Pielęgniarki specjalistki. Ile z nich obecnie pracuje? Ministerstwo zdrowia podało ich liczbę w kontekście zapowiadanych norm zatrudnienia, które mają określić minimalną liczbę pielęgniarek posiadających specjalizację na oddziałach...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.


LICZBA PIELĘGNIAREK SPECJALISTEK

A ZAPOWIADANE NORMY ZARUDNIENIA 

Ministerstwo Zdrowia opracowało raport „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych, wrzesień 2017 r.”

W powyższym raporcie ministerstwo podaje, między innymi, następujące dane:

"Liczba pielęgniarek z prawem wykonywania zawodu wynosi 283,7 tys. Z czego aktywnie zawód wykonuje 203,3 tys. Zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń jest 117,4 tys. pielęgniarek".

(redakcja portalu - "w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń" - są to podmioty lecznicze, w których mają obowiązywać normy zatrudnienia).

W raporcie podano następujące dane

Pielęgniarki:

- liczba zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM) CSIOZ posiadających specjalizację - 31,5 tys.

- liczba wykonująca zawód posiadających specjalizację - 28,4 tys.

Położne: 

- liczba zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM) CSIOZ - 36,4 tys.

- liczba zarejestrowanych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (CWPM) CSIOZ posiadających specjalizację - 3,5 tys.

- liczba wykonujących zawód - 25,7 tys.

- liczba wykonująca zawód posiadających specjalizację - 3,1 tys.

Wybrał: Mariusz Mielcarek