Zobacz najnowszą wersję (z dnia 18 lipca) ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych, którą pani Józefa Szczurek-Żelazko przesłała na dzisiejsze posiedzenie rządu.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarski mem (16) - à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

 

Inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż "nasze informacje (z dobrymi informacjami także dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy24 lipca 2018 roku

Zobacz najnowszą wersję (z dnia 18 lipca) ustawy o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych, którą pani Józefa Szczurek-Żelazko przesłała na dzisiejsze posiedzenie rządu.

Zobacz ostatnią wersję ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia


POSIEDZENIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. SZPITALI POWIATOWYCH W DNIU 19 LIPCA 2018 ROKU:


23 lipca 2018 roku 

Panie w czepkach ze związków zawodowych opublikowały raport z badań "Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - stan na 31 grudnia 2017". Wartość merytoryczna raportu? Oceńcie sami. 

Zobacz raport wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - stan na 31 grudnia 2018 roku


WYNAGRODZENIE SENATORA A WYNAGRODZENIE PIELĘGNIARKI

Senator Jan Filip Libicki na posiedzeniu senatu w dniu 6 czerwca 2018 roku:

"Myślę sobie także w ten sposób: ostatnio byłem zdziwiony – a ta sprawa oczywiście budzi zainteresowanie wielu osób – bo z rozmowy z dyrektorem dużego szpitala poznańskiego dowiedziałem się, że u niego pielęgniarka, która dobrze pracuje, nie jakoś katorżniczo, ale dobrze i ma w miarę dużo godzin, wyrabia 6 tysięcy zł na rękę. A my po tej obniżce – mówię o uposażeniu – będziemy mieli, o ile dobrze policzyłem, 5 tysięcy 600 zł. Ja uważam pracę pielęgniarki za niezwykle użyteczną społecznie i cenną, ale praca parlamentarzysty wydaje mi się równie cenną pracą, a w pewnych aspektach może także ważniejszą".

Ze stenogramu wybrał: Mariusz Mielcarek 

P.S. Sprawdziłem... z oświadczenia majątkowego senatora za 2017 roku wynika, że z tytułu wykonywania mandatu senatora jego przychód za 2017 rok wyniósł 163 tysiące złotych. Miesięcznie 13,5 tysiąca. 

No tak, prawie tyle co pielęgniarki, która "dobrze pracuje, nie jakoś katorżniczo, ale dobrze i ma w miarę dużo godzin".

Prawie...

Mariusz Mielcarek 


17 lipca 2018 roku

Obecnie w Rzeszowie, Mielcu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli na zwolnieniach lekarskich było 346 pracowników, głównie pielęgniarek.

Zobacz reportaż telewizyjny...


17 lipca 2018 roku

Marszałek Województwa: Apelujemy do pielęgniarek o powrót do pracy


16 lipca 2018 roku

Gazeta Prawna - 16 lipca 2018 - Pakt w stolicy pomiędzy pielęgniarkami a resortem zdrowia, ale w regionach strajki...

Podpisane w zeszłym tygodniu porozumienie pomiędzy pielęgniarkami oraz resortem zdrowia nie zatrzymało fali protestów w szpitalach na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Zobacz artykuł o pielęgniarkach...


DODATKI BRUTTO BRUTTO PO NOWEMU WEDŁUG INTERPRETACJI PAŃ W CZEPKACH POROZUMIENIA Z DNIA 9 LIPCA 2018 ROKU

NA KONKRETNYM PRZYKŁADZIE 

A co napisały panie w czepkach w stworzonych w dniu 13 lipca 2018 wyjaśnieniach do porozumienia? Cytuję:

"Przykład:

W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za prace w porze nocnej) otrzyma:

Pracodawca ma dla niej mieć od 01-09-2018r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1.600,-zł. brutto brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01-09-2018r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1.100,-zł. miesięcznie.

Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi:

1.100,-zł. powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku tzw. brutto brutto to) = ok. 1.330,-zł. - (a winno być brutto brutto 1600 zł.).

Wobec tego pielęgniarka będzie musiała otrzymać jeszcze dodatek wyrównujący do miesięcznego wynagrodzenia na który pracodawca przeznaczy kwotę około 270 zł (według wyliczenia 1.600,-zł. – 1.330 zł.).

Przypominamy o potrąceniu z tych kwot składek ZUS i US po stronie pracownika. Podkreślamy zatem, że żadna z osób pracujących na etacie, które będą miały włączone dotychczasowe dodatki do pensji zasadniczej od 01.09.2018 nie straci, a przeciwnie może w perspektywie roku 2018-2019 zyskać na pochodnych wynikających ze stażu pracy, godzin nocnych, świątecznych, funkcyjnych i nadgodzin, często obecnie podbieranych z kwoty dodatku 3 x 400=1200 brutto brutto".

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


11 lipca 2018 godz. 18.00

TREŚĆ POROZUMIENIA

(kliknij, aby zobaczyć całość)

Kliknij powyżej, aby czytać całość...


Zobacz także:

Pytanie (1) do pani Ptok i Małas: czy panie od dzisiaj będą jeździć i gasić strajki pielęgniarek oraz leczyć pielęgniarki na zwolnieniach realizując zapisy porozumienia z ministrem zdrowia z dnia 9 lipca 201 8 roku z godz 22.47?

Pytanie (2) do pani Ptok i Małas: dlaczego poparły panie działania ministra zdrowia do "do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych podejmujących dobrowolnie służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej".

Pytanie (3) do pani Ptok i Małas: dlaczego zobowiązały się panie w porozumieniu do "niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia podpisania niniejszego Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r.".

Pytanie (4) do pani Ptok i Małas: dlaczego podpisały się panie pod porozumieniem, którego niektóre ustalenia uwłaczają zdrowemu rozsądkowi? 

Pytanie (5) do pani Ptok i Małas: dlaczego panie zgodziły się na takie zapisy w porozumieniu, dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek, które umożliwiają ministrowi zdrowia na zdecydowanie, że np. te normy wejdą w życie w 2153 roku?


PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARSTWO 2018

6 lipca 2018 roku

Porównując rok 2016 do 2017 mamy 10 tys. pielęgniarek więcej w zawodzie. Coś drgnęło do przodu. Myślę, że pielęgniarki wracają z innych zawodów chociażby z powodów finansowych – powiedział w czwartkowym programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam prof. Łukasz Szumowski. Minister zdrowia odniósł się także do masowych zwolnień lekarskich pielęgniarek oraz stypendiów dla studentek położnictwa...

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w Rzeszowie

5 lipca 2018 roku

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko i wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w podkarpackich szpitalach.

Wojewoda Ewa Leniart przekazała informację dotyczącą sytuacji związanej z absencją średniego personelu medycznego (głównie pielęgniarek) w niektórych podkarpackich szpitalach.  Według stanu na 5 lipca br.  w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu przedłożono 130 zwolnień lekarskich na 488 pielęgniarek i położnych ogółem.  W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie złożono 191 zwolnień lekarskich na 1021 pielęgniarek i położnych ogółem. Natomiast w Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu odnotowano 218 zwolnień lekarskich na 405 pielęgniarek i położnych.

– System państwowego ratownictwa medycznego działa w sposób właściwy.  Otrzymujemy wsparcie i realizowane są przyjęcia do szpitali powiatowych z terenu województwa, jak też do szpitali niepublicznych z terenu miasta Rzeszowa. Pragnę wyrazić podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się aktywnie w to, aby sytuacja została opanowana i abyśmy mogli zapewnić właściwe funkcjonowanie systemu szpitalnego w naszym województwie. Dziękuję tym pielęgniarkom i położnym, które wykonują pracę i świadomie, odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że wizyta w województwie podkarpackim ma na celu ocenę sytuacji, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa pacjentów. Wiceminister przedstawiła również działania i rozwiązania już przyjęte, jak również te będące na etapie projektu, prowadzane przez resort zdrowia w kierunku poprawy warunków pracy i płacy pracowników służby zdrowia, w tym również pielęgniarek i położnych.

– Będziemy spotykać się z kadrą kierowniczą, ale przede wszystkim chciałabym się spotkać  z pielęgniarkami i  porozmawiać na temat aktualnych problemów, oczekiwań środowiska pielęgniarskiego po to, aby ułatwić dialog, który w mojej ocenie i ocenie ministra zdrowia został nieco zakłócony. Ministrowi zdrowia bardzo zależy na tym, alby te rozwiązania, które są możliwe do wprowadzenia, były wprowadzane niezwłocznie.  Chciałabym poinformować środowisko pracowników ochrony zdrowia o podjętych działaniach  w celu poprawy funkcjonowania placówek medycznych – powiedziała minister Szczurek–Żelazko w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowem.  – Zainwestowaliśmy ponad 3 mld zł w infrastrukturę techniczną, wykorzystaliśmy środki unijne, dzięki czemu doposażyliśmy podmioty lecznicze  w specjalistyczny sprzęt, przygotowaliśmy projekty, na bazie których zwiększono liczbę miejsc na studiach medycznych po to, aby zareagować na niekorzystną dynamikę związaną z odchodzeniem pracowników medycznych od zawodu.  Od 2016 roku została zwiększona liczba miejsc na uczelniach medycznych kształcących lekarzy. Powstały dodatkowe miejsca, które kształcą pielęgniarki – powiedziała wiceminister. Dodała, że równocześnie są podejmowane działania związane z uatrakcyjnieniem finansowym tego zawodu – m. in. jest realizowane porozumienie zawarte w 2015 r.,  na mocy którego corocznie pielęgniarki otrzymują 400 zł jako świadczenie dodatkowe, obok wynagrodzenia zasadniczego, wspomniała również o obowiązującej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu personelu medycznego. Wiceminister zapowiedziała wprowadzenie obowiązku zatrudniania przez dyrektorów szpitali opiekunów medycznych, którzy będą odciążać pielęgniarki. Dodała, że trwają prace nad wprowadzeniem tzw. porady pielęgniarskiej i położnej (pielęgniarki będą mogły m.in. wypisywać recepty na określone leki).

Podczas pobytu na Podkarpaciu sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się również z przedstawicielami podmiotów leczniczych i środowisk pielęgniarskich oraz złożyła wizytę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, po zakończeniu której ponownie spotkała się z mediami podczas briefingu prasowego.

– Podejmujemy działania, aby  zaistniała sytuacja nie zagrażała bezpieczeństwu pacjentów, aby uzyskali niezbędną pomoc – podkreśliła raz jeszcze wiceminister po spotkaniu z pracownikami i dyrekcją szpitala. Spotkałam się z przedstawicielami załogi. Rozmawialiśmy na temat problemów, które artykułują pracownicy szpitala. Te problemy dotyczą warunków świadczenia pracy i warunków wynagradzania, przy czym przedstawiciele związków zawodowych akcentują, że powodem trudnej sytuacji są nie tylko żądania płacowe, wchodzą w grę inne kwestie związane z organizacją i warunkami pracy. Pracownicy oczekują ze zostaną podjęte konkretne decyzje, aby je zniwelować. Apelowałam do wszystkich stron – do strony samorządowej, do przedstawicieli dyrekcji, jak również pracowników, aby wrócili do rozmów, bo tylko w  takiej sytuacji można uzyskać kompromis – mówiła w Rzeszowie Józefa Szczurek-Żelazko.

źródło: strona Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

Komentarze użytkowników

#1  2018.07.24 08:36:24 ~Ja

Przykre jest to, że dużo pielęgniarek nie jest zaangażowanych do aktywnej walki o nasze pielęgniarskie - warunki pracy i płacy.Na fejsbuku oczywiście są paplają godzinami a większość z nich nawet w polubieniach nie ma żadnej organizacji pielęgniarskiej i tego wiodącego portalu w którym teraz piszę, nie komentują i nie dają polubień, udostępnień dotyczących naszego zawodu nawet innym koleżankom a narzekają tylko do siebie - chore i zacofane! OBUDŻCIE SIĘ W KOŃCU!

#2  2018.07.24 08:36:48 ~Do 1

Bardzo dobry komentarz

#3  2018.07.24 08:41:13 ~Lublin?

Ciekawa sprawa - do obecnej chwili nie przekazano info na temat porozumienia w szpitalu nr 4 w Lublinie - utajniono na stałe? To teraz tak ma wyglądać nasza walka i to jest ten szczyt Nanga Parbat pani Ronek ? Proszę się nie ośmieszać! Dziwne, że w tym portalu też cisza a info miało być odtajnione !

#4  2018.07.24 08:42:40 ~Piel.

Do 3 właśnie - dlaczego brak info? Popieram 1 - wielka prawda na fejsbuku większość z nas pisze lub udostępnia o dupie marynie!

#5  2018.07.24 08:59:09 Redakcja Portalu

Jeżeli chodzi o sprawę SK nr 4 w Lublinie to monitorujemy sprawę publikacji warunków porozumienia. Niestety na zapytania do związków nie dostaliśmy odpowiedzi. Wobec powyższego nie mamy co publikować. Nadal nie ma oficjalnej informacji jaki są warunki zakończenia strajku. Utajnienie nadal trwaaaaaaaaaaa. Pozdrawiam użytkowników portalu i czytelników miesięcznika branżowego. Mariusz Mielcarek

#6  2018.07.24 09:46:52 ~Do 1

Niestety na tym portalu blokują wiele pielęgniarek dlatego olałam go. Głosy inne niż właściciel portalu są blokowane bo niby to znaczy że mielcarkiem jątrzy. Nie wiedziałam że głosy krytyczne to z automatu głos że mielcarkiem jątrzy czy zdrowa dyskusja gdzie niekoniecznie należy komukolwiek wchodzić do d.y żeby nie dostać bana. Cenzura generalnie jest zła. Jeśli nie ma wulgaryzmów obrażania to wszystko jest OK. Niestety tu jest tak że albo się chwali albo spadaj. Nie jest to dobre dla środowiska. Tolerowane są wszelkie chamskie i wulgarne komentarze koleżanek w stosunku do koleżaneki to jest OK i nikt tego nie stara się ucywilizować a najmniejszy głos krytyki jest uciszany. Cała służba zdrowia.

#7  2018.07.24 12:13:26 ~anna p

Pod SEjm wszystkie pielegniarki! Presja ma sens! Spotkajmy sie w Warszawie dopoki procedowana jest ustawa!

#8  2018.07.24 12:35:41 ~do 7

Popieram

#9  2018.07.24 14:10:09 Redakcja Portalu

Do 6. Nigdy na tym portalu nie został usunięty komentarz przez redakcję pielegniarki.info.pl Dlatego mówienie o cenzurze na portalu jest chybionym argumentem. "Niestety tu jest tak że albo się chwali albo spadaj." W jaki sposób technicznie to jest możliwe? Ten komentarz przeczący logice też nie zostanie usunięty. Takie mam zasady. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#10  2018.07.24 14:37:06 ~anna p

A czy Redakcja moglaby uruchomic kojarzenie faktow u pielegniartek i nalac im rozumu do glow? bo mi opadaja rece! Presja ma sens! Serdeczne pozdrowienia dla pana Mielcarka co "jatrzy"! szacen i dzieki

#11  2018.07.25 09:17:14 ~My

Do 5 bardzo dziękujemy za obszerne wyjaśnienie Redakcji Portalu PiP. A teraz pytanie do p.Doroty Ronek przewodniczącej Szpitala nr 4 w Lublinie - jak pani nie wstyd - obiecała pani ujawnić treść porozumienia? Cała Polska was wspierała? Co wyższa kasa za stanowicho? Jakie to Nanga Parbat? A i Freddiego Mercurego zostawcie w spokoju - wstyd !

#12  2018.07.25 09:18:12 ~Ja

Do 7 bardzo popieram wieloetatówki na jeden etat !

#13  2018.07.25 09:23:30 ~Piel.

Do 6 tyle lat odważnie piszę tutaj i nikt mnie nie blokuje - chyba, że używasz rynsztoku albo trolujesz! Brednie! Pisz konstruktywnie! A ponadto Pan Mielcarek robi wielką robotę (i jako pierwszy) - to dzięki nie mu wiemy wszystko na bieżąco - inna sprawa, że kiepsko to wszystko wykorzystujemy! Zmieniajmy mentalność, publikujmy, czego wy się boicie? Pracy dość !

#14  2018.07.25 09:24:32 ~Do 6

Do 6 co za prostak to napisał? - troll?

#15  2018.07.25 09:25:50 ~RK

WIELKI SZACUN I PODZIĘKOWANIA DLA PANA MIELCARKA !

#16  2018.07.25 09:29:28 ~od 11

Cała Polska was wspierała! - oczywiście wykrzyknik a nie pytajnik a nawet trzy i więcej!

#17  2018.08.15 22:51:09 ~magister p

Jaka jest nowa siatka płac według wykształcenia dla pielęgniarek

#18  2018.09.01 13:51:20 ~Patrycjusz

Cześć czy to jest właściwa ustawa czy tylko projekt?

Dodaj komentarz