Pielęgniarka oddziałowa ze specjalizacją dopiero od 2022 roku.

Pielęgniarstwo 2018.


Ministerstwo przesuwa wymogi kwalifikacyjne

od pielęgniarek na 2022 rok

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardów organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2016 r. poz. 2218) zapisano, że:

"Pielęgniarką oddziałową oddziału szpitala wymienionego w ust. 1 lub 2 powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki".

Jednocześnie w powyższym rozporządzeniu zapisano:

4. Pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpitalu, niespełniająca wymagań określonych w § 4 ust. 11 może pełnić tę funkcję 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Teraz ministerstwo zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w którym zapisano:

"Pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci w szpitalu, niespełniająca wymagań określonych w § 4 ust. 11 może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r."

Zobacz więcej w sprawie: Ministerstwo przesuwa wymogi kwalifikacyjne od pielęgniarek na 2022 rok.