Pielęgniarka na kontrakcie powinna dostać nie 1600 zł, tylko 2041 złotych i 18 groszy.

1 100zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek.


Posiedzenie Komisji Zdrowia z dnia 4 października 2018 r.

Prezes Zarządu OZPSP Waldemar Malinowski:

Później był lipiec – ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Następna regulacja, zero środków na ten cel, a my utrzymujemy się cały czas ze środków budżetowych. Później podwyżka dla pań pielęgniarek o 1100 zł do podstawy. Powiem szczerze, że to nas totalnie zaskoczyło, bo to nie mieściło się w 1600 zł. Później strona rządowa (ministerstwo) skorygowała to i w ocenie skutków regulacji wyceniła podwyżkę 1100 zł do podstawy w skutkach jeszcze na 431 zł i ileś gr.

Czyli de facto ta podwyżka kosztuje budżet NFZ – to jest ważne, bo nie państwa – 2041 zł i ileś gr. I teraz mamy problem, np. było hasło podwyżka, ale nie było środków. Było cały czas mówione, że te środki są zabezpieczone, ale my ich nie widzieliśmy. Teraz podpisujemy aneksy, więc te środki się znalazły, ale z drugiej strony mamy pielęgniarki, które pracują na kontraktach, dostają 1600 zł i mówią „dlaczego ja mam dostawać 1600 zł, jeżeli skutki ja też sama poniosę. Ja chcę 2041 zł i 18 gr”. To mamy pielęgniarki.

źródło: stenogram posiedzenia komisji


Ministerstwo zdrowia podało, w którym województwie
jest za dużo pielęgniarek

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia mogą mieć nieznaczny wpływ na rynek pracy. Analiza danych Narodowego Funduszu Zdrowia odnoszących się do personelu pielęgniarskiego i położniczego sprawozdanego do realizacji świadczeń wykazała, że w skali kraju dysponujemy odpowiednią liczbą pielęgniarek i położnych koniecznych do spełnienia projektowanych norm zatrudnienia w zakresie leczenia szpitalnego. Niemniej jednak, należy zauważyć, iż nawet w sytuacji gdy całkowita liczba personelu realizująca świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego w perspektywie kraju jest wystarczająca, to może dochodzić do migracji personelu między poszczególnymi oddziałami szpitalnymi, świadczeniodawcami lub województwami w celu spełnienia norm przez poszczególne podmioty.

Przeanalizowano liczbę brakujących lub nadliczbowych etatów pielęgniarskich po wdrożeniu proponowanych norm w poszczególnych województwach (wśród podmiotów włączonych do analizy).

Można zaobserwować, iż jedynym województwem które nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby personelu biorąc pod uwagę aktualny stan zatrudnienia, jest województwo opolskie. Dla kolejnych 3 województw (dolnośląskie, lubuskie, pomorskie) aktualny stan zatrudnienia oscyluje na granicy spełnienia norm (<100). Dla pozostałych 12 województwa stan zatrudnienia pozwoli na spełnienie projektowanych norm.

W związku z powyższym można założyć, iż migracja personelu będzie głównie występowała z województwa śląskiego do województwa opolskiego ze względu na swą bliską odległość oraz stosunkowo wysoki bilans etatów w województwie śląskim.


Bałagan w pełni! O 1100 zł wypowiadają się:

ZUS, MZ, związek i izby pielęgniarek

"Wróciłam do wypłaty sprzed czterech lat". Dostały podwyżki i... zarabiają jeszcze mniej

Część pielęgniarek mimo podwyżek otrzymuje mniejsze wynagrodzenie. Mowa o tych, które przebywają na urlopach macierzyńskich czy chorobowych. – Państwo nie powinno tworzyć przepisów, które karzą pielęgniarki. One są bite dwa razy, bo dostawały dodatek "zembalowy", który został zlikwidowany, ale i nie dostają 1 100 złotych do podstawy pensji...

Zobacz artykuł prasowy portalu natemat.pl  z dnia 15 października 2018 roku

Zobacz także: Tysiące pielęgniarek straciło 700 zł na 1100


Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały...".
Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Liczne zgłoszenia do redakcji pielegniarki.info.pl dotyczą sprawy 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego, w kontekście postępowania pracodawców wobec pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich z powodu ciąży lub urlopach macierzyńskich. 

Część pracodawców odmawia włączenia 1100 złotych do wynagrodzenia zasadniczego. Często argumentacja za takim stanowiskiem pracodawcy sprowadza się do stwierdzenia: "konsultowaliśmy to, i dlatego się nie należy"! 

Mamy także sygnały od części pielęgniarek, że w powyższej sytuacji mają właczone 1100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego(?!)

Wobec powyższego prosimy o podzielenie się swoimi doświadczeniami w przedmiotowej sprawie przez pielęgniarki, które doświadczyły powyżej opisanej, oczywistej niesprawiedliwości. 

Prosimy o zamieszczanie komentarzy pod artykułem oraz przesyłanie na adres mailowy [email protected] ewentualnej dokumentacji w zakresie korespondencji z pracodawcą w omawianej kwestii oraz pisemnych stanowisk np. pracodawców, związków lub izby pielęgniarek w odniesieniu do konkretnych sytuacji. 

Część tej dokumentacji za zagodą ich właścicieli opublikujemy na portalu.  

Oczywiście dane osobowe (pielęgniarek i pracodawców) pozostaną do wiadomości redakcji pielegniarki.info.pl 

Mariusz Mielcarek


Tysiące pielęgniarek straciło 700 zł na 1100

 • Witam. Jestem pielęgniarką od kilkunastu lat pracuję w szpitalu. Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim i nie dostałam podwyżki. Pani z kadr powiedziała że dostanę jak wrócę do pracy ponieważ obecnie pieniądze wypłaca mi ZUS. A dodatek, który był obok tzw. Zembalowy dziwnie zniknął. Pozdrawiam.

   
 • Droga Redakcjo,
  Jestem pielęgniarką od 6 lat  pracującą w szpitalu, skończyłam studia mgr oraz kursy. Pół roku temu zostałam pierwszy raz mamą. Na L4 jak i na 5 miesięcznym macierzyńskim dostawałam dodatek 700 zł tzn. zembolowe. Niestety dodatek zostaje mi zabrany ponieważ nie ma mnie "fizycznie w pracy" tak mówią w kadrach w moim szpitalu. Nie rozumiem tego określenia ponieważ moje wynagrodzenie co miesiąc się zmienia (zależny to od miesiąca) dodatek też dostawałam będąc na L4  w ciąży i na połowie w macierzyńskiego, a przecież nie było mnie fizycznie w pracy. Izby pielęgniarskie nic z tym nie robią, kadry nic nie chcą mówić oprócz: "nie ma Pani w pracy to się pani nie należny..." Skoro NFZ dawał i daje na mnie pieniądze to dokąd one idą??? Moja wypłata to 1800 zł z dodatkiem było to o 700 zł więcej, więc jest różnica, prawda?? Czy teraz mam wyliczać pieluchy dziecku?? Kto zabiera te pieniądze skoro są przypisane dla mnie?? 

Czytaj całość...

Zobacz więcej:

Pielęgniarek komentarze o 1100 zł na portalu i w mediach społecznościowych


Totalna dyskryminacja pielęgniarek z wyższym wykształceniem względem pracowników działalności podstawowej 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 18 września 2018 roku:  


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

 • Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą przewidywana kwota docelowa najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla grupy pracowników działalności podstawowej będzie zależała od wykształcenia, czyli podobnie jak w przypadku pracowników medycznych. I tak pracownicy z wyższym wykształceniem mają ustalony współczynnik 0,73, czyli docelowo ich wynagrodzenie zasadnicze w 2021 r. nie może być niższe niż 3 tysiące 670 zł, a ze średnim wykształceniem – 0,64 i tutaj docelowe wynagrodzenie zasadnicze to 3 tysiące 217 zł. Chciałabym przypomnieć, że w tej grupie znajduje się największa podgrupa – sekretarek medycznych, które mają istotne znaczenie w tej chwili, jeżeli chodzi o odciążanie pozostałych zawodów medycznych od pracy administracyjnej. A dla pozostałych pracowników działalności podstawowej, innych niż wykonujący zawód medyczny, jest to współczynnik 0,58 i najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego w 2021 r. będzie wynosiła 2 tysiące 916 zł. I to jest ten najniższy współczynnik, który generalnie odnosi się do pracowników podmiotów leczniczych i który jest uwzględniony w tejże ustawie.

Czytaj dalszy ciąg... wypowiedzi wiceminister...

Komentarze użytkowników portalu pielegniarki.info.pl:

 • Jestem oburzona faktem, że pielęgniarka z tytułem LICENCJATA nie jest uważana za pielegniarkę z wyższym wykształceniem. Skończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO, Wydział Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE Posiadam DYPLOM ukończenia U J czyli studiów wyższych. W każdym innym zawodzie liczy się to jako wyższe wykształcenie. Czy Ministerstwo Zdrowia i przedstawicielki pielęgniarek mają inną interpretację przepisów o szkolnictwie wyższym? Uważam, że przepisy dotyczą wszystkich zawodów. Takich pielęgniarek jest w Polsce tysiące. Zdobycie tego wykształcenia kosztowało każdą z nas wiele wysiłku, czasu i niejednokrotnie pieniędzy. Proszę wszystkie Koleżanki Pielęgniarki z tytułem LICENCJATA o stanowczy SPRZECIW. Nie dajmy odebrać sobie należnego WYKSZTAŁCENIA WYŻSZEGO przez jakichś urzędników. Myślę, że stać nas na to, aby stanowczo się temu sprzeciwić. Pozdrawiam.
 • "I tak pracownicy z "wyższym wykształceniem" mają ustalony współczynnik 0,73, a ze "średnim wykształceniem" – 0,64." Ta ustawa dyskryminuje pielęgniarki z tytułem licencjata! Panie z izb i podobne "twory" nie znają Ustawy o Szkolnictwie Wyższym?
 • ​Czy w tabeli są wymienieni też pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem z współczynnikiem wyższym niż 0, 73?
 • Bardzo przykre jest to, że nie przyjmuje się do wiadomości, ze w grupie 0.64 są pielegniarki z licencjatem czyli z wyższym zawodowym wykształceniem, a u pracowników nie medycznych przelicznik ten dotyczy tylko średniego wykształcenia. Dlaczego nie mozna dołożyć jeszcze jednej grupy, czy my nie uczyłyśmy się, nie wydawałysmy tak jak magistrowie i specjaliści naszych pieniędzy na naukę ? Niektórzy nawet zrobili maturę ,by pójść na studia. Jesteśmy poniżane na każdym kroku. Choćby to , ze dostałyśmy 1600 brutto brutto, które stopniowo topnieje. Pokażcie mi grupę zawodową, której płaci sie w takiej formie

Zachowano oryginalną pisownie

​Wybrał Mariusz Mielcarek


Odpowiedź na interpelację w sprawie regulacji prawnych
dotyczących kompetencji zawodu opiekuna medycznego

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 23692 Pani Anny Schmidt-Rodziewicz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie „regulacji prawnych dotyczących kompetencji zawodu opiekuna medycznego”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego.

W nawiązaniu do kwestii dotyczącej „wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania Zakładów Opieki Zdrowotnej, aby NFZ uznał kwalifikacje opiekuna medycznego” należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 1658), w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych – dla dzieci, dorosłych oraz dla osób wentylowanych mechanicznie, dopuszcza się możliwość realizacji świadczeń przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekuna medycznego.

Jednocześnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.), jako warunek punktowany w załączniku nr 3 – Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w przedmiotach postępowania lp. 1–4, wskazany jest opiekun medyczny – równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.

Ponadto należy zauważyć, iż w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 742 i 1185), w przypadku realizacji świadczeń w warunkach stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej, dookreślono możliwość realizacji świadczeń także przez opiekuna medycznego.

Czytaj dalej...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.10.23 22:04:50 ~Wara

Ale brednie przecież kontrakt to działalność gospodarcza i stawka za 1h 35-40 zł to jakie 1600 na kontrakcie!

#2  2018.10.23 23:53:45 ~Arek

Z tymi pielęgniarkami to już jakaś żenada,

#3  2018.10.24 05:38:02 ~JM

A niby co jest żenadą, Panie Arku? Bo moim zdaniem to, że włącza się Pan w dyskusje i komentuje kwestie, które Pana nie dotyczą. W dodatku komentuje nieudolnie i bez sensu. Zatem proszę poszukać portalu stosownego dla Pana zawodu, wykształcenia i poziomu mentalnego.o ile w ogóle istnieje coś takiego :):) i nie zabierać głosu na tematy, których Pan nie rozumie.

#4  2018.10.24 08:05:09 ~AM

W przychodni, w której pracuję nie ma sekretarek medycznych, tylko jedna rejestratorka 65+, dwie lekarki 60-70 +, które nie będą wystawiać elektronicznych zwolnień lekarskich, zasłaniając się brakiem czasu i umiejętności, choć dyrektor szpitala zakupił nowe komputery do wszystkich gabinetów! Pielęgniarka,która często jest sama na zmianie będzie wykonywała obowiązki za lekarza, za siebie w gabinecie zabiegowym i w rejestracji za rejestratorke, bez dodatkowego wynagrodzenia. Lekarze powinni mieć potrącane z pensji,bo robią wszystko, żeby robić jak najmniej!

#5  2018.10.24 08:22:23 ~Do#1

NFZ przekazuje 1600 zł na etat lub proporcjonalnie w przypadku równoważnika części etatu. W przypadku umowy zlecenia nie ma stawki wynagrodzenia zasadniczego - w tym przypadku pracodawca wypłaci dodatek zamiast podwyżki. W przypadku kontraktu jest inaczej. Firma ( może być jednoosobowa ) zawierająca kontrakt na świadczenie usług ze świadczeniodawcą mającym umowę z NFZ staje się podwykonawcą , otrzymuje zapłatę zgodnie z zawartym kontraktem. Nie ma niestety dodatku przekazywanego przez NFZ dla podwykonawców.

#6  2018.10.24 08:26:26 ~Do#1

Masz rację. Pielęgniarka na kontrakcie dostanie tyle ile jest zapisane w podpisanym przez nią kontrakcie - żadne dodatkowe 1600 zł czy też 2041 złotych i 18 groszy

#7  2018.10.24 11:03:15 ~Li

Pielęgniarki tylko narzekają a pracują na kilku etatach i po co,niech się pomartwią z powodu niedoboru piel. Bo każda pielęgniarka powinna obecnie mieć podstawy 5000 netto a dają nam jak zwykle ochłapy których tak naprawdę jeszcze nie dali ŻENADA

#8  2018.10.24 11:08:29 ~Piel

Ja pracuje u lekarza rodzinnego w przychodni na caly etat wczoraj oświadczył mi ze dostanę 400 zł Zembalowego to jest 2.50 na godz czy to jest zgodne z zapisem bo miało być 1100 na etat proszę napiszcie ile wy dostalyscie pozdrawiam.

#9  2018.10.24 12:20:06 ~Do#7

Wynagrodzenie zasadnicze ( zwane podstawą ) jest zawsze wynagrodzeniem brutto. Jeżeli zatem chcesz 5000 zł netto to brutto będzie wynosić 7 080,62 zł . I choć to nierealne to mimo wszystka - powodzenia.

#10  2018.10.24 12:20:07 ~Do#7

Wynagrodzenie zasadnicze ( zwane podstawą ) jest zawsze wynagrodzeniem brutto. Jeżeli zatem chcesz 5000 zł netto to brutto będzie wynosić 7 080,62 zł . I choć to nierealne to mimo wszystka - powodzenia.

#11  2018.10.24 15:12:36 ~omcmgr

Żadnych dodatkowych środków z NFZ na pochodne od wzrostu zasadniczej z NFZ nie będzie. 1600 zł na etat i to wszystko. Pisanie o jakiejś kwocie 2041,18 zł to kompletna bzdura - podgrzewanie nastrojów. Brakujące kwoty pracodawca musi wypłacić z własnych środków - nie będzie mógł przesuwać pieniędzy niewykorzystanych przez jedną pielęgniarkę na drugą. Tej pierwszej wyrównanie do 1600 zł brutto brutto musi wypłacić jako dodatek.

#12  2018.10.24 15:12:37 ~omcmgr

Żadnych dodatkowych środków z NFZ na pochodne od wzrostu zasadniczej z NFZ nie będzie. 1600 zł na etat i to wszystko. Pisanie o jakiejś kwocie 2041,18 zł to kompletna bzdura - podgrzewanie nastrojów. Brakujące kwoty pracodawca musi wypłacić z własnych środków - nie będzie mógł przesuwać pieniędzy niewykorzystanych przez jedną pielęgniarkę na drugą. Tej pierwszej wyrównanie do 1600 zł brutto brutto musi wypłacić jako dodatek.

#13  2018.10.24 17:07:02 ~Bet

W naszym kraju to chyba pielęgniarki są najbardziej wykształcone i przepracowane! Żenada ! Przerost treści nad formą.Inni pracują o wiele ciężej i nikt onich nie mówi,a o podwyżkach nie wspomnę. Wystarczy poleżeć kilka dni w szpitalu i widać golym okiem jakie z nich robotnice.Zwlaszcza w nocy.

#14  2018.10.24 17:34:36 ~Piguła

Witam ja też się zastanawiam jak to z tymi podwyżkami niby więcej a ja tego nie widze pochodne też praktycznie bez zmian.A ja troche z innej beczki mam dwie specjalizacje a podwyżkè mam tylko za jedną szefostwo twierdzi że tylko za jedną płacą a jak jest u was drogie panie czy są jakieś przepisy regulujące czy to wolna amerykanka?

#15  2018.10.24 18:04:23 ~Do#14

Za dwie specjalizacje nie płacą. Słyszałam, że w przyszłości ustawa będzie znowelizowana i będą płacić za trzy lub więcej specjalizacji. Zatem - do nauki.

#16  2018.10.24 19:40:01 ~Do

Ja jak słyszę podwyżki dla piel. To nie dobrze mi się robi .dziewczynki weźcie się do roboty w końcu w Polsce piel. Są najbardziej przepracowane biedactwa chyba się same

#17  2018.10.25 07:08:45 ~do 15

Specjalistka od wszystkiego to g-wno nie specjalistka.

#18  2018.10.25 10:53:43 ~magister p

Bez dodatku za magistra pielęgniarstwa i bez dodatków

#19  2018.10.25 13:09:20 ~Do#18

Przestań już o tym dodatku. Dodatku za magistra nie ma i nie będzie w żadnym zawodzie. I tylko "uczone" pielęgniarki nie potrafią tego zrozumieć.

#20  2018.10.25 15:42:18 ~Do#17

Nie zrozumiałaś do końca żartu z #15.

#21  2018.10.25 16:01:43 ~no nie!

Jakiego tematu nie poruszyć,to "uczone" w płacz! ####.

#22  2018.11.06 14:18:44 ~piele. A

Pracuję w NZOZ ,jestem sama i pracuje jako rejestratorka, zabiegowa ,w punkcie szczepień, w por dzieci zdrowych,biorę wybory do lekarza i pielę. środow,jestem jako informatyk ,mechanik konserwator i prywatna sekretarka lekarza.Jak do tej pory a jest 6. 11.2018 i Fundusz na mnie jak twierdzi mój pracodawca nie przelał ani grosza.Miało być tak fajnie a jest 3x g.o.

Dodaj komentarz