Najbadziej pielęgniarski miesięcznik branżowy - Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Reakcje na porozumienie

Pielęgniarski mem (16) - à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż "nasze informacje (z dobrymi informacjami także dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


Stanowisko Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych z dnia 26 lipca 2018 roku


W obliczu powszechnego poruszenia panującego wśród przedstawicieli Stron Rady Dialogu Społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej aktywnych na tym polu: Pracodawców RP, NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ) oraz innych organizacji (Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych) po zawarciu przez nasz Związek Porozumienia z NIPiP, Ministrem Zdrowia i NFZ z dnia 9 lipca br. pragniemy przypomnieć, iż nasza organizacja – podobnie jak każdy związek zawodowy – jest niezależna w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Tym samym przedstawiciele którejkolwiek ze stron powołanej przez Prezydenta RP Rady Dialogu Społecznego nie mają podstaw do negowania działań podejmowanych przez organizację związkową posiadającą osobowość prawną, w swojej działalności skupiającą się na reprezentowaniu i obronie praw zrzeszonych w niej osób, ich interesów zawodowych i socjalnych, materialnych oraz moralnych.

Taką organizacją jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, którego nadrzędny cel stanowi działanie na rzecz własnych członków – również w zakresie obrony godności zawodowej. Należy zauważyć, że współudział naszego związku w pracach Rady Dialogu Społecznego z ramienia Forum Związków Zawodowych nie wyklucza suwerennego działania OZZPiP na rzecz grup zawodowych pielęgniarek i położnych, którego ramy wyznacza wyłącznie Statut OZZPiP oraz ustawa o związkach zawodowych.

Podkreślamy, że OZZPiP jest członkiem Forum Związków Zawodowych – centrali związkowej, posiadającej status organizacji reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zgodnie zaś z art. 24117 § 3 Kodeksu pracy OZZPiP – jako ogólnokrajowy związek zawodowy wchodzący w skład reprezentatywnej konfederacji (FZZ) – z mocy prawa posiada status organizacji reprezentatywnej.

Nie bez znaczenia w obecnej sytuacji jest też fakt, iż OZZPiP jest organizacją zrzeszającą jedną z najliczniejszych – a zarazem obecnie najbardziej deficytową na rynku pracy – grup zawodowych w Polsce, której brak wywołuje dotkliwe dla społeczeństwa konsekwencje w postaci ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na konieczność ograniczania pracy oddziałów, a – jeśli sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie – wkrótce również całych szpitali.

Choćby z tego względu zarzucanie Ministrowi Zdrowia i NFZ „dezintegracji systemu poprzez podpisywanie porozumień z kolejnymi grupami zawodowymi” (przypomnijmy – tymi, których przedstawicieli drastycznie brakuje, a bez których nie sposób realizować konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) zdaje się co najmniej nieracjonalne.

Śmiemy twierdzić, że bez podobnych kroków system się zawali z niejednokrotnie wspominanych już powodów. Odnosząc się do kolejnego twierdzenia Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, iż „System opieki zdrowotnej nie może żyć bez szpitali powiatowych, które obejmują opieką ponad 60% populacji w kraju”, pozostaje nam przypomnieć, że nie może też żyć bez pielęgniarek i położnych, które stanowią 60% ogółu zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Dlatego jako strona społeczna oczekujemy zainteresowania tą grupą zawodową – adekwatnego do jej liczebności oraz powagi problemu. Wszystkich „zaniepokojonych” wynegocjowanym w ostatnim czasie Porozumieniem, mającym na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych, zachęcamy zaś do wykonywania tych pięknych zawodów – liczba wakatów w grupie pielęgniarek w całym kraju zatrważa. Mimo to brakuje chętnych do pracy. Zapraszamy!!! Pragniemy również wyjaśnić, iż będąca sygnatariuszem przedmiotowego Porozumienia Przewodnicząca Związku, a zarazem członek organu kolegialnego, jakim jest Zarząd Krajowy OZZPiP, działa w jego imieniu i reprezentuje jego decyzje, których – w obliczu powyższej argumentacji, z jednoczesnym poszanowaniem autonomii innych związków zawodowych – ten ostatni nie musi konsultować z jakim kolwiek podmiotem zewnętrznym.

Czytaj dalej kliknij

 

Czytaj więcej z bieżącego numeru gazety:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.28 20:05:32 ~Hania

Strasznie zawiłe to tłumaczenie, rozumiecie coś z tego koleżanki i koledzy?

#2  2018.08.28 20:28:29 ~Plg

Rozumiem dobrze. Czytałam to już chyba z20 razy.Tu nic innego nie piszą.Przepraszam za prostactwo ,ale w kółko pierdółko.

#3  2018.08.28 20:35:43 ~Plg

Od kilku msc marnuję czas na śledzenie tego co dzieje się w plg.Tylko zamiany grup 7,8.Tyle i to wszystko.

#4  2018.08.28 20:37:38 ~prawda bol

Ten portal jest nie na rękę izbom i związkom, które podpisały bzdurne porozumienie. Są zainteresowane ukrywaniem prawdy o porozumieniu i nie w smak im wywlekanie na wierzch ich głupoty. Stąd powyższy komentarz.

#5  2018.08.28 20:46:38 ~Do#1

Najprostsze , w skrócie, wytłumaczenie tekstu - Wasza grupa (Pracodawcy RP, NSZZ „Solidarność” , OPZZ oraz inne organizacje np. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych) , naszą grupę, może pocałować w d.Mówimy wam to my - Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych .

#6  2018.08.28 20:56:00 ~do 5

Tak w dupie. Także pielęgniarki i położne czego mamy wyraz w podpisanym porozumieniu. Brawo!

#7  2018.09.21 21:51:14 ~motyl

Ja do tych SPRZEDAJNYCH BAB Z OPZZ .Jeżeli kłamliwie twierdzicie że tak DOBRZE? reprezentujecie Panie Pielęgniarki i zachęcacie do pracy bo są WAKATY .TO PROPONUJĘ JAK NAJSZYBCIEJ ZASILIĆ MIEJSCA WOLNE czyli te wakaty aby mogły dobrze nadal pracować szpitale .TO DZIWNE ŻE DOPIERO KIEDY POJAWIŁY SIĘ WAKATY zauważono ze PANIE PIELĘGNIARKI SĄ NIEZBĘDNE aby normalnie mogły pracować oddziały szpitalne . Co robicie ? i robiłyście w tych OPZZ ( czyżby ZAUROCZENIE KOLEJNYMI MINISTRAMI I CIEPŁE POSADKI zaślepiły Wam oczy i uszy ? Aż trudno w to uwierzyć ? a PRAWDA ZAWSZE KOLE I BOLI taka cała prawda o Was . NIKT Z PAŃ poza wyjątkami nie zechce PRACOWAĆ W TAK SKORUMPOWANEJ POLSKIEJ SŁUŻBIE ZDROWIA .A napewno nie MYŚLĄCE PANIE . Bo TUTAJ TYLKO WYZYSK I HAŃBA I NIC POZA TYM .

#8  2018.09.21 21:55:03 ~motyl

I widocznie macie TE TYŁKI SPORYCH ROZMIARÓW skoro je tak chętnie nadstawiacie .

#9  2018.11.29 07:52:54 ~grafiki na

Błagamy o kadencyjność pielęgniarek oddziałowych ,proszę uchronić nas od niesprawiedliwych grafików.Dwa razy do konkursu i koniec.Nie pozwólcie zniszczyć grafikowo kochających się rodzin.

Dodaj komentarz