 r. art. 84-87) lub ustawowego pozwolenia państwa, w każdym miejscu pobytu pacjenta, bez względu na jego wiek, czy stan medyczny?

#12  2018.08.08 10:43:40 ~Do#11

Nie ma bardziej wiarygodnych informacji niż te, które można uzyskać od ~piel. dypl , znaczy od Ciebie.

#13  2018.08.08 16:23:51 ~do#12

A nie zgromadzona wiedza i osobiste doświadczenie, połączone refleksją opartą o dyscyplinę w myśleniu?

#14  2018.08.08 17:10:40 ~Do#14

"mądrego to i przyjemnie posłuchać" - jak mawiał Kazimierz Pawlak.

#15  2018.08.12 16:09:02 ~Ja

Bardzo dobry artykuł.Z poziomem specjalizacji to już jakaś wariacja.Co to za pytania na które nawet lekarz nie jest wstanie odpowiedzieć ? Chyba za bardzo wchodzimy w kompetencje lekarskie.Osoby które wymyślają pytania specjalizacyjne może powinny trochę popracować i wtedy by się okazało czy w praktyce też są takie mądre.Uważam że wszystkie te egzaminy powinny być zlikiwidowane a specjalizację powinno się zdobywać po wypracowaniu np:20 czy 25 lat pracy .Jak ktoś chce mieć wiedzę jak lekarz niech idzie na medycynę i da żyć tym którzy na co dzień wykonują swoja pracę na oddziałach i w przychodniach

#16  2018.08.14 17:14:19 ~Do#15

"specjalizację powinno się zdobywać po wypracowaniu np:20 czy 25 lat pracy, wszystkie te egzaminy powinny być zlikiwidowane" - kompletna bzdura, choć często powtarzana. Specjalista powinien posiadać wiedzę praktyczną, ale i teoretyczną. A tej drugiej nie zdobędzie się latami praktyki. A może by tak po 35 latach dawać każdej tytuł magistra ?

Dodaj komentarz