Stypendia dla pielęgniarek na studia magisterskie.

Stypendia dla pielęgniarek i położnych


Redakcja portalu i miesięcznika branżowego zwraca się z prośbą o podpisywanie  poniższej petycji.

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także więcej informacji w tej sprawie:

Komunikat mz w sprawie pracy pielęgniarek w święto 12 listopada.

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


Stypendia dla pielęgniarek na studia magisterskie

800 złotych miesięcznie na 2 i 3 roku, a także po 1000 złotych przez dwa lata po zakończeniu studiów. Na takie wsparcie mogą liczyć studenci pielęgniarstwa z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

 

Zobacz także:
Dział w aktualnościach:
Stypendia dla pielęgniarek i położnych


BRAWO! Pielęgniarki pracowały za 12 zł na godzinę.
Wszystkie złożyły wypowiedzenia 

Jak dowiedziało się Radio Łódź, wypowiedzenia z pracy złożyło 14 pielęgniarek, pracujących w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Zgierzu i Ozorkowie. Od roku prosiły dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Bogusława Tykę o podwyżki, ale bezskutecznie. Pielęgniarki nie chcą dłużej pracować za x złotych za godzinę. Postulują o podwyżki na takim poziomie, jaki obowiązuje w niektórych szpitalach, a tam stawki przekraczają nawet 40 złotych za godzinę.

Zobacz informację źródłową, gdzie podana jest stawka godzinowa

źródło: Radio Łódź

Zobacz także: 

4 listopada 2018roku - Pielęgniarko! W NFZ możesz się dowiedzieć konkretnie o TWOIM 1100 zł.


Petycja w sprawie pielęgniarek
Prawie 1000 podpisów!

Zobacz komentarze..
Podpiszesz? 

 • Wszyscy jesteśmy równi. My też mamy rodziny.
   
 • Równość ludzi, zwłaszcza pracownikom wykonującym zawody medyczne!!!
   
 • Pielęgniarka również należy się dzień wiosny by mogły godnie uczcić 100 lecie niepodległości tak jak inni pracownicy tzw. sfery budżetowej.
   
 • Jeśli jest święto to dla wszystkich bez wyjątków.
   
 • Podpisuję bo jestem Polką. Źyję i pracuję w Polsce.
   
 • Podpisuję, ponieważ w naszym szpitalu uznano nawet, że nie należy się dodatkowy dzień wolny w grafiku.
   
 • Jestem pełnoprawnym obywatelem państwa polskiego i nie zgadzam się na pozbawienie mnie praw należnych innym obywatelom.
   
 • Jestem przeciwna podziałom społecznym i pokazaniem przez rządzących pracowników ochrony zdrowia.
   
 • Nie zgadzam się z takim traktowaniem obywateli Polski. Nie jestem gorszym obywatelem!!!
   
 • Nie zgadzam się na dzielenie ludzi, na wykorzystywanie pracowników Służby Zdrowia.
   
 • Pielęgniarki i położne są pełnoprawnym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, 12 listopada jeśli ma być dniem wolnym, również niech będzie wolnym dla pielęgniarek i położnych.
   
 • Wszyscy mają takie samo prawo do świętowania.
   
 • Podpisuję ponieważ sama pracuję jako położna i dla mnie jest to dzielenie społeczeństwa.
   
 • Podpisuję ponieważ czuję się dyskryminowana, dlaczego nie mam prawa mieć również dnia wolnego.
   
 • Pielęgniarki jako grupa zawodowa mają bardzo ciężką pracę i zasługują jak żadna inna grupa zawodowa na dzień wolny.
   
 • Jestem Polką,płacę podatki i chcę równego traktowania.
   
 • Podpisuje ponieważ czuję się zdyskryminowana jako obywatelka i matka 12latka.
   
 • Nierówne traktowanie pielęgniarek kłóci się z pracowniczą ,,solidarnością''.
   
 • Pracownicy każdego zawodu są równi.
   
 • Jako pracownik służby zdrowia czuje się dyskryminowana. Pragnę tak jak społeczeństwo świętować 100 lecie odzyskania niepodległości.

Czytaj dalej...

Podpisz petycję tutaj...


Pismo do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie
realizacji Porozumienia z dn. 9 lipca 2018r.

Warszawa dnia 26-10-2018 r.

ZK/1039/VII/2018

Pan
Łukasz Szumowski
Miniser Zdrowia
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15


Szanowny Panie Ministrze,
dot.: realizacji Porozumienia z dnia 09 lipca 2018 r.

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informuję, że w dniu 26-10-2018 r. Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ rozesłał do świadczeniodawców za pośrednictwem wewnętrznych portali teleinformatycznych dwa Komunikaty dotyczące sposobu wykorzystania środowiska na wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Komunikaty te (przesyłam w zał.) nie zawierają daty, ani podpisu osoby odpowiedzialnej za ich treść merytoryczną. Komunikaty pozostają w rażącej sprzeczności z informacjami jakie otrzymaliśmy od Pana Ministra i Pana Prezesa NFZ na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 22-10-2018 r.

Komunikaty sugerują, że środki jakie na podstawie Zarządzenia nr 99/DSOZ/2018 Prezesa NFZ z dnia 25-10-2018 r. przekazuje do świadczeniodawców Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ mogą być przeznaczone WYŁĄCZNIE NA SFINANSOWANIE POCHODNYCH od wzrostu wynagrodzeń zasadniczych. Z kolei chwilę potem rozesłane uzupełnienie komunikatu zawiera informację, że dodatkowa kwota na pochodne od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych może zostać wykorzystana TYLKO W PRZYPADKU !!!, gdy po włączeniu do wynagrodzenia zasadniczego kwoty 1100 zł (brutto), kwota kosztów świadczeniodawcy (brutto brutto) będzie większa niż 1600 zł.

Te anonimowe Komunikaty łamią warunki Porozumienia z dnia 09-07-2018 r. Komunikaty te są sprzeczne z informacjami jakie na nasze pytania udzielił na spotkaniu w dniu 22-10-2018 r. Pan Prezes NFZ Andrzej Jacyna (przypominam po konsultacji telefonicznej z Księgowością NFZ).

Ten komunikat wywołał panikę na Podkarpaciu. Pracodawcy chcą zrywać dopiero co z trudem zawarte porozumienia, w których wynegocjowane zostały zasady rozdziału całości środków przekazywanych przez NFZ na wzrosty wynagrodzeń.

Jeszcze raz przypominam, że Strony porozumienia uzgodniły, że NFZ nie prowadzi żadnego monitoringu jakie są rzeczywiste koszty pochodnych od wynagrodzeń zasadniczych w danym podmiocie leczniczym, a środki na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych i pochodnych przekazuje w wartościach ryczałtowych na jeden etat z prawem pełnego wykorzystania za wzrost wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

Czytaj ciąg dalszy...


Dlaczego szpitale oraz przychodnie wypłacą pielęgniarkom
dodatek wyrównawczy?

Jeżeli pielęgniarce lub położnej po dodaniu 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenie wzrośnie z pochodnymi poniżej 1600 zł brutto to pracodawca zobowiązany jest wypłacić "dodatek wyrównawczy". W przypadku kiedy od 1100 zł nie ma pochodnych, np. wysługi lat, dodatku za prace w niedzielę i święta oraz w porze nocnej to pracodawca zobowiązany jest wypłacić dodatek wyrównawczy w kwocie 418 zł i 18 gr. 

O sprawi piszemy szerzej w październikowym wydaniu miesięcznika branżowego, który czytają pielęgniarki i położnei w 600 szpitalach w całej Polsce. 

O tym dodatku w kontekście pielęgniarek kontraktowych pisaliśmy tutaj - Pielęgniarka na kontrakcie powinna dostać nie 1600 zł, tylko 2041 złotych i 18 groszy.

"Panie w czepkach" sporządziły w dniu 13 lipca 2018 r. wyjaśnienia do podpisanego w dniu 9 lipca o godz. 22.47 (NIE)porozumienia z ministrem zdrowia; podkreśliły, że "Porozumienie ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce".

W przedmiotowych wyjaśnieniach napisały o dodatku wyrównawczym:
"W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za pracę w porze nocnej), otrzyma: Pracodawca ma dla niej mieć od 01.09.2018 r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1600 zł brutto brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01.09.2018 r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1100 zł miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi 1100 zł powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku, tzw. brutto brutto, to ok. 1330 zł, a powinno być 1600 zł brutto brutto).

Czytaj dalej...

Mariusz Mielcarek


Informatory dla pielęgniarek i położnych w zakresie wynagrodzeń 

1. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o dodatku kompensacyjnym.

2. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o 1100 do podstawy.

3. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o nowych normach zatrudnienia.

4. Pielęgniarko! Wszystko co powinnaś wiedzieć o dodatku wyrównawczym.

 

Komentarze użytkowników

#1  2018.11.06 10:30:47 ~Boże Narod

Gdyby nie krzywdzące grafiki,czyli harmonogramy pracy prze pielęgniarki oddziałowe to by było więcej pielęgniarek -pielęgniarki na umowach o pracę są bardzo krzywdzone ,ponieważ pielęgniarki mające po kilka prac istnieje duża możliwość ,że mają wszędzie wolne.Nie pokazują swoich grafików z innego miejsca i tak jest że na umowie o pracę mają nawet gorszy grafik niż kontraktowe na dużym kontrakcie-gdzie są Izby PIPi Związki Zawodowe! Dlaczego nie zrobicie tak ,aby dorabiające przynosiły wyłącznie swoje harmonogramy z poprzednich prac bo mają ich kilka do czego to doszło!

#2  2018.11.06 18:13:41 ~piel. dypl

Ni śmiać, ni płakać! Ale tam, w końcu studentki czy studenci dowiedzą się kim były osoby, które kojarzymy jako byłych pielęgniarzy w Polsce, a czy jako absolwentki, czy absolwenci nie doświadczą jak państwo realizuje zapisy prawne w przypadku ich praktyki, a jak w przypadku lekarza?

#3  2018.11.06 22:15:26 ~Aga

Do 1 .masz rację. U mnie swiete krowy zarabiające po 5 - 6 000 przychodzą sobie jak chcą i robią co chcą .a reszta musi zapieprzac jak niewolnicy za grosze . I zdziwienie ze nikt nowy nie chce przyjść do pracy . bo na takie coś nie da się patrzeć . A jak spróbujesz się przeciwstawić to Cię tak zgnoja ze w całym mieście pracy nie znajdziesz i jeszcze dyscyplinarnie wylecisz

#4  2018.11.07 14:59:55 ~Ja do 3

Ty jesteś głupią, głupią krowa co umie tylko ryczeć, debilem, debilem, debilem, debilem.

#5  2018.11.07 16:52:28 ~do 3 i 4

Po co te emocje, wyzwiska i wulgaryzmy. Czy lekarze pozwoliliby sobie na coś takiego na publicznym forum ? Rozumiem,że osoba #3 czuje się pokrzywdzona nadmiarem swojej pracy i wysokością dochodów pielęgniarek kontraktowych a osoba z #4 jest chyba jedną z pielęgniarek kontraktowych. Pielęgniarki na etacie zarobią mniej ale mają wszystkie przywileje pracownicze, za to pielęgniarki kontraktowe z tych sześciu tysięcy ( 300 godzin przepracowanych w miesiącu) muszą zapłacić państwu haracz w wysokości 2 tysięcy i nie maja nawet płatnego urlopu wypoczynkowego. Do 3 proponuję poszukać innego pracodawcy, który zapłaci przynajmniej 3 tyś. za etat, to nie jest trudne, bo tyle jadu szkodzi wszystkim do okola Do 4 proponuję nie brać tych niegramatycznych i bez zastosowania polskiej składni uwag do siebie, trochę dystansu w życiu sie przydaję, tak jak umiejętność panowania nad emocjami. Zawsze znajdą się osoby uważające się za pokrzywdzone i zazdroszczące innym.

#6  2018.11.08 16:51:10 ~Do#3,5

Większość z nas nie rozróżnia umowy-zlecenia od kontraktu. A są to dwie różne formy pracy i rozliczenia. Na umowie - zleceniu wynagrodzenia po odliczeniu składek ZUS i podatków wypłaca pracodawca. Taka pielęgniarka jest też zgłoszona do NFZ - otrzymuje "zembalowe". Pielęgniarka nie rejestruje indywidualnej praktyki. Kontrakty też są w dwóch rodzajach. W każdym z nich rejestrujemy indywidualną praktykę i własną firmę. Następnie zawieramy kontrakt ze szpitalem lub bezpośrednio z NFZ. W obu przypadkach z otrzymywanych pieniędzy sami pokrywamy ZUS i podatki. Szpital nie wykazuje nas do "zembalowego" - z punktu widzenia NFZ jesteśmy podwykonawcą, któremu ten dodatek się nie należy. Inaczej jest przy bezpośrednim kontrakcie z NFZ - sami prowadzimy księgowość, opłacamy ZUS i podatki oraz otrzymujemy "zembalowe". W każdym z tych przypadków nie otrzymujemy dodatkowej kwoty na pochodne . Każda z tych form ma swoje wady i zalety. Osobiście polecam bezpośrednie kontrakty z NFZ - te jednak są ograniczone tylko do kilku rodzajów świadczeń i nie dotyczą szpitala.

Dodaj komentarz