Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych podało wyniki sesji wiosennej egzaminów państwowych pielęgniarek i położnych. Z przystępujących do egzamin, kończącego specjalizację, negatywny wynik uzyskało... 45%.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH

PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2018 ROKU

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sesji wiosennej 2018 roku zapewniło obsługę organizacyjną 23 egzaminów przeprowadzonych przez państwową komisję egzaminacyjną w 18 dziedzinach kształcenia. Do egzaminów zakwalifikowano 853 pielęgniarki i położne, natomiast przystąpiło 825 osób. Z grupy osób przystępujących, wynik pozytywny uzyskało 457 pielęgniarek i położnych (55,39%), natomiast negatywny 368 osób, co stanowi 44,61%.

W sesji wiosennej 2018r. przeprowadzono:

 7 egzaminów państwowych dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinie określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 roku, w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. poz. 1562), rozpoczętą od dnia 24 sierpnia 2015r. Z grupy 742 pielęgniarek i położnych przystępujących do egzaminu, wynik pozytywny uzyskało 385 osób (51,89%). Państwowa komisja egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy w dziedzinie pielęgniarstwa: onkologicznego, ginekologiczno-położniczego, operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, internistycznego oraz neonatologicznego. Najwyższą zdawalność, czyli 88,93% odnotowano w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, natomiast w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, zdawalność wyniosła tylko 19,67%. Dla tej grupy osób, test egzaminacyjny składał się ze 140 zadań, natomiast warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu było uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi 98 punktów. Zgodnie z Regulaminem Egzaminu Państwowego obniżono próg zaliczeniowy do 94 punktów w odniesieniu do egzaminu w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, operacyjnego, chirurgicznego oraz internistycznego.

 16 egzaminów państwowych dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinie określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być
prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.), rozpoczętą do dnia 23 sierpnia 2015r. Egzaminy te zostały zorganizowane dla pielęgniarek i położnych, o których mowa w § 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761). 

Z grupy 83 pielęgniarek i położnych przystępujących do egzaminu, wynik pozytywny uzyskało 72 osoby (86,75%). 

źródło: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych


KOMENTARZ NA PIELEGNIARKI.INFO.PL

- Co za hipokryci! Ten kolejny prawny badziew ma zachęcać do podnoszenia kwalifikacji na drodze studiów lub specjalizacji? Kpicie sobie? Mamy tracić czas i własne pieniądze po to tylko, aby potem usłyszeć od dyrektora, że nie potrzebuje ani magistrów, ani specjalistów? Dlaczego? Bo tylko w tym popapranym kraju możliwa jest sytuacja w majestacie prawa, kiedy nieudacznicy z góry dumnie ogłaszają społeczeństwu, że pielęgniarki będą mieć za 4 lata 5200 brutto podstawy, a jednocześnie pokazują im środkowy palec umieszczając w ustawie słynne sformułowanie "wymagane na danym stanowisku". Tylko w tym popieprzonym kraju szumnie ogłasza się podwyżki dla pielęgniarek dane trzeci raz z tych samych pieniędzy, którą pospiesznie przed wyborami rzuciła poprzednia ekipa. Jak wam nie wstyd? Życie zweryfikuje wasze postępowanie. Już sra.e żywym ogniem, dlatego udajecie, ze coś robicie i stąd te pozorowane ruchy. Zmieńcie specjalistę od głowy, bo ten wam nie pomaga.

- Popieram powyższy komentarz bardzo - oby te młode pielęgniarki jak najszybciej wycofały się z tego poniewieranego zawodu ( jeszcze mają czas na zmianę) w Polsce a nowe żeby nie ważyły się podejmować studiowania pielęgniarstwa - ostrzegamy ! To jest kpina - tym bardziej przy obecnym deficycie kadrowym - pielęgniarka pracuje bez nieobecnych kilku pielęgniarkach (wakaty) i bez pomocy pielęgniarskiej - skandal ! Dużo starszych pielęgniarek teraz w zawodzie i odchodzą na emerytury - podobno pracodawcy żebrzą o nie żeby wróciły jeszcze do pracy na emeryturze ale one nie chcą i konsekwentnie odmawiają - oby takich jak najwięcej. NATYCHMIAST PRACA NA JEDEN ETAT I TO CO POWYŻEJ I TO BĘDZIE DOPIERO PROBLEM KADROWY NA WIELKĄ SKALĘ ! O WAKATACH POLICYJNYCH I ICH ŚWIĘCIE (WCZORAJ) TRĄBI SIĘ NON-STOP!

- Brawo, brawo, brawo ! - masz dziewczyno stuprocentową rację - władze czytajcie sobie , bo to efekt waszych ,rzekomych'' starań polegających na niskiej ocenie a raczej tragicznej - obecnej sytuacji w pielęgniarstwie. W naszym szpitalu pielęgniarki przeprowadzają rozmowy i w przyszłym roku wyjadą do NIEMIEC JAKO OPIEKUNKI - będzie warto, bo tam umowa jest konkretna i rzetelna - nie będą czekały 4 lata na bzdurne obietnice, inna grupa stopniowo będą odchodzić od zawodu- robią dodatkowe studia ale w innej dziedzinie, mamy dość poniewierania!

Zobacz komentowany artykuł