Nowe "współczynniki" pracy pielęgniarek. Pracodawcy mają czas do 24 listopada.

Nowy podział pielęgniarek i położnych.


NOWA SIATKA WYNAGRODZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Prezydent w dniu 3 października podpisał ustawę  z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Podpisana ustawa zawiera nowy podział pielęgniarek i położnych na grupy.

Obowiązujący podział pielęgniarek i położnych jest następujący:

Podział pielęgniarek i położnych w podpisanej przez prezydenta ustawie jest następujący:

Kiedy powyższy podział pielęgniarek i położnych wejdzie w życie?

Ustawa podpisana przez prezydenta, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 10 październia 2018 r.

Zobacz ustawę w Dzienniku Ustaw.

Wejście jej w życie "nastąpi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia".

Wobec powyższego nowy podział pielęgniarek i położnych wejdzie w życie 25 października 2018 r.

Co będą musieli zrobić pracodawcy, kiedy ustawa wejdzie w życie? 

Pracodawcy będą musieli zawrzeć ze zwiazkiem zawodowym pielęgniarek i położnych porozumienie uwzględniające nowy podział pielęgniarek na grupy oraz nowe współczynniki pracy, w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie przedmiotowej ustawy, czyli do 24 listopada 2018 r.

Poniżej cytuję ustawę w części omawianej kwestii: 

Art. 3. 1. Pierwsze porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy, zawiera się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mariusz Mielcarek   

Więcej informacji w sprawie:

INFORMATOR - nowa siatka płac pielęgniarek i położnych 2018


Pielęgniarek komentarze o 1100 zł
na portalu i w mediach społecznościowych 

  • Pieniądze za wrzesień z NFZ oczywiście nie wpłynęły. Faktury wystawia się po zakończeniu miesiąca. Fundusz ma 14 dni na zapłacenie. Z uwagi na układ w kalendarzu w tym miesiącu nawet przy wystawieniu faktury 1 października Fundusz przeleje pieniądze na konto 12 października.
  • A dziś się dowiedziałam że jeszcze nie wyliczone pieniądze i aneksów nie ma bo nie wpłynęły pieniądze z funduszu. .To jak to w końcu jest?
  • Mój szpital i inny w którym znam pielęgniarki wymyślił taki oto majstersztyk, że aneksy umów z podwyżką stawki o 1100 zł są czasowe do sierpnia 2019, ponieważ dalej nie wie Pan dyrektor czy otrzyma środki na wypłatę podwyżek. Mamy ogromne poczucie "stabilności" wynagrodzenia o czym tak szumnie mówiły związki zawodowe i NIPiP.
  • Jestem na urlopie macierzyńskim i powiedziano mi, że nie muszę przyjeżdżać podpisywać aneksu dotyczącego podwyżki bo za urlop macierzyński płaci ZUS, podwyżkę dostanę po powrocie do pracy.
  • Od maja jestem na zwolnieniu ciążowym.Do września miałam wypłacany dodatek zembalowy.Od października dowiedziałam się, że dodatek już mi nie przysługuje bo zostanie włączony do pensji zasadniczej+ aneks do umowy jest już przygotowany. Z tego co wiem ze związków zawodowych ministerstwo przekazuje środki na jedną pielęgniarkę na pokrycie podwyżki dokładnie o 2200zl- gdzie są te pieniądze, skoro pielęgniarkom na zwolnieniach ciażowych nie przysługuje ten dodatek? Idzie na pokrycie bieżących wydatków szpitala?
  • Obecnie przebywam na zwolnieniu ciążowym.Co z tego,że właczą mi 1100 zł do podstawy skoro zabrali dodatek zembalowy i podwyżkę odczuje dopiero po powrocie do pracy bo mi się nie należy będąc na L4. Na tą chwilę jestem stratna 1200 zł brutto,brutto
  • Jestem na zwolnieniu chorobowym z powodu ciąży od 2 miesięcy. 1100 zł do podstawy dostałam bo właśnie podpisałam nową umowę ( akurat mi się skończyła) już z wyższym wynagrodzeniem. I co z tego ? Te pieniądze są tylko na papierku bo w praktyce płaci mi ZUS który wypłaca mi średnią z ostatnich 12 miesięcy. Do tej średniej nie liczy się wcześniej wypłacany mi dodatek zembalowy. W efekcie wróciłam do wypłaty z przed 4 lat! Nie dostaję ani zambalowego bo już nie istnieje a wynagrodzenia wyższego też nie mam. Byłam u pracodawcy, w ZUSie i Izbach Pielęgniarskich, wszyscy rozkładają ręce. Usłyszałam " no ma Pani pecha". Czy na prawdę nie istnieje żaden sposób żeby nam pomóc?
  • Czy jest jakaś opinia Ministerstwa bądź ZZPiP w sprawie zabrania dodatku zembalowego i włączenia go do podstawy w przypadku kobiet przebywających na zwolnieniach ciażowych i urlopach macierzyńskich? Osobybywające na w/w zwolnieniach są stratne.
  • koleżanka dzwoniła do Ministerstwa tam pani powiedziała, że się nic nam nie należy, a wczesniejsze zembalowe dostawalysmy bezprawnie.
  • Czyli wszędzie tak samo , przebywam na urlopie macierzyńskim, usłyszałam dziś w kadrach że dodatek zabrany, ciekawi mnie to co z pulą tych pieniędzy skoro zakład pracy wykazuje mnie jako zatrudnionego pracownika. Zatem środki pewnie są przekazywane.

​Zachowano oryginalną pisownię

​Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Czytaj więcej...


Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 3 października 2018 roku

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:
(...)
Szczególnie ważne w tym kontekście jest to porozumienie, które 9 lipca pan minister Szumowski zawarł z przedstawicielami związku zawodowego pielęgniarek i położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Doprowadziło ono do uporządkowania systemu wynagradzania pań pielęgniarek i pań położnych. Jeśli chodzi o te tymczasowe, wprowadzane w przedwyborczym chaosie rozwiązania, które prowadziły do tego, że 4 razy 400 równa się mniej niż 1000, mniej niż 1000 na koncie, to się zmienia.

Nowa regulacja, oczekiwana przez środowisko, doprowadzi do tego, że skończą się te sytuacje, że Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki, które ostatecznie nie trafiają do pielęgniarek. Porozumienie przewiduje konkretne rozdysponowanie środków z NFZ-u poprzez wskazanie kwoty, o którą wzrosną wynagrodzenia podstawowe. Od 1 września tego roku to jest…
(...)
Tak jak już mówiłem, od 1 września tego roku to będzie 1100 zł podwyżki do wynagrodzenia podstawowego. Od 1 lipca przyszłego roku to będzie 1200 zł. Żadna pielęgniarka ani położna w Polsce już nie będzie musiała się zastanawiać, ile to naprawdę jest 4 razy 400 według państwa matematyki.

Natomiast wsparcie pielęgniarstwa to nie tylko zapewnienie stabilnych wynagrodzeń, ale także systemowe rozwiązania, które doprowadzą do tego, że zostanie zapełniona ta luka pokoleniowa, która w tym systemie jest i która powstała nie kiedy indziej, jak właśnie w trakcie państwa rządów. W ramach strategii dla pielęgniarstwa przygotowujemy konkretne rozwiązania, żeby tę lukę zapełnić. Inwestujemy w kształcenie.
W ramach programu POWER w tym roku przekazano 90 mln zł – także na uczelnie w województwie podkarpackim – na kształcenie pielęgniarek, na stypendia i na staże absolwenckie, w ramach których pielęgniarki, które wchodzą do zawodu, otrzymują dodatek do wynagrodzenia.

Wybrał: Mariusz Mielcarek

źródło: stenogram posiedzenia


Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały...".

Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Liczne zgłoszenia do redakcji pielegniarki.info.pl dotyczą sprawy 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego, w kontekście postępowania pracodawców wobec pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich z powodu ciąży lub urlopach macierzyńskich. 

Część pracodawców odmawia włączenia 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego. Często argumentacja za takim stanowiskiem pracodawcy sprowadza się do stwierdzenia: "konsultowaliśmy to, i dlatego się nie należy"! 

Mamy także sygnały od części pielęgniarek, że w powyższej sytuacji mają właczone 1100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego(?!)

Wobec powyższego prosimy o podzielenie się swoimi doświadczeniami w przedmiotowej sprawie przez pielęgniarki, które doświadczyły powyżej opisanej, oczywistej niesprawiedliwości. 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy pod artykułem oraz przesyłanie na adres mailowy [email protected] ewentualnej dokumentacji w zakresie korespondencji z pracodawcą w omawianej kwestii oraz pisemnych stanowisk np. pracodawców, związków lub izby pielęgniarek w odniesieniu do konkretnych sytuacji. 

Część tej dokumentacji za zagodą ich właścicieli opublikujemy na portalu.  

Oczywiście dane osobowe (pielęgniarek i pracodawców) pozostaną do wiadomości redakcji pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek 


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.17 10:28:48 ~Agnes

My nie dostałysmy do podatawy nasza szefowa o podwyzkach nie słyszała jak powiedziała że jej nic nie wiadomo na ten temat. Nowy Sącz

#2  2018.10.17 11:06:12 ~Nikt

Jak rozumiem.to wg tej ustawy to będą obniżki a nie podwyżki .chyba że nie potrafię liczyć.ale napewno nie będzie to 1100 zł. jak to sprytnie zostało wymyślone żeby wykręcić się z zembalowego. Brawo panie pielęgniarki.

#3  2018.10.17 11:22:14 ~a_

Dociągnąć sprawę tak, aby już było po wyborach: kombinatorzy! Pytanie, czy będą odsetki za zwłokę? "Podwyżki" ciągle z tych samych pieniędzy - tak dajemy robić się w bambuko już od 3 lat. Kiedy powiemy wszystkie: dość! Powtarzam się pewnie, ale trudno- muszę to napisać jeszcze raz: nas uratuje tylko strajk generalny.

#4  2018.10.17 12:36:41 ~Plg

Już gdzieś pisałam.Nasz dyrektor postąpił tak jak mówiło porozumienie.Dostałyśmy do zasadniczych 1100zł.Na zmianowości zyskałyśmy ok 400 zł.więcej niż byśmy miały dodatek.Mam 30 lat pracy.Miałam 8 nocek i 2 świąteczne.Tyle mogę powiedzieć.Co dalej zobaczymy?

#5  2018.10.17 13:48:48 ~Aga

Ja dostałam 810 zł nie rozumię dlaczego moja koleżanka mając taką samą powyżkę i tą samą podstawę ma 400zł więcej ona jest środowiskową pracujemy w poz

#6  2018.10.17 13:48:50 ~Aga

Ja dostałam 810 zł nie rozumię dlaczego moja koleżanka mając taką samą powyżkę i tą samą podstawę ma 400zł więcej ona jest środowiskową pracujemy w poz

#7  2018.10.17 14:40:41 ~Pielegniar

Cześć ja mam pytanie czy ogólnopolskie zwiazki pytaly nas o zgodę na rozwiązanie problemu w kwestii podziału pielęgniarek na grupy? Gdzie jest Solidarność? Dlaczego pielęgniarki przed emeryturami są tak bardzo krzywdzone? Czy to nie jest dla Pana Piotra Dudy sygnał do działania? Dlaczego milczy? Te kobiety już nie pójdą na studia, liczą dni kiedy zakończą niewolnicza pracę w imię tzw powołania.Szkoda że polskich związków zawodowych nie stać na to żeby zabrać głos w tej sprawie

#8  2018.10.17 14:42:04 ~Do 3 piel

Nie strajk generalny a praca na jeden etat, emerytki na emeryturę i obudzą się z ręką w nocniku. Wystarczy jeden miesiąc.

#9  2018.10.17 16:39:08 ~Do8 przyja

Popieram ,nie brać dodatkowych dyżurów np. Na umowę zlecenie i wogóle dodatkowych prac i wystarczy miesiąc-nie baç się że was straszą,więcej odwagi,dość litowania się, więcej solidarności-dziewczyny ,kobiety,pielęgniarki kestście niezastąpione

#10  2018.10.17 16:46:03 ~do 8 i9

Dokładnie tak! Okaże się,że jest nas za mało.Wtedy możemy dyktować warunki(tak robią lekarze,no ale oni są solidarni).Zapomnijmy o podziałach i zawalczmy o lepsze jutro nas wszystkich! Warunek jeden:rezygnujemy z dodatkowej pracy,by uzmysłowić politomatołkom,że pielegniarka pracująca na etacie i jeszcze na kontrakcie,to NIE SĄ dwie pielęgniarki.

#11  2018.10.18 00:30:28 ~Yxuz9ja

Ja nie dostałam. Czekam !

#12  2018.10.19 17:42:10 ~Sabina pie

Powiedziano nam, że podwyżek nie będzie, bo nie ma pieniędzy :-0

#13  2018.10.19 20:47:07 ~MARIKA

W pazdzierniku pensja po wprowadzeniu 1100 do podstawy większa od wrześniowej (z dodatkiem) o ok. 430 zł. Lubliniec woj. śląskie

#14  2018.10.19 21:28:42 ~Plg

Do Agi.Nie napisałaś czy pracujecie w tej samej przychodni.Bo jeśli w różnych to byłoby wytłumaczenie.Wyższe pobory zależą też od ilości pacjentów w danej poradni.Przecież jest też stawka kapitacyjna na pacjenta.Jeżeli jesteście w tej samej placówce to nie rozumiem takiego podziału.W mojej pradni zarabiamy różnie.Te ,które są na umowę mniej zarabiają niż na działalności.Miałyśmy wybór.Dobrze o tym wiedziałyśmy.Nie mamy do lekarzy żalu.To był nasz wybór.

#15  2018.10.19 21:43:18 ~Plg

Dziwnym byłoby ,żeby pielęgniarki z mgr w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia ,zaczynały ponownie studia.To tylko jest możliwe w pielęgniarstwie nigdzie więcej.Udają,że nas nie ma.Śmiechu warte. Pani Ptok też już zamilkła.Co ją do tego zmusiło ? Może ktoś z Was mi wytłumaczy? Specjalizację w dziedzinie pokrewnej można robić.Studiów mgr nie zaliczją.

#16  2018.10.19 21:54:11 ~Do 15

Żeby mieć specjalizację wystarczy zakuć i zdać.Natomiast skończyć studia i obronić pracę magisterską trzeba myślenia.Najprawdopodobnie tym na górze tego drugiego zabrakło.

#17  2018.10.19 21:58:28 ~Plg

W naszym szpitalu jak u Mariki.

#18  2018.10.19 22:07:06 ~Do1

Jeżeli macie podpisaną umowę z NFZ ,to się Wam należy.Jak przyjdzie zapłacić karę od każdej z Was to szefowa szybko zapozna się z ustawą.Powodzenia.

#19  2018.10.19 22:14:32 ~Plg

Strajku nie będzie.Czy nie widzicie ,że już nas poróżnili.Jednym dali i są zadowoleni.Przyznam,że dobrze wyszło.Drudzy nie dostali.Jak widać już nie ma jedności, i o to chodziło.

#20  2018.10.24 15:24:28 ~Iw

Zgadzam się z 8

#21  2018.10.24 15:25:26 ~Iw

U nas niestety są kontrakty i ,obstawia dyżury „

#22  2018.10.25 15:31:00 ~Y

Robia nas w Konia ;obudźcie się

#23  2018.10.25 15:32:21 ~5/

Jeden etat Koleżanki jeden etat OK?

#24  2018.10.25 22:07:49 ~X

U nas zarząd spółki twierdzi, że ustawie jest luka i można zabrać nam ok. 140 zł, które w ubiegłym i bieżącym roku otrzymaliśmy do podstawy. Spółki prawnik twierdzi, że właśnie jest taka luka, ktora mozna w taki sposob intetpretowac i wykorzystac. Natomiast niezależny prawnik zwiazkow zawodowych twierdzi, że nie ma takiej możliwości, żeby kosztem tych 1 100 zł zabrać wcześniej przyznane do podstawy pieniądze. Proszę o opinie innych pracowników szpitali. W takiej sytuacji najprawdopodobniej nie odczuje podwyżki

#25  2018.10.31 09:51:32 ~Pielę. A

Pracuję W NZOZ jako pielę. praktyki na umowę cywilno- prawną, sama więc opłacam ZUS i podatek i za m-c wrzesień otrzymałam tylko 500 zł bo jak twierdzi mój pracodawca ,że tak wyszło z jego wyliczeń.Fundusz przelał pieniądze tylko dla pielę.środowiskowej,a na pielę. praktyki nie. Pytam wiec czy wszystkie pielęgniarki w Polsce muszą być środowiskowymi aby dostać mogły podwyżki . Dalej jest dyskryminowanie niektórych grup pielęgniarek, a miało nie być podziałów.Kiedy w końcu skończy się ten bałagan.

#26  2018.10.31 09:53:34 ~Pielę. A

Popieram wypowiedż do nr. 7

Dodaj komentarz