Od kiedy wymóg zatrudnienia na oddziale pielęgniarki specjalistki lub po kursie?

Wymogi kwalifikacyjne od pielęgniarek na oddziałach szpitalnych.


Od kiedy wymóg zatrudnienia na oddziale

pielęgniarki specjalistki lub po kursie? 

Co zapisano w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2018 roku, w kontekście zapewnienia na szpitalnych oddziałach etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych?

Sprawdźmy to na przykładzie oddziału chirurgicznego i internistycznego.

Oddział chirurgiczny:  

Równoważnik co najmniej 0,7 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów –specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Oddział internistyczny:

Równoważnik co najmniej 0,6 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów –specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub geriatrycznego, lub opieki długoterminowej, lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub opieki długoterminowej, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub diabetologicznego, lub kardiologicznego, lub opieki długoterminowej.

Teraz najważniejsze pytanie od kiedy powyższe wymogi bedą miały zastosowanie?

W przedmiotowym rozporządzeniu zapisano:

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej są obowiązani dostosować się do warunków szczegółowych, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a–zr, w zakresie, w jakim warunki te dotyczą zapewnienia równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Zobacz aktualności według działów - Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek

Wybrał Mariusz Mielcarek