"Kwiatki" z zadań egzaminacyjnych. Jakie uzasadnienie merytoryczne ma pytanie egzaminacyjne o przynależność do izby pielęgniarskiej, na egzaminie państwowym specjalizacji pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego?

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.

 

UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek.

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 

 

 


SPECJALIZACJE PIELĘGNIARSKIE - PYTANIA EGZAMINACYJNE

"Kwiatki" z zadań egzaminacyjnych - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:

Zadanie 136.

Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce?

A. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
B . każda uczelnia posiadająca prawdo do nadawania stopni
naukowych doktora i doktora habilitowanego,
C . każda rada wydziału posiadająca prawo do nadawania
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
D. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zadanie 131.

Indeks Hirscha:

A. jest związany z oceną autora publikacji naukowej,
B. jest związany z oceną czasopisma naukowego,
C . dotyczy sposobu indeksacji publikacji naukowych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
D . dotyczy sposobu indeksacji publikacji naukowych w Polskiej Bibliografii Lekarskiej.

Zadanie 138.

Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa?

A. nie, jest dobrowolna,
B . tak, jednak za zgodą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych można wykonywać zawód pielęgniarki bez przynależności do samorządu zawodowego,
C . tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa,
D .tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa dla pielęgniarek i położnych, które posiadają wykształcenie przynajmniej na poziomie licencjata lub uzyskały tytuł spejalisty.

Zobacz inne zadania egzaminacyjne:

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2018 (specjalizacje realizowane na podstawie programów obowiązujących do 23.08.2015r)

Specjalizacje realizowane na podstawie programów obowiązujących od 24.08.2015 

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze

Pielęgniarstwo neonatologiczne 

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Zobacz także pytania egzaminacyjne sesji jesiennej 2017

źródło: CKPiP 

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.22 12:50:37 ~omcmgr

Pytanie całkiem na miejscu. Każda pielęgniarka, a już na pewno przyszła specjalistka, winna znać swoje miejsce w szeregu i wiedzieć ,że "przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa" ( czytaj - ma obowiązek opłacać składki )

#2  2018.08.22 14:00:38 ~motyl

To pytanie o przynależność do , SAMORZĄDU ? " to obciachowe pytanie .Bo po pierwsze to nie jest samorząd tylko spełnianie poleceń ministra zdrowia i zaleceń .A te kobiety , które są w izbach POWINNY NATYCHMIAST ( jakby miały honor ) PODAĆ SIĘ DO DYMISJI . Bo NIC ale to NIC nie ZROBIŁY aby pomóc Paniom w ICH UDRĘCE . A żyje im się bardzo dobrze ze składek Pań . Bo w przeciwnym razie było by inaczej .Ja za tym ABY DAĆ JE JAK NAJSZYBCIEJ DO PRACY DO SZPITALI albo DO ICH KOLEGÓW RODZINNYCH ( na wyzysk i ciężką pracę ) może wtedy by coś to dało . Już dawno Rzecznik już nie żyjący śp. Kochanowski stwierdził że opłacanie HARACZU nie powinno być obowiązkowe . Bo zasada jest taka : PŁACĘ TO WYMAGAM a nie ot tak za friko po to tylko aby te kobiety z izb miały CIEPLUTKO W TYŁEK ( NIE , NIE I jeszcze raz nie dla takiego podejścia .Bo czasy komuny minęły ( czy się stoi czy też leży to . się należy . Nie ma tak - DO ROBOTY TRZA !

#3  2018.08.22 18:39:53 ~piel

Kwiatki układają kwiatki

#4  2018.08.22 23:18:09 ~Piotr

Izb można nie lubić, ale przypominam, że istnienie samorządu zawodowego jest jednym z warunków uznawania zawodu za profesję.

#5  2018.08.23 05:06:50 ~Do#4

Warunkiem uznania zawodu za profesję jest konieczność długotrwałego przygotowania, często poprzez studia wyższe, a także odbycie stażu zawodowego.Cechą charakterystyczną dla profesji jest zrzeszanie się w stowarzyszenia zawodowe ( izby ), tworzenie własnych kodeksów etycznych, a także ograniczanie dostępu do wykonywania zawodu wobec osób nie należących do organizacji. Nie jest to jednak warunkiem uznania zawodu za profesję. Z Twojego wpisu wynika, że przed 19 kwietnia 1991 roku zawód pielęgniarki i położnej nie był profesją. A jednak był. Swoją drogą obecnie nasze izby lubią tylko "izbianki" różnych szczebli za kasę,którą otrzymują. Podejrzewam Twoją przynależność do tej grupy.

#6  2018.08.23 22:56:16 ~#

Maksymalnie wyzyskiwany pielęgniarski robol harujący za trzech, wykonywujący równiez zadania pozwalnianych np opiekunów i salowych, nie jest postrzegany i traktowany jak profesjonalista ale jak pachołek od wszystkiego. Potwierdzeniem tego np zrównanie w płacach z opiekunami medycznymi.

#7  2018.09.04 16:32:09 ~janosikowa

Ten motylek to chyba nie wie po co jest samorząd pielęgniarek i położnych. Przez wiele lat grupa zawodowa czyniła starania o utworzenie samorządu. Pierwsi byli lekarze potem My a teraz kolejne zawody medyczne tworzą swoje samorządy i związki zawodowe. Bez nas nic nie będzie się działo dobrze. Jeśli chodzi o"kasę", którą otrzymują "izbianki" to chyba byś nie chciała wykonywać tej pracy, bo Nasze Koleżanki i Koledzy są czasami gorsi od roszczeniowych pacjentów czy ich rodzin. A to jest bardziej bolesne bo jest brak zrozumienia. Większość naszej grupy zawodowej nie potrafi się jednoczyć tylko zazdrościć tej, której lepiej się powodzi z różnych powodów. Brakuje Nam jeszcze dużo aby dorównać jedności w Grupie. Jak sądzę sama jesteś członkiem samorządu, gdyż posiadasz Prawo Wykonywania Zawodu. Skoro tak uważasz,że samorząd jest zbędny to się wypisz i oddaj PWZ. Dyplomu Tobie nikt nie zabierze. Pozdrawiam i proszę najpierw zapoznaj się z rozwojem pielęgniarstwa na przestrzeni lat i przeczytaj ze zrozumieniem ustawę o samorządzie i zawodzie a potem zabieraj głos w dyskusji.

#8  2018.09.04 16:34:19 ~janosikowa

Ten motylek to chyba nie wie po co jest samorząd pielęgniarek i położnych. Przez wiele lat grupa zawodowa czyniła starania o utworzenie samorządu. Pierwsi byli lekarze potem My a teraz kolejne zawody medyczne tworzą swoje samorządy i związki zawodowe. Bez nas nic nie będzie się działo dobrze. Jeśli chodzi o"kasę", którą otrzymują "izbianki" to chyba byś nie chciała wykonywać tej pracy, bo Nasze Koleżanki i Koledzy są czasami gorsi od roszczeniowych pacjentów czy ich rodzin. A to jest bardziej bolesne bo jest brak zrozumienia. Większość naszej grupy zawodowej nie potrafi się jednoczyć tylko zazdrościć tej, której lepiej się powodzi z różnych powodów. Brakuje Nam jeszcze dużo aby dorównać jedności w Grupie. Jak sądzę sama jesteś członkiem samorządu, gdyż posiadasz Prawo Wykonywania Zawodu. Skoro tak uważasz,że samorząd jest zbędny to się wypisz i oddaj PWZ. Dyplomu Tobie nikt nie zabierze. Pozdrawiam i proszę najpierw zapoznaj się z rozwojem pielęgniarstwa na przestrzeni lat i przeczytaj ze zrozumieniem ustawę o samorządzie i zawodzie a potem zabieraj głos w dyskusji.

Dodaj komentarz