Najbardziej pielęgniarski miesięcznik branżowy - Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Szczegółowe zapisy porozumienia


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek.

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 

 

 


Urlop szkoleniowy dla pielęgniarek i położnych. Od 1 stycznia 2019 roku w  wymiarze 6 dni rocznie. Czy te "szkolenia oraz kursy naukowe" będą musiały być przydatne lub wymagane na obecnym stanowisku pracy pielęgniarki lub położnej? Kto będzie o tym decydował? A może "panie w czepkach" z ministrem zdecydują, że urlop szkoleniowy będzie należny tylko na szkolenia organizowane przez izby?

W przedmiotowym porozumieniu zapisano:

"Minister Zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 1 stycznia 2019 r., w szczególności w celu udziału w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych".

Pytanie dotyczące "szkoleń oraz kursów naukowych": kto będzie decydował, że dane szkolenie lub kurs są "naukowe" i można szkolić się w ramach urlopu szkoleniowego?

Czy dane "szkolenia oraz kursy naukowe" będą musiały być przydatne lub wymagane na obecnym stanowisku pracy pielęgniarki lub położnej? Kto będzie o tym decydował?

Tyle porozumienie...

A co napisały "panie w czepkach" w stworzonych w dniu 13 lipca 2018 roku wyjaśnieniach do porozumienia? Cytuję:

"Uzgodniono wprowadzenie od 01-012019 r. płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze 6 dni rocznie, który mogą pielęgniarki i położne przeznaczyć na indywidualne dokształcanie się, w szczególności na udział w konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych".

Tu już "panie w czepkach" piszą nie tylko o "konferencjach, szkoleniach oraz kursach naukowych", ale też o "indywidualnym dokształcaniu się"...

Mariusz Mielcarek