Pamiętacie sprawę pielęgniarki pani Sławy Kolano, która ośmieliła się powiedzieć: "jedna pielęgniarka sprawująca opiekę nad czterdziestoma pacjentami". Szpital zwolnił ją dyscyplinarnie za: naruszenie dobrego imienia szpitala. Sprawa trafiła do sądu. Jest po pierwszej rozprawie...

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

 


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek. Mamy swoje lata ale bezcenne doświadczenie oraz umiejętności!

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 

 


My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Akcja Społeczna portalu i gazety branżowej pielegniarki.info.pl

 

Dołącz do grupy na facebooku: My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!, utworzonej w obronie pielęgniarki ze Złotoryji, która ośmieliła się powiedzieć: "jedna pielęgniarka sprawująca opiekę nad czterdziestoma pacjentami". Szpital zwonił sją dyscyplinarnie! Grupa została utworzona w marcu 2018 roku. 

Komentarz na grupie My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

Dziękuję za przyjecie do grupy. Nasi pracodawcy są przyzwyczajeni do tego, ze pielęgniarki nie potrafią się zbuntować tak, żeby byłoby to naprawdę odczuwalne dla funkcjonowania placówki. Zawsze ich głosy domagające się godziwej zapłaty za ciężką i odpowiedzialną pracę, domagania się godziwych warunków pracy, które zapewnią bezpieczeństwo nam i naszym pacjentom giną w przepastnych szufladach. Ciągle słyszymy, że dla nas nie ma pieniędzy (dla lekarzy musza się znaleźć). Nasze postulaty kwitowane są straszeniem zwolnieniami, kontrolami. Dopóki będziemy tylko postulować ustnie lub pisemnie będą nas dalej olewać. Nic sobie nie robią z prognoz, że za chwile nie będzie miał kto pracować. Straszą zatrudnieniem pielęgniarek z Ukrainy. Czas podjąć radykalne działania. Czas się zjednoczyć i pokazać jaką jesteśmy siłą. I to nas powinni się bać a nie my ich.

Dołącz do grupy na facebooku: My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!


Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka w Złotoryi dyscyplinarnie zwolniła jedną ze swoich najbardziej doświadczonych pielęgniarek, Sławę Kolano. Jest to pokłosie ostatnich wywiadów udzielonych przez nią mediom, w których wskazuje nieprawidłowości w działalności placówki, szczególną uwagę zwracając na zatrważające, jej zdaniem braki kadrowe.
2018.04.21  

Telewizja rządowa: "Udało nam się porozmawiać z lekarką pracującą w szpitalu ze Złotoryji. Kobieta potwierdza wersję zwolnionej pielęgniarki, ale prosi o anonimowość...".
2018.04.05  

Wideo - wywiad z zwolnioną pielęgniarką ze złotoryjskiego szpitala: nie czuje, żebym działała na szkodę spółki! Ja działałam w imieniu i na rzecz pacjentów. Ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa personelu...
2018.04.05 

W ten Świąteczny Czas wszyscy: pielęgniarki i pielęgniarze, jesteśmy - PIELĘGNIARKAMI I PIELĘGNIARZAMI ZE ZŁOTORYJI!
2018.04.02 

Wideo: Przewodniczący prorządowego związku zawodowego Solidarność a sprawa pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji...
2018.04.02 

Głos pielęgniarek cyfrowych w obronie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji. Dołącz do My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!
2018.03.30 

Prasowe informacje w sprawie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryi, która odważyła się przekazać do mediów informacje w zakresie obsady pielęgniarskiej. Została zwolniona na 9 miesięcy przed emeryturą. W tym szpitalu pracowała od 1979 roku.
2018.03.29 

Mam za sobą 38 lat pracy z czego 18 rok sprywatyzowana. Dwa razy w życiu zawodowym poczułam się doceniona za pracę. Wy młodsze i całkiem młode bierzcie sprawy w swoje ręce bo pielęgniarki to nie gąski to dobrze przygotowani do trudnego zawodu ludzie, kobiety, matki i dopiero z zawodu pielęgniarki.
2018.03.18 

Dziękuję za przyjecie do grupy: My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI! Nasi pracodawcy są przyzwyczajeni do tego, ze pielęgniarki nie potrafią się zbuntować tak, żeby byłoby to naprawdę odczuwalne dla funkcjonowania placówki...
2018.03.18 

WAŻNE!!! Zobacz co stwierdziła kontrola Wojewody Dolnośląskiego w zakresie norm zatrudniania pielęgniarek i położnych, w szpitalu, który chce w przyszłym tygodniu zwolnić pielęgniarkę (zarzut zniesławienia), która przekazała do publicznej wiadomości informację na temat poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2018.03.18 

Jestem oburzona ale jednocześnie wściekła na całą tę chorą sytuację!!!! Debatują jak uatrakcyjnić zawód - sami biorą kominowe nagrody w rządzie, w izbach, związkach i..... debatują, oburzają się a pielęgniarstwo jest już trupem!!!
2018.03.17 

"Był chwilowy problem z materiałami opatrunkowymi, ale to już przeszłość". Tak mówi rzecznik szpitala, który chce w przyszłym tygodniu zwolnić pielęgniarkę (zarzut zniesławienia), która przekazała do publicznej wiadomości informację na temat poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych.
2018.03.17 

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI! Rozpoczynamy Akcję Społeczną w obronie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji, którą dyrekcja zamierza zwolnić, gdyż ośmieliła się powiedzieć: "jedna pielęgniarka sprawująca opiekę nad czterdziestoma pacjentami".
2018.03.16 

11 sierpnia 2018 roku

Przed Sądem Rejonowym w Legnicy ruszył proces o przywrócenie do pracy i odszkodowanie dla Sławy Kolano – pielęgniarki zwolnionej dyscyplinarnie ze szpitala w Złotoryi za udzielenie wywiadu, który nie spodobał się dyrekcji. Strony nie zgodziły się na ugodę. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie.  Wyrok zapadnie najprawdopodobniej pod koniec listopada lub na początku grudnia. 

Zobacz artykuł prasowy w przedmiotowej sprawie...

Dołącz do grupy na facebooku: My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!, utworzonej w obronie pielęgniarki ze Złotoryji, która ośmieliła się powiedzieć: "jedna pielęgniarka sprawująca opiekę nad czterdziestoma pacjentami". Szpital zwonił sją dyscyplinarnie! Grupa została utworzona w marcu 2018 roku. Warszawa, 02.05.2018 r.

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe 
Lutrowskie 28 A  
42-151 Starokrzepice
biuro@pielegniarkicyfrowe.pl

Pani Dyrektor
mgr Maria Jolanta Królak   
Centrum Kształcenia   
Podyplomowego   
Pielęgniarek i Położnych   
ul. A. Pawińskiego 5A   
02-106 Warszawa
 

W związku z bardzo dużą liczbą niezdanych egzaminów specjalizacyjnych w bieżącym roku oraz z decyzjami władz CKPPiP, by nie publikować przez trzy kolejne lata testów egzaminacyjnych, wzrasta zaniepokojenie  i  oburzenie  środowiska  pielęgniarskiego  i położniczego, które zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej realizuje konieczność ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ponad 800 pielęgniarek i położnych zwróciło się z  prośbą o interwencję w wyżej wymienionej kwestii u osób decyzyjnych w CKPPiP, władz samorządowych oraz Ministerstwa Zdrowia. Nasze pismo sformułowane zostało na podstawie zastrzeżeń wyrażanych w korespondencji do Stowarzyszenia.

Zdaniem pielęgniarek i położnych decyzja o odstąpieniu od publikowania na bieżąco pytań testowych z przeprowadzonych egzaminów narusza zasadę równości traktowania, ponieważ dyplom specjalisty uzyskany obecnie jest równorzędny z dyplomem uzyskanym w latach poprzednich, a dostęp do pytań testowych pomagał w sprawdzeniu wiedzy nabytej w trakcie szkolenia. Zatem nasuwa się pytanie: na jakiej podstawie została podjęta decyzja o niepublikowaniu pytań przez 3 lata od danego egzaminu, podczas gdy lekarze taki dostęp obecnie uzyskują? Poza tym postęp medycyny oraz ciągle zmieniające się procedury po trzech latach czynią część pytań nieaktualnymi, a przez to nieprzydatnymi.

Środowisko pielęgniarskie i położnicze ma również zastrzeżenia co do nadmiernie  rozbudowanych    treści kształcenia o zagadnienia, które w praktycznym kontakcie z pacjentem są nieprzydatne, pytania naszpikowane taką teorią pojawiają się często w testach egzaminacyjnych. Jako przykład można podać nazbyt rozbudowany teoretycznie moduł humanistyczno-społeczny. Pytania egzaminacyjne zawierają mnóstwo treści, definicji, które podczas praktycznego kontaktu z pacjentem są zbędne. Najistotniejsze bowiem dla pielęgniarek jest zrozumienie mechanizmów relacji interpersonalnych i umiejętność wdrożenia ich podczas kontaktu z pacjentem i jego rodziną, a  nie - opanowanie  suchej  teorii  i definicji. Również treści z zakresu zarządzania w pielęgniarstwie są istotne w pracy pielęgniarek, ale wyłącznie w zakresie przydatnym do stosowania w pracy zawodowej.  

Do każdego modułu obowiązuje ogromna ilość literatury, która zawiera olbrzymi zakres podręczników przede wszystkim dla lekarzy, np. Specjalizacja psychiatryczna w literaturze podstawowej ma 3 tomy psychiatrii, która jest wymagana na specjalizacji lekarskiej. Podręczniki te są bardzo kosztowne i nierzadko trudne do zdobycia w bibliotekach czy czytelniach. Zdaniem wielu uczestników szkolenia specjalizacyjnego jest fizycznie niemożliwe opanowanie tak dużej ilości obowiązującej literatury, bowiem pielęgniarki i położne uczestniczące w szkoleniach specjalizacyjnych są czynnie pracującymi osobami, nierzadko po 300 godzin miesięcznie, by zapewnić rodzinie godny byt i ponieść opłaty za szkolenie.  

Pytania egzaminacyjne często wykraczają poza kompetencje pielęgniarek, wkraczając w szeroką specjalistyczną wiedzę lekarzy.  

Jakie badania należy zlecić, aby kontrolować czynność nerek w przewlekłej niewydolności? Najbardziej czułym markerem biochemicznym IUGR jest (…).

Pielęgniarki mają przyznane ustawowo kompetencje do zlecania wybranych
badań laboratoryjnych, jednakże jest to wciąż martwy przepis, bowiem nie jest określone, w jakich warunkach i na jakiej zasadzie mogą je zlecić. W praktyce nadal uprawniony do zlecania badań laboratoryjnych jest lekarz. Wyjątek stanowią badania zlecane przez pielęgniarkę podczas przeprowadzania Programu Kardiologicznego.

Według relacji wielu pielęgniarek na niektóre pytania nie potrafią właściwie odpowiedzieć lekarze specjaliści posiadający tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

W testach egzaminacyjnych pojawiają się również szczegółowe pytania, niedotyczące danej specjalizacji - przykład ze specjalizacji rodzinnej:
Klirens dializatora (KD) określa (…).
Walwulotom służy do (…).
Podczas operacyjnego usunięcia nerki do zapięcia szypuły nerkowej stosujemy następujące  narzędzie chirurgiczne: (…).
Część wiertarki elektrycznej, której używamy do płatowego otwarcia kości czaszki, to (…).
Do osteosyntezy stabilnej wewnętrznej wykorzystuje się zespolenie (…).


Rozumiemy, iż pielęgniarka rodzinna musi mieć szeroki zakres wiedzy z różnych dziedzin, jednak  jest  pielęgniarką  pracującą w lecznictwie otwartym i w związku  z  tym  w zakres jej obowiązków nie wchodzi obsługa dializatora ani udział w operacjach kardiologicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych czy przeszczepach narządowych.

Wiele pytań nie spełnia kryteriów stawianych przez władze CKPPiP ich autorom.

Według warunków merytorycznych opracowań zadań egzaminacyjnych pytania powinny „(…) sprawdzać wiedzę, którą pielęgniarka, położna specjalistka potrafi zastosować w praktyce, w myśl zasady dydaktycznej - powiązanie teorii z praktyką, zgodnie z aktualną wiedzą”.  

Nitrobenzen to związek toksyczny o działaniu układowym. Znalazł zastosowanie jako: (…).

Powyższe pytanie w naszej ocenie odbiega od wymaganej wiedzy dla specjalistki pielęgniarstwa. Znajomość składu chemicznego past do obuwia itp. nie jest niezbędnym elementem wiedzy, którą do pracy z pacjentem i jego rodziną powinna posiadać pielęgniarka rodzinna.
 
Natomiast takie pytanie znalazło się w teście specjalizacji internistycznej: 

Jakie jest położenie rzepki w stosunku do kości podudzia?  

Przykłady kolejnych pytań z bloku zarządzania:  
Jedna z wyodrębnionych kategorii ról menedżerskich charakteryzuje menedżera jako obserwatora oraz rzecznika lub propagatora. Jaka to kategoria? W negocjacjach pojęcie BATNA oznacza opcję: (…). Wśród funkcji przypisywanych bezpośrednio formalnej strukturze organizacji należy wyróżnić: (…).
 Czytaj... ciąg dalszy.

 


 

UWAGA!!! Wszystkich zapraszam do członkowstwa w nowej grupie na facebooku o nazwie: 

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Bez jakieś spinki wspominamy dobre stare czasy... Szukamy starych znajomości...

Zamieszczmy zdjęcia, które są dla nas ogromną pamiątką...

W tej grupie czuje się bardzo dobrze... Zdjęcie profilowe grupy, to klasa z Liceum Medycznego w Poznaniu na ulicy Szamarzeskiego. Rocznik 78-83. Na schodach przed szkołą. Stoję tam jako pierwszy od prawej... Mogę na to zdjęcie patrzeć godzinami... Myśleć co los przyniósł naszej klasie... 

Bardzo dziękuje za zamieszczone zdjęcia. Wielu myśli z nas tak samo... 

Zapraszam...

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.12 10:16:05 ~piel.

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI! Prawie 8,3 tys wejść a żadnego komentarza. Rzeczywiście jesteśmy "OBURZENI" nie ma to jak "PIELĘGNIARSKA SOLIDARNOŚĆ"

#2  2018.08.12 10:20:31 ~Do 1

To prawda. Do wszystkiego mamy słomiany zapał i nie obchodzi nas nic i nikt oprócz nas samych!

#3  2018.08.12 10:23:39 ~Salowy

Tylko pielęgniarki pokrzywdzone , bo lekarze dobrze zarabiają a one nie. A gdzie w tym wszystkim są sprzątaczki ,salowe, sanitariusze .

#4  2018.08.12 11:45:19 ~do 3

Panie salowy każdy zawód jest ważnym i owszem, tylko, że salowi, sprzątaczki nie potrzebują szeroko pojętej wiedzy medycznej do wykonywania swojego zawodu! To pielęgniarki odpowiadają za życie drugiego człowieka, to pielęgniarki muszą ustawicznie szkolić się, bo medycyna nie stoi w miejscu, to pielęgniarki mają szeroki zakres obowiązków i dlatego powinny być dobrze wynagradzane!

#5  2018.08.12 11:58:19 ~do3

Mam znajomą, która była salową a teraz kończy licencjat pielęgniarstwa ,jest po 40stce, można? Proponuję zrobić to samo a przekonasz się jaki to "lekki" chleb.

#6  2018.08.12 15:12:32 ~do 3,4,5

Wypad z tymi komentarzami

#7  2018.08.12 17:16:34 ~do6

Na tyle cię tylko stać?

#8  2018.08.12 18:18:42 ~Miki

Haha " zatrudnic pielegniarki z ukrainy" juz chce to widziec. Przeciez pacjenci dostana, ze tak powiem brzydko kur***y.

#9  2018.08.12 19:13:38 ~Do#8

Obrażać nieznajome pielęgniarki z Ukrainy może tylko kompletna idiotka. Synonim tej idiotki - ~Miki .

#10  2018.08.13 09:04:38 ~Piel.

I na pewno sprawę wygra p.Sława - czego bardzo tej pani życzę. A przez takich głupków rosną zadłużenia szpitalne - p.Sława powinna dostać solidne odszkodowanie!

#11  2018.08.13 09:05:58 ~Ja

DO 8 proszę bez głupot i wulgaryzmów! JESTEŚMY PIELĘGNIARKAMI A NIE RYNSZTOKIEM !

#12  2018.08.13 09:09:28 ~do saloweg

Do 3 - a kto wam dziś zabrania walki? Takie czasy każdy walczy o siebie, lekarze też walczyli o swoje sami bez pielęgniarek a poza tym drogi panie salowy proszę skończyć studia pielęgniarskie - wolnych miejsc więcej od kandydatów!

#13  2018.08.13 09:10:46 ~RK

DO 4 super - krótko i na temat - czy zrozumiał? Pewnie tak tylko się do tego nie przyzna.

#14  2018.08.13 09:17:42 ~piel.

Do 1 komentarz zgadza się i ja nie raz pisałam tak samo. Zaharowane i pazerne pielęgniarki (pieniądz najważniejszy) mają w nosie, po co się narażać pisząc? A tu nie ma żadnego narażania się - ja piszę bardzo długo. Zmieńcie mentalność bo brak zajęcia stanowiska to prostacki konformizm, lenistwo a może i lizusostwo - wszystko razem wzięte. A ponadto poświęcimy tu więcej czasu dla odważnej pielęgniarki p.Sławy Kolano - wg komentarza głównego a salowi proszę na swój portal - macie portal dla opiekunów.

#15  2018.08.13 09:18:10 ~Piel.

Popieram 14 - bdb napisane

#16  2018.08.14 12:34:45 ~Yxuz9

Mino że chroniona przez związek to i tak Ją zwolnili i to była Przewodnicząca Solidarności Jak nie masz dużego poparcia to choć w słusznej sprawie pierwsza sie odezwiesz to Cię.zniszczą.U nas wszystkie sie napracowałyśmy przy wdrażaniu ISO a premie rozdzieliła. między siebie góra.Głośno i oficjalnie nikt nie protestuje bo każdy się boi Choc pielegniarek mało zawsze 1 lub 2 można poświęcić.I tak już pracujemy za 2.to będziemy pracować za 3.Nasze zdrowie. mało kogo obchodzi.Sorry ze tak pesymistycznie.Mimo tego co piszę cieszę się że w tym przypadku sprawiedliwość zwycięży.

#17  2018.08.17 07:35:41 ~piel.

Komentarzy tu całe mnóstwo - najlepiej głowa w piasek i do przodu do pazernej harówki na wieluetatach i kontraktach!

#18  2018.08.17 07:39:48 ~Joanna

Do 16 i ci bojący tracą dużo i jeszcze jak się rozpowszechnia takie info to jwięcej przybywa bojących się.Żenada, pokora i harówka na kilku etatach i cicho sza. To wasze usprawiedliwienie tylko - dziś pracy dla pielęgniarek nie brakuje! A pani Sława Kolano sprawę wygra na 100 procent !

#19  2018.08.17 07:42:22 ~Piel.

Popieram 18 super

Dodaj komentarz