Prorządowa "Solidarność". Porozumienie z pielęgniarkami naruszyło Konstytucję!

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018


STANOWISKO nr 6
XXIX KZD
ws. sytuacji w polskiej służbie zdrowia

źródło: solidarnosc.org.pl